Østre Sørum (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Østre Sørum
Først nevnt: 1390-åra
Sted: Lillestrøm
Kommune: Lillestrøm
Fylke: Viken
Gnr.: 30
Type: Matrikkelgard

Østre Sørum (gårdsnummer 30) er en matrikkelgård i Lillestrøm kommune.

Navnet

Sørum er første gang nevnt i Biskop Eysteins jordebok i 1390-åra med navnet Sudereimom. I Diplomatarium Norvegicum fra 1475 ble navnet skrevet Sudrem. Dagens skrivemåte finner vi i 1578. Førsteleddet viser til himmelretningen sør. Sisteleddets innhold er litt usikkert, men det kan bety liggested eller oppholdssted. -heim forteller også noe om gårdens alder: Den ble trolig ryddet før merovingertida, dvs. omkring 600.

Fra gårdshistorien

Sørum ble tidlig, trolig før 1550, delt i to bruk med om lag like stor skyld.

I lensrenskapene 1577-1588 er Østre Sørum oppført som fullgård.

Matrikkelforarbeidet 1723 opplyser at gården har en måtelig og tungt drevet jord, og at havnehagen oversvømmes av vann når Leira går over sine bredder.

Fra 1600-tallet foregikk mange bruks- og eierskifter. I denne sammenhengen vises det til andre bind av Halvor Haavelmos bok: Skedsmo. Bygdens historie. Bind 2. Oslo 1950-1952. Digital utgave finnes på denne adressen: Digital versjonNettbiblioteket. Her finnes også opplysninger om bygningene og de som bodde på gården ved at forfatteren har benyttet kilder som for eksempel skifter, skjøter, folketellinger og kirkebøker. Se side 379-386.

I en offentlig takst i 1802 oppføres bruket som selveiergods.

I matrikkelen fra 1903 er det 21 bruksnummer på Østre Sørum.

Gårdens areal var i 1939: 160 mål innmark og 60 mål beite. Besetningen var 2 hester, 11 kyr, 2 ungfe og 10 høner.

Se også

Husmannsplasser

Manntallet 1701 nevner to husmannsplasser, et skattemanntall i 1717 har oppført tre plasser: Strømmen, Isakken og Blindingsstua. Strømmen tilhørte senere Kjeller. Matrikkelforarbeidet 1723 nevner at gården har fire husmannsplasser, og det samme tallet er oppført i 1801.

  • Blindingstua nevnes i et skattemanntall 1717 og i skifter i 1738 og 1754. Skiftet fra 1838 oppfører besetningen til to hester, fire kyr, ei kvige, to sauer, fem lam, ei purke, og tre griser.
  • Furuset er oppført som husmannsplass med jord i folketellingene 1865 og 1875.
  • Isakken nevnes i et skattemanntall 1717 og i et skifte i 1730.
  • Over nevnes i skifter 1816 og 1821. Fem husmannsplasser med jord er oppført i folketellinga 1865. Plassnavnet er da Over Sørums Eie. Over er oppført i matrikkelen 1886 med bnr.
  • Sørumsneset var det flere husmannsplasser med samme navn. Plassen er nevnt i et livstidsfeste 1811, i folketellinga 1865 tre husmenn med jord, i 1875 to husmenn med jord og en husmannsenke.
  • Teigen. En husmann med litt jord.

Kilder og litteratur