Agder historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Agder historielag er en regional paraplyorganisasjon tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og som favner om historielag i Agder fylke. Laget ble stiftet i 1914 og utgir medlemsbladet Egde og årbok.

Agder historielag er et av de tidlige store regionale historielagene som ble stiftet. Allerede i 1903 hadde dikteren Vilhelm Krag gjennom avisartikler ivret for både å få etablert et museum og et statsarkiv i Kristiansand og for å få i gang et historielag for Agder. Museet kom raskt på plass, men de to andre tiltakene lot vente på seg. Først i 1914 ble det publisert et opprop om å komme sammen og stifte historielaget. En rekke framstående personer stod bak oppropet. Blant disse kan nevnes Vilhelm Krag, forfatter Olaf Benneche, stortingspresident og tidligere statsråd Jørgen Løvland, amtmann (også statsråd og statsminister) Abraham Berge, kirke- og undervisningsminister Aasulv Bryggesaa, stiftamtmann Daniel Koren, ordførerne på Agder o.fl. Laget ble stiftet i Kristiansand 28. mars 1914, med Olaf Benneche som første formann. I 2015 ga historiker Dag Hundstad ut boka Agder historielag 1914-2014 : en lokalhistorisk reise på oppdrag fra Agder historielag.

Allerede høsten 1914 gav laget ut årsskriftet Bidrag til Agders historie, som fra 1946 het Årsskrift for Agder historielag.

Kilder og litteratur

  • Agder historielags nettsider
  • Hundstad, Dag: Agder historielag 1914-2014 : en lokalhistorisk reise. Utg. Agder historielag. 2015. 502 s. ISBN 978-82-90575-43-9.
  • Lokal historie i forskning og kulturarbeid gjennom 200 år. Landslaget for bygde- og byhistorie 50 år 6. juli 1970. Universitetsforlaget 1970.

Eksterne lenker