Søndre Karterud (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Søndre Karterud
Karterud Søndre 1915.png
Først nevnt: 1594
Sted: Skjetten
Kommune: Lillestrøm
Fylke: Viken
Gnr.: 65
Type: Matrikkelgard

Søndre Karterud (gårdsnummer 65) er en matrikkelgård i Lillestrøm kommune.

Navnet

Det er usikkert hva førsteleddet betyr, men det kan tenkes at det er et elvenavn. Sisteleddet kommer av norrønt -rud som betyr rydning. Ofte var dette steder som ble ryddet til gårdsbruk der det før hadde vært beite eller utmark. I kristen middelalder var gårdene med etterleddet –rud vanligvis små utkantgårder. Førsteleddet kan for eksempel være et mannsnavn, et tilnavn, en yrkesbenevnelse eller et naturnavn. I Biskop Eysteins jordebok fra 1390-åra er skrivemåten Kartarud, i 1666 Katterud og i 1723 Kartrud.

Fra gårdshistorien

Karterud er oppført som ødegård i lensregnskapene 1577, dvs. at den er gjenryddet etter Svartedauden. Den finnes også i leilendings-, bygnings- og kvegskattelister i 1629. Matrikkelen 1666 forteller at husdyrholdet var to hester, fire kyr, ett ungfe, og fire sauer. Utsæden var fire settinger blandkorn, 5 qtr havre, en setting hummelkorn.

Omkring midten av 1600-tallet foregikk et hyppig bruk- og eierskifte både av innmark og skog. I denne sammenhengen vises det til andre bind av Halvor Haavelmos bok: Skedsmo. Bygdens historie. Oslo 1950-1952. Digital utgave finnes på denne adressen: Digital versjonNettbiblioteket. Her finner en også ulike opplysninger om de som bodde på gården ved at forfatteren har benyttet kilder som for eksempel skifter, skjøter, folketellinger og kirkebøker.

Husmannsplasser

Åsen ble også kalt Gjelleråsen og i 1865 Lauvåsen. Den er oppført som Åsen i Manntallet 1701, i skifter 1735, 1739 og 1743 og folketellingene 1801, 1865 og 1875. I 1865 og 1875 hadde husmannen jord. I 1890 flyttet den siste husmannen, husene ble revet og plassen lagt øde.

Karterudbråten nevnes i et skifte i 1810.

Kilder og litteratur