Anton Johnson Brandt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Veterinær Anton Johnson Brandt.
Foto: Ukjent, hentet fra Minsaas 1988: Veterinæren i yrke og organisasjon : Den norske veterinærforening 1888-1988.

Anton Johnson Brandt (født 21. mars 1893 i Unjárga-Nesseby, død 14. november 1951 i Oslo) var en av sin tids fremste veterinær. Han var professor i patologi og patologisk anatomi ved Norges veterinærhøgskole fra 1941 til sin død, og rektor samme sted fra 1948 til 1951. Han var dessuten formann i Den Norske Veterinærforening mellom 1945 og 1948.

Familie

Anton Johnson Brandt var sønn av prost Nils Brandt (1856-1939) og Gunhild Kristiane Johnson (1869-1921), og ble gift i 1922 med Gunvor Gjerdrum (1897-1973).

Liv og virke

Anton Johnson Brandt var født i Nesseby, der faren var sogneprest fram til 1899. Deretter var faren sogneprest i Surnadal fram til 1908, siden i Meldal.

Brandt tok middelskoleeksamen ved Trondheim katedralskole i 1909 og examen artium ved Kristiania katedralskole i 1912. Samme høst startet han sine veterinærstudier ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København. Brandt tok veterinæreksamen i 1919, og fikk deretter ansettelse som assistentveterinær ved Cheval dyreklinikk i Kristiania. Der ble han til han i 1922 ble ansatt som distriktsveterinær i Søre Valdres. Her var han til 1927, da han ble avdelingssjef ved Veterinærinstituttet i Oslo.

Brandt arbeidet ved Veterinærinstituttet frem til han ble konstituert som professor i patologi og patologisk anatomi ved Norges veterinærhøgskole i 1941 (fast stilling fra 1945). Han sto i denne perioden bak en betydelig forskningsinnsats og publikasjonsvirksomhet, blant hans viktigste arbeider var forskningen på tuberkelbakteriens typebestemmelse og patogenitet.

Brandt var også en mye benyttet rådgiver for Landbruksdepartementet når det gjaldt ved utbrudd og bekjempelse av smittsomme husdyrsykdommer, og han underviste i veterinærmedisin og tilgrensende fag ved Krigsskolen og flere militære befalsskoler.

Anton Brandt ble i 1948 valgt til rektor ved Norges veterinærhøgskole, en stilling han hadde til 1951, da han gikk av på grunn av hjerteproblemer. Han fortsatte imidlertid i stillingen som professor helt til han døde på kontoret sitt på Veterinærhøgskolen senere på året.

Brandt hadde en rekke verv, blant annet var han 1931-1948 redaktør for Norsk Veterinærtidsskrift (fra 1948 Medlemsblad for Den Norske Veterinærforening). Fra 1935 til 1945 var han først varamedlem, senere medlem av sentralstyret i Den Norske Veterinærforening, 1945-1948 som formann.

Enkelte bosteder

Ved folketellingen for 1900 er Anton Brandt oppført sammen med familien på Øye prestegård i Surnadal kommune, hvor faren da var sogneprest. Ved folketellingen for 1910 er han oppført som stud. art. med bosted hos onkelen, advokat Samuel Johnson (f. 1861) i Eugenies gate 9 i Kristiania. Mens Brandt var distriktsveterinær i Søre Valdres mellom 1922 og 1927, hadde han bopel på Bagn.

I adresseboka for Oslo for 1929 er Brandt oppført som dyrlege og avdelingssjef på adressen Ullevålsveien 68, som er identisk med Veterinærinstituttets adresse. I adresseboka samme sted for 1939 er han oppført på adressen Gimle terrasse 5. I adresseboka for 1950 er han oppført på samme adresse, som rektor og professor ved Veterinærhøgskolen.

Ettermæle

Anton Johnson Brandt er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

Anton Johnson Brandt ble bisatt fra Det nye krematorium i Oslo 19. november 1951. Sørgehøytidligheten ble omtalt i Aftenposten dagen etter (utdrag):

Professor Anton J. Brandt ble i går bisatt i Det nye Krematorium, som var fylt til trengsel. I sørgeskaren var også representanter for veterinærer i nabolandene. Veterinærstuderende dannet æresvakt fra båren på begge sider av krematoriets midtgang. ... Etter en vakker minnetale lyste sognepresten Guds fred over professor Brandts minne, i takknemlighet og med beundring for hans innsats og med en siste takk og farvel fra de pårørende. Det ble lagt kranser fra kolleger i professorrådet ved rektor, professor Henrik Edland, fra Veterinærdirektoratet ved veterinærinspektør Lars Slagsvold, Patologisk Anatomisk Institutt ved veterinær Stian Erichen, den Norske Veterinærforening ved distriktsveterinær Lund-Larsen, fra funksjonærer ved Norges Veterinærhøgskole ved amanuensis Krogh og fra høgskolens studenter ved stud. med. vet. Harald Kjus.

Anton Johnson Brandt er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Tittelen Professor er benyttet på gravminnet.

Kilder

Eksterne lenker