Søndre Berger (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Søndre Berger
Først nevnt: 1588
Sted: Skedsmokorset
Kommune: Lillestrøm
Fylke: Viken
Gnr.: 57
Type: Matrikkelgard

Søndre Berger (gårdsnummer 57) er en matrikkelgård i Lillestrøm kommune.

Navnet

Navnet er en flertallsform av norrønt berg, n. med betydningen høyde eller høyde med nakent berg.

Fra gårdshistorien

Skattematrikkelen 1647 opplyser at Berger var ødegård (s. 104), dvs. at gården har vært ryddet før Svartedauden, men lå øde etter pesten da den ble tatt i bruk igjen. Søndre Berger blir oppført som ødegård i manntallet 1664 og i matrikkelen 1666. En bruker blir oppført i manntallet 1701, det samme i matrikkelforarbeidet i 1723. Berger var altså delt i to bruk på 1600-tallet.

Fra slutten av 1600-tallet foregikk et bruks- og eierskifte både av innmark og skog på bnr. 1 og bnr. 3. I denne sammenhengen vises det til andre bind av Halvor Haavelmos bok: Skedsmo. Bygdens historie. Oslo 1950-1952. Digital utgave finnes på denne adressen: Digital versjonNettbiblioteket. Her finnes også opplysninger om bygningene og de som bodde på gården ved at forfatteren har benyttet kilder som for eksempel skifter, skjøter, folketellinger og kirkebøker. Se side 701-705.

Matrikkelforarbeidet 1723 opplyser at gården hadde egen havn og skog til eget bruk. Utsæden var tre skjepper blandkorn, fem tønner havre og bruket høstet 12 lass høy. Besetningen var en hest, seks kreaturer og seks sauer. I 1940 var besetningen tre hester 13 kuer, fem ungfe og 45 høns.

Areal 1940: 145 mål innmark, 70 mål produktiv skog og 30 mål annen utmark.

En part av bruket, Sandbakken, ble solgt i 1842, og hadde bnr. 5 i matrikkelen 1886. I 1865 sådde brukeren ¼ tønne hvete, ¼ tønne rug, ½ tønne bygg, to tønner havre og 10 tønner poteter. Besetningen var to kuer, to sauer og en gris. Småbruket ble solgt i 1929 til Oslo pelsdyroppdrett.

Husmannsplasser

  • Bergereie er oppført i folketellinga 1865 som husmannsplass med jord.
  • Sandbakken ble solgt i 1842.

Se også


Kilder og litteratur