Anders Mørch

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Anders Mørch (født i Hjørring i Danmark 8. september 1691, død i Skedsmo 14. april 1758) var sokneprest i Skedsmo fra 1730 til 1755. I tillegg gjorde han et grundig arbeid med omgangsskolen i prestegjeldet, og han fikk sagbrukseierne i Sagdalen til å bygge bruksskole for sagbruksarbeidernes barn.

Anders Mørch var residerende kapellan i Fredrikshald fra 1717 til 1730. Deretter ble han sokneprest i Skedsmo, og her var han prest til 1755.

Da skoleloven av 1739 ble innført, ble det bestemt at alle barn skulle undervises ved omgangsskolen fra de var 7 år gamle til de var konfirmert. Gårdene skulle på omgang holde læreren med mat og hus og elevene med skolestue. Siden sagbruksarbeiderne i Sagdalen bodde trangt og i enkle kår, var det ingen som kunne ha omgangsskolen hjemme hos seg. Sokneprest Mørch tok kontakt med sagbrukseierne, en av dem var Bernt Anker, og ba dem opprette en skole for bruksarbeidernes barn. Brukseierne sa seg villig til å opprette skolen.

En skolebygning ble reist på husmannsplassen Flækken i 1760, og den fikk navnet Saugdalen Brugsskole. I tillegg til klasserom var det i bygningen innredet kammers og kjøkken for læreren. Han fikk også litt jord der han kunne dyrke det nødvendigste. Læreren skulle lønnes slik: Hver brukseier betalte en riksdaler årlig for hvert av sagbladene han hadde i oppgangssagene sine.

Den skoleinteresserte soknepresten prøvde før skoleloven kom i 1739 å få i gang omgangsskoler i Skedsmo uten at det lyktes. Han understreket hvor viktig det var å styrke leseferdigheten blant barn og ungdom, og så dette i sammenheng med konfirmasjonsundervisninga.

Med den kongelige forordningen av 5. april 1741 kunne prestegjeldene ordne sitt eget skolevesen. Forordningen påla prestegjeldene å opprette en skolekommisjon som skulle føre tilsyn med skolen. Anders Mørch tok initiativet til og ledet en komite som utarbeidet et regelverk for omgangsskolen. Komiteen var sammensatt av soknepresten og ni medlemmer fra bøndene. Regelverket inneholdt 22 punkter, og det tok blant annet for seg skolemesterens lønn, plikter, skolekretsene, skoleskatten, læremidler og prestens plikt til jevnlig å besøke skolen. Mørch presenterte regelverket på et stort møte om skolene i Skedsmo. Likevel tok det relativt lang tid å gjennomføre ordningen sjøl om allmuen i Skedsmo var medgjørlig i motsetning til flere andre steder. Anders Mørch la med dette et solid grunnlag for omgangsskolen i Skedsmo.

Se også

Skoler i Skedsmo

Kilder og litteratur