Amund Johannesen Hole. Landhandel (Lillestrøm)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Amund Johannesen Holes landhandel ble opprettet i Lillestrøm i 1863 (?). Hole var fram til 1867 den eneste landhandleren på stedet, men den sterke folkeveksten førte til at stadig flere handelsmenn slo seg ned her. I 1867 fikk Hole to konkurrenter: Madam Thranes handel og Christian Tærud. Landhandel.

Amund Hole var født i Gausdal i 1837. I folketellingen 1865 er han oppført som forpakter og frihandler (handelsmann). Han bodde på husmannsplassen Over som lå under Østre Sørum.

Det var lite lønnsomt å være handelsmann i Lillestrøm fordi sagbrukseierne sjøl drev handel med arbeiderne sine. Sagbrukseierne løste handelsbrev fordi de periodevis ikke greide å skaffe så mye kontanter at de kunne lønne arbeiderne. I stedet fikk arbeiderne såkalte «anvisningssedler» på de varene de hadde mest bruk for. Denne måten å drive handel på hindret vekst i handelsnæringen. Sagbrukseierne gav i slutten av 1860-årene opp denne arbeidskrevende ordningen og overlot «anvisningssedlene» til Hole som førte ordningen videre. På denne måten sikret han seg en fast kundekrets. Da sagbrukseierne slapp taket i handelsvirksomheten, tok handelsnæringen seg opp.

Ved siden av landhandelen drev Hole en skjenkestue. Skedsmo kommunestyre nektet Hole å drive skjenkestua. Kommunestyret ønsket å holde kontroll med øl- og vinskjenkingen på stedet fordi den hadde fått så mange negative følger. Hole ga opp øl- og vinstua og handelen, også pga. konkurransen fra nye handelsmenn, og ifølge folketellingen i 1875 ble han og hans familie forsørget av svigerfaren, gårdbruker Otto Laache på Sørum gård.

Kilder og litteratur