Anna Sophia Heuch

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Prostinne Anna Sophia Heuch, f. Sommerfeldt. Original i Mjøsmuseets gjenstandsarkiv.

Anna Sophia Heuch (født Sommerfelt 1743, død 1818) eide gårdene Sukkestad og Steinberg og var den første kvinnen som drev handel på ekserserplassen SukkestadslettaToten.

Heuch var sorenskriverdatter og ble gift med presten Peder Andersen Heuch (1723 - 1773), arvtageren etter bestefaren Ole Hannibal Hof. Hun ble tidlig enke og overtok foreldrenes gård Sukkestad.

Familie

Anna Sophia Sommerfelt ble født 1743 på Toten. Foreldrene, sorenskriver David Sommerfelt (1717 – 1773) og Benedicte Kristine Hof, (1723 - 1774), bodde på storgården Sukkestad. Dette ekteparet fikk mange barn, flere av dem døde i 1760. Av de som vokste opp ble tre av sønnene embetsmenn: Christian Sommerfelt, Ole Hannibal Sommerfelt og Friderich Andreas Sommerfelt. Annas søster, Maria Sommerfelt, giftet seg med Lars Christophersen Weidemann og ble foreldre til blant annet amtmann Lauritz Weidemann og sorenskriver Christopher Christian Weidemann.

Anna Sophia giftet seg den 17. november 1762 på Sukkestad med prosten på Toten, Peder (eller Peter) Andersen Heuch f. 1723 i Skien. De ble viet av prosten i Land, Niels Nielsen Dorph. Ekteparet bodde på Hoff prestegard, i hennes besteforeldre Anne Sophie og Ole Hannibal Hofs hjem. Ektemannen døde høsten 1773, og hun ble enke bare 30 år gammel med en sønn på åtte år å forsørge.

Barn:

  • David Andreas Heuch, antakelig født i oktober eller desember 1763, døpt 6. januar 1764 – død 16. april 1765.
  • David Andreas Heuch antakelig født i juli 1765, døpt 7. november 1765. Denne sønnen vokste opp og studerte blant annet botanikk, men døde ung, mellom januar 1788 (oppført som fadder i kirkebøkene) og 1790. Han var fadder i april 1780 og november 1783, antagelig på Sukkestad, til sitt søskenbarn, samt i januar 1786, til et annet søskenbarn. I 1783, -86 og -88 står han oppnevnt som studios, altså student, og alle gangene foregikk dåpen på Toten.

Gardeier og handelskvinne

Rundt 1774 flyttet Anna Sophia og sønnen tilbake til Sukkestad, etter at begge foreldrene var gått bort. Faren døde den 20. april 1773 og mora Benedikte f. Hof i løpet av 1774. Skjøtet på Sukkestad er datert i 1775. Seinere beskrives Anna Sophia som eier av Sukkestad. I 1778 hadde enkefru Heuch bevilgning til «at fahlholde alle slags Tobakker paa Exseserspladsen Suchestadsletten». Ekserserplassen ble opprettet i 1760. Hun var den første som fikk drive handel på Sukkestadsletta og solgte tobakk og brennevin til soldatene på ekserserplassen.

I 1781 kom broren og nyutnevnt amtmann i Christians amt, Christian Sommerfeldt (1746-1811), hjem fra Danmark og kjøpte Sukkestad med alle herligheter og forpliktelser av søstera, «fru Provstinde Heuch», for 4000 riksdaler, skjøtet er datert 9. februar 1782. Kanskje fortsatte hun å styre husholdet for broren, siden han ikke var gift. Christian giftet seg i mars 1784 med Karen Magdalena Mandahl. Kanskje det var derfor Anna Sophia kjøpte Stenberg av dødsboet etter foreldrene sine dette året? Hun hadde dessuten en nesten voksen sønn som kunne arve henne. Skjøtet er datert 20.september 1784. «… for Eftertiden følge og tilhøre Fru Heuch og hendes Arvinger til Odel og, Arv, Ejendom, Brug og Nøttiggiørelse saa got som hun veed vil og kan, angerløst og upaatalt for de andre Stervboeds respective Arvinger,….» Hun betalte 400 riksdaler for Stenberg. Sønnen hennes, David, var sannsynligvis hjemme på Toten sommeren 1787 eller 1788, ut fra skriftlige kilder.

I februar 1791 døde broren Christians kone, Karen Magdalena, tragisk fra de små døtrene deres, kanskje flyttet Anna Sophia til broren igjen for å hjelpe han med de to døtrene, som var 6 og 5 år gamle. Hennes sønn ser ut til å ha dødd mellom 1788 og 1790, og hun hadde ingen arvinger lenger. Uansett årsak solgte hun i alle fall Stenberg «min hidtil eiende Gaardsplads Steenberg» videre til broren, Fredrik Andreas Sommerfeldt, som hadde giftet seg i 1788, og året før hadde blitt utnevnt til sorenskriver for Toten, Vardal og Biri. Skjøtet på Stenberg er datert 26. september 1791.

Broren Christian giftet seg på nytt i mai 1793 med den mye yngre Anna Sophia Hagerup, hun var bare 18 år gammel. Kanskje hjalp svigerinne Anna Sophia den unge husfruen med stebarn og hus? Det kom flere barn etter hvert, Søren Christian Sommerfelt, f. april 1794, prest og kjent botaniker, David Sommerfelt, seinere sorenskriver, deretter to jenter som også levde opp. I folketellinga i 1801 bodde i alle fall Anna Sophia på Sukkestad hos broren, amtmann Christian Sommerfeldt, hans kone og fem barn.[1]

Christian døde i 1811. Antageligvis flyttet Anna Sophie etter hvert videre til sin tredje bror, Ole Hannibal Sommerfelt (1753-1821), som overtok stillingen som amtmann (utnevnt i juli 1811) etter sin avdøde bror og kjøpte gården Dal i 1812.

I 1818 døde Anna Sophia 74 år gammel, og bodde da hos broren, Ole Hannibal, på gården Dal i Vardal. Skiftet etter henne viser at hun var en velstående kvinne med vakre, kostbare klær og egen karjol, spisslede og seletøy.

Fotnoter

  1. Kristian Sommerfelt i folketelling 1801 for Toten prestegjeld fra Digitalarkivet

Kilder og litteratur