Luke (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Luke
Først nevnt: 1390-åra
Sted: Skjetten
Fylke: Akershus
Kommune: Lillestrøm
Gnr.: 69
Type: Matrikkelgard
Lukeeng
Foto: Ukjent/MiA

Luke (gårdsnummer 66) er en matrikkelgård i Skedsmo kommune.

Navnet

Luke er oppført i Biskop Eysteins jordebok i 1390-åra med en trolig feilskrevet skriveform for Luku, Lukie. I 1588 er navnet skrevet Luge, og i matrikkelen 1838 kommer k’en inn. Navnet kan bety «den hule hånd» som trolig viser til dialekten eller nyislandsk Luka, og som sannsynligvis er overført til en spesiell situasjon på dette stedet.

Lukesaga var i drift fra midt på 1600-tallet. I nye bygninger var den fremdeles i drift i 1900, men når den ble nedlagt, er usikkert.
Foto: Akershusbasen.

Fra gårdshistorien

Bruket nevnes i lensregnskapene 1577, i bygningsskatt-, kveg- og leilendingsmanntallene 1629, i det siste som halvgård. I matrikkelen 1666 er bruket oppført med to hster, fire storfe, tre ungfe og fem sauer. Det ble sådd ½ tønne blandkorn, 4 ½ tønne havre og 1 setting humle. Til sammenlikning var besetningen i 1865 to hester, ni storfe, seks sauer, og to griser, og utsæden var 3/8 tønne hvete, ½ tønne rug, 1 1/8 tønne bygg, åtte tønner havre, ½ tønne erter og fem tønner poteter.

Fra 1600-tallet foregikk et hyppig bruk- og eierskifte på Luke. I denne sammenhengen vises det til tredje bind av Halvor Haavelmos bok: Skedsmo. Bygdens historie. Oslo 1950-1952. Digital utgave finnes på denne adressen: Digital versjonNettbiblioteket. Her finnes også opplysninger om bygningene og de som bodde på gården ved at forfatteren har benyttet kilder som for eksempel skifter, skjøter, folketellinger og kirkebøker. Se side 789-798.

Ifølge stattholderregnskapet 1665 var ei oppgangssag i drift ved Lukebekken, og dette sagbruket var i drift til 1887. I 1891 ble et nytt sagbruk reist, men hvor lenge det var i drift, er usikkert. Ved den samme bekken lå ei bekkekvern.

Omkring 1820 anla Jacob Nielsen hage. Det ble høstet lin til 1880-årene. Den første slåmaskinen ble anskaffet i 1870.

I 1900 var det gårdssmie på Luke.

I 1932 var arealet 150 mål innmark, 282 mål skog, 20 mål beite og to mål hage.

Husmannsplass

Lukeenga var husmannsplass fra 1825. Plassen er oppført i folketellingene 1865, 1875 og 1891, i 1865 som husmannsplass med jord.

Kilder og litteratur