Anton Schjøth

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Anton Schjøth er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Anton Christian Gunerus Schjøth (født 6. februar 1807 i Larvik, død 17. september 1872) var embetsmann, lærer, forfatter og filantrop. Han var sønn av kjøpmann Erich Schjøth (1776–1824) og Thorine Christine Holst (1779–1858), og ble gift i 1838 i Christiania med Barbara Marie Wyller (1820–1892).

Han ble undervist i sogneprest Andreas Schroeters skole i Sandefjord 1813-1816, siden privat i hjemmet i Larvik, dels av lærer Hans Hansson, dels av prest C. F. Haussmann. Da faren døde, måtte Anton Schjøth avbryte de påbegynte studiene og ble ansatt på kontoret til Handelshuset N. A. Andresen i Kristiania. Den jobben måtte han forlate etter halvannet år på grunn av tiltagende tunghørthet. Schjøth bestyrte deretter morens handelsforretning i Larvik, avla handeleksamen og jobbet deretter et par år på kontoret til svogeren, tollkasserer Kamstrup, i Kragerø.

I 1829 dro Schjøth til Kristiania, avla preliminæreksamen og fikk i 1830 ansettelse som kopist i Revisjonsdepartementet. I 1833 tok han juridisk embetseksamen med «anden karakter».

Schjøth ble 1. februar 1839 konstituert som og 15. januar 1842 utnevnt til fullmektig i Revisjonsdepartementet. Han var fra 1. juli 1853 lærer i handelsvitenskapene, bokholderi og regning, ved «Christiania Handelsinstitut».

Schjøth og banksjef Fritz Heinrich Frølich skaffet kommunal støtte for småhusprosjektet FrølichbyenSt. Hanshaugen i Oslo.

Hans elever reiste våren 1875 en minnestein på hans grav på Vår Frelsers gravlund, med hans portrettmedaljong utført i marmor. Gravminnet er bevart.

Schjøth har fått Anton Schjøths gate i Oslo oppkalt etter seg.

Kilder

Utgående lenker