Bråte (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bråte
Bråte 1949 AFM.W018329.jpg
Bråte gård sett mot nordvest.
Alt. navn: Brotha, Brotte, Braatte, Braate, Broti
Først nevnt: Ca. 1400
Sted: Nordvest for Strømmen stasjon
Fylke: Akershus
Kommune: Lillestrøm
Gnr.: 78
Bnr: 1

Bråte er matrikkelgård nr. 78 i Skedsmo. Gården ligger nordvest for Strømmen stasjon.

Navnet kommer av norrønt broti som betyr et jordstykke som er ryddet ved bråtebrenning og etterpå tilsådd.[1] Gården er nevnt i Biskop Eysteins jordebok fra ca. 1400 som Brotha, i lensregnskapene fra 1557 som Brotte, i manntallet fra 1666 som Braatte og i et matrikkelforarbeid i 1723 som Braate. Formen Broti har også vært i bruk. Gammel uttale er /brå:tå/.[2]

Bråte var en av gårdene som hadde vannrettigheter i Sagelva. Gården hadde både sag og mølle i elva. Mellom gården og elva lå en rekke sagmesterboliger, en møllebolig og husmannsplasser. De mest kjente er sagmesterboligen på Søndre Nebben som i dag står på bygdemuseet på Skedsmo Bygdemuseum HusebySkedsmokorset, på Nordre Berg (Ambgårdene i Sagdalsveien), Søndre Berg, Sletta, Flækken og Gautstua hvor Strømmens Værksted ble startet i 1873. Gården har en solid forankring i Strømmens historie – foruten jordbruksvirksomhet har sagbruksvirksomhet og industriutvikling ved Sagelva vært knyttet til gården. Våningshuset er fra 1700-tallet, men annen etasje er bygget på senere. Gårdens flotte beliggenhet er et blikkfang fra de fleste steder i Strømmen. Fra gården og Bråteåsen har en flere flotte utsiktspunkter over Strømmen, Lillestrøm og Skedsmo bygd.

I artikkelen Bråtebruket_på_Toten er det gitt en utførlig innføring i bråtebrenningens historie i Norge. Der tilbakevises at bråtebrenningen stammer fra finneinnvandringen midt på 1600-tallet.

Eiere av Bråte gård

Av de meste kjente eiere av gården var Collettfamilien som eide den fra 1723 til rundt 1800. I 1843 ble Bråte solgt til Holm Knudsen Ryen, og hans sønn Trond Ryen overtok gården i 1858. Trond Ryen er den som har skildret plankekjøringen og litt om livet i Skedsmo i flere artikler i Folkebladet. Hans kone Bolette anla det meste av den store hagen med frukttrær innkjøpt fra Tyskland. Avleggere etter disse eplene ble kalt Bråteepler og ble senere spredt rundt i distriktet. Trond Ryen var ordfører i Skedsmo i 1866-67, etter først å ha vært varaordfører i fire år. Han solgte gården til Otto Bjelke i 1884, som solgte den videre i 1893 til fabrikkeier Nils Claus Ihlen.

Gården hadde egen smie.

Eier av Bråte er i 2022 Preben Ramm.

Referanser

Kilder og litteratur