Skarud (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skarud
Først nevnt: 1575
Sted: Skedsmokorset
Kommune: Lillestrøm
Fylke: Viken fylke
Gnr.: 54
Type: Matrikkelgard

Skarud (gårdsnummer 54) er en matrikkelgård i Lillestrøm kommune.

Navnet

Det er usikkert hva navnet kommer av, men det kan være det norrøne mannsnavnet Skagi eller det norrøne ordet skor som betyr en flate ved siden av en høyde eller ås. Det siste kan passe med gårdens beliggenhet ved Skarudfjellet. Sisteleddet kommer av norrønt -rud som betyr rydning. Ofte var dette steder som ble ryddet til gårdsbruk der det før hadde vært beite eller utmark. I kristen middelalder var gårdene med etterleddet –rud vanligvis små utkantgårder. Førsteleddet kan for eksempel være et mannsnavn, et tilnavn, en yrkesbenevnelse eller et naturnavn. Gården er nevnt som Skarerudt i 1575, som Skarderud i 1629 og Scharud i 1666.

Fra gårdshistorien

Skarud er oppført som ødegård i ei jordebok 1575, i bygnings- og kvegskattelister 1629 og i skattematrikkelen 1647. At den var ødegård, vil si at ble gjenryddet etter Svartedauden.

På 1600-tallet foregikk et hyppig bruk- og eierskifte både av innmark og skog. I denne sammenhengen vises det til andre bind av Halvor Haavelmos bok: Skedsmo. Bygdens historie. Oslo 1950-1952. Digital utgave finnes på denne adressen: Digital versjonNettbiblioteket. Her finner en også opplysninger om bygningene og de som bodde på gården ved at forfatteren har benyttet kilder som for eksempel skifter, skjøter, folketellinger og kirkebøker.

Gården hadde i 1932 163 mål innmark og omkring 400 mål skog av «god beskaffenhet». Husdyrbesetningen var tre hester, 11 kyr, sju ungfe, tre griser og 20 høner.

Ved Skarudfjellet stod en stue der Ole Skjærsliper og kona bodde. Tomta heter Slipertomta.

Husmannsplass

Skarudeie er oppført med jord i folketellinga 1865.

Kilder og litteratur