Nordre Skjetten (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordre Skjetten
Først nevnt: 1390-åra
Sted: Skjetten
Kommune: Lillestrøm
Fylke: Viken
Gnr.: 74
Type: Matrikkelgard
Nordre Skjetten gård
Foto: Ukjent/Skedsmo III

Nordre Skjetten (gårdsnummer 74) er en matrikkelgård i Lillestrøm kommune.

Navnet

Førsteleddet kan ha sammenheng med stammen skat- som betyr «toppende av et tre, ytste enden av noko» (Sandnes, Stemshaug 1976 s. 279), og det kan vise til høyden der gården ligger. Sisteleddet er -vin som betyr naturlig eng, beite. Det viser at navnet er svært gammelt siden det var utdødd i norrønt.

Fra gårdshistorien

Skjetten er nevnt i Biskop Eysteins jordebok i 1390-åra.

I lensregnskapene 1577-1588 er den oppført som halvgård, og i bygnings- og kvegskatten 1689 som leilendingsgård.

Ifølge matrikkelen 1666 sådde brukeren ½ tønne blandkorn, 5 ½ tønne havre og en setning humle. Besetningen var fem kyr, tu ungfe, fem sauer og to hester.

På 1600-tallet foregikk det flere bruk- og eierskifter. I denne sammenhengen vises det til andre bind av Halvor Haavelmos bok: Skedsmo. Bygdens historie. Bind II.. Oslo 1950-1952. Digital utgave finnes på denne adressen: Digital versjonNettbiblioteket. Her finnes også opplysninger om de som bodde på gården ved at forfatteren har benyttet kilder som for eksempel skifter, skjøter, folketellinger og kirkebøker. Se side 886-891. I jordavgifta 1802 er bruket oppført som selveiergård.

Folketellinga 1865 opplyser at bruket var ubebodd, men at det ble sådd åtte tønner bygg og 15 ½ tønne havre. I 1875 var gården bebodd, og besetningen var fire hester, en okse, 11 kyr, ett ungfe og to griser.

I 1880-åra hadde gården hage med epletrær, og på dette tidspunktet ble det høstet lin på her.

Navn på noen av jordene: Bråten, Eika, Fjellet, Fjøslia, Grinaåkeren, Hellafløtten, Hvelven, Inngjerdingen, Kattemøkrabben, Katteryggen, Langskogen, Nygård, Rugbråten, Ryggen, Skjettenskogen, Stygghvelven, Østerdalshvelven.

Arealet var i 1940: 50 mål innmark og 250 mål skog.

I 1945 var det 32 bruksnummer på Nordre Skjetten.

Husmannsplasser

I matrikkelforarbeid 1723 er det nevnt en husmannsplass, men ikke plassens navn. Folketellingen 1801 har oppført to husmannsplasser med jord.

  • Bleien er nevnt i 1711, i tiendemanntallet 1717, men plassen eksisterte før denne tid fordi Arne Bleien (1640-1708) var husmann her. I folketellinga 1865 hadde husmannsplassen jord.
  • Nygård er nevnt i et skifte i 1786, i folketellinga 1865 som husmannsplass med jord.

Kilder og litteratur