Gårddeling i Skedsmo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gårder i Skedsmo er begynnelsen på en oversikt som skal utarbeides over alle matrikkelgårder, gårdsbruk og husmannsplasser i kommunen.

Tabellen nedenfor viser de 67 matrikkelgårdene og delingen av disse mellom 1665 og 1945. Tallet på matrikkelbruk i 2015 er 83. Før 1800 var bøndene i Skedsmo forsiktige med å dele gården eller selge fra jord. Det forekom at faren delte gården mellom et par av sine sønner, men dette ble sjelden anmerket i matrikkelen. Matrikkelforarbeidet 1723 viser at gårder har samme bruksnummer som i matrikkelen fra 1665 selv om de kunne ha to-tre brukere. Først i matrikkelen fra 1838 tiltar delingen. At Stalsberg er delt i 37 enheter i 1838, skyldes at gården er stykket opp for å gi sagbruksarbeidere ved brukene langs Sagelva en tomt og litt jord. Matrikkelen fra 1886 viser at Sørum gård er kraftig oppdelt og deles ytterligere. Dette skyldes framveksten av bymessig bebyggelse i Lillestrøm der Sørum-bonden var grunneier. Større oppdeling ser vi skjer flere andre steder i kommunen, særlig etter 1900.

Gårder i Skedsmo og antall gårdsnummer i tida 1665-1945:

Gårdsnr. Gårdsnavn 1665 1723 1838 1855 1886 1903 1932 1945 Merknader Fotografi
1 Kopperud 1 1 3 6 9 9 11 11
2 Kongsrud 1 1 1 1 8 9 9 6
3 Torgenrud 1 1 2 2 3 3 4 4
4 Branderud 1 1 4 4 6 8 18 21
5 Østre Asak 1 1 1 1 4 6 7 10
6 Vestre Asak 1 1 1 1 1 2 5 8
7 Mellom-Asak 1 1 1 2 1 3 13 13
8 Nordre Asak 1 1 3 5 8 8 20 27
9 Nedre Asak 1 1 1 1 1 1 4 10
10 Haugli 1 1 3 4 8 11 21 32
11 Enger 1 1 6 7 5 6 20 21
12 Nordre Ullreng 1 1 5 5 3 3 14 18
13 Søndre Ullreng 1 1 4 4 5 5 23 23
14 Bøler 1 1 2 2 2 2 5 5
15 Leirsund 1 1 2 2 3 3 7 14
16 Kjus 3 3 9 9 11 12 16 19
17 Tomt 1 1 1 1 1 1 2 2
18 Slogum 1 1 2 2 2 3 2 3
19 Skedsmovollen 1 1 2 2 3 3 3 9
20 Nordvollen 1 1 2 2 2 8 12 13
21 Løken 1 1 4 4 6 7 8 9
22 Ris 1 1 4 4 4 4 5 6
23 Berg 1 1 2 4 6 6 9 9
24 Brøter 2 2 7 8 8 7 10 25
25 Skogvoll 1 1 1 1 5 6 7 8
26 Sørum 2 2 2 2 60 232 1020 1049
27 Kjeller 2 2 8 8 21 38 229 261
28 Nitteberg 2 2 4 4 6 5 14 17
29 Holt 2 2 5 8 6 6 10 10
30 Store Huseby 1 1 3 5 21 32 69 105
31 Brånås 2 2 4 4 4 6 9 12
32 Skrimstad 1 1 1 1 1 1 1 2
33 Møien 1 1 1 1 1 1 1 1
34 Jogstad 1 1 1 1 1 2 2 2
35 Skolsegg 2 2 3 3 4 5 9 18
36 Værhaug 1 1 1 1 1 1 5 8
37 Fossum 1 1 1 1 1 1 1 6
38 Huseby 1 1 1 1 1 1 1 2
39 Solberg 1 1 3 5 15 19 34 72
40 Ringnes 1 1 3 3 4 5 5 27
41 Østre Tærud 1 1 4 5 4 4 13 17
42 Nordre Karterud 1 1 1 1 1 2 2 2
43 Holm 1 1 3 3 7 8 8 8
44 Skarud 1 1 1 1 1 1 2 2
45 Leikvoll 1 1 1 4 5 5 7 8
46 Myrer 1 1 9 10 11 13 21 27
47 Berger 2 2 5 7 12 12 24 26
48 Hellerud 3 3 7 7 3 4 5 5
49 Nordre Hvam 1 1 3 3 2 2 7 7
50 Kragerud 1 1 1 1 1 1 1 1
51 Fletstein 1 1 1 1 1 2 2 2
52 Lahaug 1 1 1 2 2 5 8 12
53 Søndre Karterud 1 1 1 1 4 6 5 7
54 Luke 1 1 2 2 1 1 1 1
55 Vestre Tærud 1 1 1 3 4 4 4 6
56 Melby 1 1 4 4 3 4 6 6
57 Søndre Hvam 1 1 1 1 4 4 4 11
58 Valstad 1 1 5 6 9 9 9 8
59 Nordby 1 1 1 1 1 2 16 18
60 Stav 1 1 3 3 7 10 13 14
61 Nordre Skjetten 1 1 1 1 1 1 32 38
62 Søndre Skjetten 1 1 1 1 1 5 79 84
63 Ryen 1 1 1 1 16 30 65 86
64 Stalsberg 1 1 37 37 44 98 601 706
65 Bråte 1 1 1 5 23 33 123 186
66 Vestby 1 1 1 1 16 21 40 80
67 Tangerud 1 1 2 4 6 6 22 22

Litteratur