Alexander Bugge (1790–1854)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Alexander Bugge (1790-1854)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
«Buggegården» i Larvik.
Foto: Morten Bakkeli (2010)

Alexander Bugge (født 1790, død 1854) var trelasthandler og skipsreder i Larvik. Han var også byens kemner 1821-1824. Alexander Bugge var sønn av skipsreder Niels Magnus Johansen Bugge og far til språkforskeren Sophus Bugge, og dessuten bror til Johan Nielsen Bugge.

Liv

Han var først løytnant, men tok borgerskap i Larvik i 1813. En tid drev han en stor trelasthandel, især med nederlenderne. De forsynte Bugge med fetevarer og pottevarer til salg i byen. Han kom ikke til å skape seg en så grunnfestet formue som broren Johan Nielsen Bugge, faren Niels Magnus Johansen Bugge og farbroren Johan J. Bugge.

Især rundt 1824 hadde Bugge store økonomiske vanskeligheter, som han imidlertid kom over. Ettersom han mest drev handel med nederlenderne, var han ikke så interesssert i rederivirksomhet, men eide mindre parter i ulike fartøyer.

Fra 1818 eide Bugge ⅛ av Christian Bøckmans tidligere reipbane på Torstrand.

Arven

Etter Alexander Bugges bortgang i 1854 overtok hans to eldste sønner trelastforretningen under firmannavnet Bugge & Co., men da den yngste avgikk ved døden i 1869, var det ingen til å føre firmaet videre, for den tredje sønnen Elseus Sophus Bugge valgte isteden å bli språkforsker og folklorist.[1]

Fotnoter

  1. Ifølge Langeland, A. St.: Larviks historie 2. bind, Larvik 1953, s. 394, gjorde brødrene Johan Nielsen Bugge og Alexander Bugge først oppbud i 1849 eller 1850, men deres aktiva (fire gårder i Larvik by, skonnerten Neptunus, en halvdel i Hølens kran, gården Gloppe samt trelastlageret) var så store at de klarte å komme i gang igjen. De var blitt temmelig redusert av denne krisen. Neste krise i 1857 knekte dem totalt. Det året ble deres oppbudsbo tatt under behandling for annen gang. Skifteretten kunngjorde at den aktet «at ekstradere Boerne (det dride seg om et annet bo også) paa Grund af deres Uformuenhed». Alexander Bugge var da allerede død i 1854 og broren samlet seg nå helt om arbeidet som kasserer i Laurvig Sparebank

Kilder

Eksterne lenker