Nordre Ullreng (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordre Ullreng
Først nevnt: 1390-åra
Sted: Leirsund
Kommune: Lillestrøm
Fylke: Viken
Gnr.: 12
Bnr: 1
Type: Matrikkelgard

Nordre Ullreng (gårdsnummer 12) er en matrikkelgård i Lillestrøm kommune.

Navnet

Førsteleddet har tilknytning til det hedenske gudenavnet Ullr, og her kan det ha vært et offersted til denne guden. Navnet er første gang nevnt i Biskop Eysteins jordebok fra 1390-åra, og ble da skrevet Vllerengh. I 1838 ble navnet skrevet Ullereng.

Fra gårdshistorien

Gården er oppført som halvgård i skattemanntall for bygnings- og kvegskatt i 1629. Brukeren er leilending. I manntallet 1701 er bonden oppført som selveier. I Matrikkelforarbeidet 1723 er utsæden 1 1/2 tønne blandkorn og ni tønner havre, og det høstes 24 lass høy. Besetningen er to hester, 12 kreaturer og seks sauer. Ifølge folketellingen 1865 var utsæden 2/8 tønne hvete, 3/8 tønne rug, 1 ½ tønne bygg, 5 tønner havre, 2/8 tønne erter og fire tønner poteter. Besetningen var en hest, fire storfe, fire sauer og to svin. I 1940 var gårdens areal 130 mål innmark og 20 mål beite og skog.

Fra 1600-tallet foregikk det flere bruk- og eierskifter. I denne sammenhengen vises det til andre bind av Halvor Haavelmos bok: Skedsmo. Bygdens historie. Oslo 1950-1952. Digital utgave finnes på denne adressen: Digital versjonNettbiblioteket. Her finnes også opplysninger om bygningene og de som bodde på gården ved at forfatteren har benyttet kilder som for eksempel skifter, skjøter, folketellinger og kirkebøker. Se side 187-192.

Husmannsplasser

En husmannsplass er nevnt i manntallet 1664. Husmannsplassen Nygård finnes i skifter i 1792 og 1806. Husmannen eide dagligstua og avlinga på plassen i 1785. I 1886 er den ført opp i matrikkelen.

Kilder og litteratur