Aleksander Holmstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Aleksander Holmstad - yngre utgave
D/S Bonden, registrert i Snåsa kommune - trafikkerte Snåsavatnet fra 1885 - blant annet med Aleksander Holmstad som skipper
Aleksander Holmstad den noe eldre
Foto: Ukjent

Aleksander Holmstad (født 30. september 1879 i Straumen i Fosnes, død 28. juni 1961 i Kvam i Nord-Trøndelag) var en gardbruker som i utgangspunktet var eslet til å bli en havets mann. Da han kom til innlandskommunen Stod i 1922, ble det likevel bruk for hans kunnskaper om sjølivet. Seinere ble han en av de gode pådrivere for å få forbrukerkooperasjonen opp å stå igjen blant sine nye sambygdinger i Kvam.

Straumen i Fosnes

Far til Aleksander, Elias født 20. juli 1832 hadde sine aner i Beitstaden herred, men uten etternavnet Holmstad, som hans far hadde droppet til fordel for Eliassen. Aleksander var imidlertid født på Straumen i Fosnes kommune dit farfaren Jacob Christian Eliassen kom for å drifte sildefiske, men så fant han seg ei vakker og ferm enke på gården Straumen og gjorde fosning av seg. Mor Kassi, født 10. februar 1835 var datter av Ingebrigt, men ellers vet vi symptomatisk nok ikke så mye om hennes forhistorie, men hun skal ha vært ei sterk kone. Blant annet var hun si eiga setertaus i 63 somre før hun la opp.

I dette miljøet; blant bønder, fiskarbønder, fiskere og havets folk vokste Aleksander opp, sammen med søsknene Anna, Edvard, Birgitte, Elise Marie, Kristine og Johan Petter. I sine unge år gikk han handelsskole, han ville nok litt mer enn å skrape silderist. Det fortelles at han også var en meget habil skiløper. Foruten å drifte havet, arbeidet han i skogen i Salen i mange år sammen med sin bror, Johan Petter. I 1921 søkte Aleksander om å få ta i bruk sin farfars opprinnelige etternavn, og det forstår vi at gikk i orden etter en tid. Og - det var altså bare Aleksander som ble skipper og seinere ihuga kooperatør ved Snåsavatnet, en av Norges største innsjøer.

Til Innherred

Han gjorde innherredsbygg av seg i 1922. Etter dette var han bare korte turer på besøk hos familien i Straumen. Da tok han på seg mørkdressen sin og skipperlua, og tok bussen til Fosnes.

Aleksander kom til Stod hvor han fikk arbeid som skipper på D/S «Bonden», tilhørende Snaasen dampskibssamlag, og som gikk i fast rutetrafikk over Snåsavatnet fram til i 1926. Etter ei stund fant han fram til Berthe Vennes fra Veines på Kvamssida. De satte bo på et lite småbruk på Stod-sia.

Bonde

Da Petter Vennes, Berthes bror, mistet gården etter å ha kausjonert for Haug gård, kjøpte Berte og Aleksander den og flyttet dit. Petter og Johan, en annen bror av Berthe, ble boende på gården hele livet. Aleksander og Berthe fikk en sønn; Arnold Berthel (1924-2010).

Hest

Hvor mye hestekar han var, Aleksander, det vet vi ikke så mye om, men den mye omtalte Lømsen hestekasse, som ble stiftet på Rygg under navnet Kvam sogns hesteforsikringsselskab, ble også for ham det naturlige sted å assurere denne viktige landbrukskapitalen. Når han ble med, står litt usikkert, men vi fant ham på forsikringslagets årsmøte hos P. Skei i 1945, der han sammen med 22 andre bønder fra omegnen var møtt fram.

Kooperatør

Butikken til M. O. Schjei brant ned i 1942. Han så ikke råd for å bygge opp igjen det som i sin tid hadde starta som bygdas første samvirkelag i 1877; Kvam Forbrugsforening. Da så freden kom, fikk Aleksander det for seg at det skulle bygges opp nytt forbrukersamvirke i bygda. Det klarte han; riktig nok ikke helt alene, men etter mange tunge tak, noe framgang og litt motgang, men i godt samvirke med andre sto Kvam Samvirkelag der; omtrent på samme plassen som M. O. Schjei sitt landhandleri hadde stått. Aleksander ga seg ikke med det; han ble også lagets første styreformann, en posisjon han hadde til i 1950 da Kalf Aune overtok stafettpinnen. Dette laget eksisterer fortsatt i 2013 – fra 2004 som en avdeling under Coop Steinkjer, det som i sin tid het Samvirkelaget Steinkjer. Bygdelaget aksjonerer for å bevare «Coop`en», som de ser som en viktig livsnerve i bygda. Mon ikke Aleksander ville ha vært en drivende kraft i et slikt arbeid?

Kilder

  • Holmstad, Bente Renée, Trondheim (Odelsjente til Veines) - telefonsamtaler og E-poster (mars-april 2013)
  • Kvistad, Alf S.: Kvam Samvirkelag 50 år: 1946-1996, U. Å.
  • Steinkjerleksikonet om «Bonden»:
  • Strøm, Albert: Slekta Holmstad/Strøm: livet i Straumen gjennom 150 år, (2. utg), Kolvereid 1989

Eksterne lenker