Jogstad (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Jogstad
Jogstad gård fra nordvest.jpg
Først nevnt: 1390-åra
Sted: Skedsmokorset
Fylke: Akershus
Kommune: Lillestrøm
Gnr.: 43
Bnr: 1
Type: Matrikkelgard
Jogstad gård ved Gamle Trondheimsvei
Foto: Ukjent/MiA

Jogstad (gardsnummer 43) er en matrikkelgård i Lillestrøm kommune.

Navnet

Førsteleddet er det norrøne mannsnavnet Jóarr, og sisteleddet kommer av det norrøne -stadir som kan bety bosted. Det forteller at gårdsnavnet skriver seg fra vikingtida. Det var vanlig at et mannsnavn ble knyttet til -stadir, og det kan fortelle hvem som ryddet gården. Navnet ble først avkortet til Jostad. En k-lyd kom senere inn, og det skjer ofte når s med en annen konsonant kommer etter en vokal. Navnet skrives Jogstad i Biskop Eysteins jordebok fra 1390-åra. I samme kilde finnes skrivemåtene Joarstadhum og Joarstad.

Jogstad fra Gamle Trondheimsvei 2017.
Foto: Steinar Bunæs/eget foto

Fra gårdshistorien

Jogstad var kirkegods i middelalderen og tidlig nytid. I listene over bygningsskatt, kvegskatt og leilendingsskatt i 1629, i matrikkelen 1666, i et skifte 1695 og i et besiktigelsesdokument 1697 er den oppført som ødegård, dvs. at den er gjenryddet etter Svartedauden. I 1666 hadde gården en hest, tre kuer, tre fjørfe og fire sauer.

Omkring midten av 1600-tallet foregikk et hyppig bruk- og eierskifte både av innmark og skog. I denne sammenhengen vises det til andre bind av Halvor Haavelmos bok: Skedsmo. Bygdens historie. Oslo 1950-1952. Digital versjonNettbiblioteket.

I 1755 ble det bestemt at Jogstad skulle være enkesetegård for presteenker i Skedsmo prestegjeld. Jokstad og Møien ble i 1775 slått sammen til enkesetegård.

Til gården hørte en strandstrekning ved Nitelva som ble brukt til opplagsplass for tømmer. Den ga brukeren en inntekt på 1 til 2 spesidaler årlig.

Jogstad hadde egen smie.

I 1940 var gårdens innmark 185 mål, og produktiv skog 100 mål.

Husmannsplasser

Jogstadeie er oppført i folketellingen 1865 som husmannsplass med jord. Plassen er oppført som husmannsplass også i 1875.

Stubberud er oppført som husmannsplass med jord i folketellingene 1875 og 1891. Den er oppført i matrikkelen 1904 med bnr. 2.

Kilder og litteratur