Tangerud (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tangerud
Først nevnt: 1664
Kommune: Lillestrøm
Fylke: Viken
Gnr.: 80
Type: Matrikkelgard

Tangerud (gårdsnummer 80) er en matrikkelgård i Lillestrøm kommune.

Navnet

Førsteleddet kommer av norrønt tangi, som betyr tange, nes eller odde. Gården ligger på en odde mellom to sammenløpende bekker, Dannebekken og ? Sisteleddet -rud betyr rydning. Ofte var gårdsnavn som ender på -rud, steder som ble ryddet til gårdsbruk der det før hadde vært beite eller utmark. I kristen middelalder var gårdene med etterleddet –rud vanligvis små utkantgårder.

Fra gårdshistorien

Manntallet 1664 forteller at Tangerud var en rydningsplass, og at husmannen Mogens på 66 år bodde der. I matrikkelen 1666 er brukeren oppført som eier, og han sådde ei tønne havre og fødde to kuer, ett ungfe og to sauer. Bruket hadde skog til eget bruk. Omkring 1700 var Tangerud et seterbol under Stav, og brukeren var tilsatt av Peder Stav for å ta vare på enga slik at fremmede fe ikke skulle ete opp havna. Bruket lå på grensa til Aker prestegjeld.

Matrikkelforarbeidet 1723 opplyser at oppsitteren eier gården, at den har skog til eget bruk, men at jorda ikke er særlig god. Utsæden er 4 skjepper blandingskorn og 5 tønner havre, og det høstes 24 lass høy. Besetningen er 2 hester, 6 kreaturer og 5 sauer.

I 1758 ble det opplyst på tinget at to stuehus brant ned, og at alt inventaret strøk med.

I en offentlig takst i 1802 er Tangerud oppført som selveiergård. En del av gården, Djupdalen, ble solgt i 1833, og er oppført som husmannsplass i et salgsdokumentet. Plassen er matrikulert i 1886.

Tangerud er oppført under Lørenskog anneks i matrikkelen 1838.

I 1839 ble Tangerud delt i to bruk, Vestre og Østre Tangerud. Den østre delen var størst med 85 mål innmark. Vestre Tangeruds innmark var 80 mål.

Kilder og litteratur