Arbeider-Foreningernes Blad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Avis-hodet for Arbeider-Foreningernes Blads første-utgave 05. mai 1849.

Arbeider-Foreningernes Blad var det første radikale arbeiderbladet i Norge. Det ble stifta i 1849 av Marcus Thrane, som var redaktør fram til nyttår 1851 da Theodor Abildgaard tok over. Bladet ble hardt ramma av fengslinga av Thrane og flere andre ledere i Thranerørsla sommeren 1851. Det ble drevet videre av blant annet Josephine Thrane, men i 1856 måtte hun gi opp og avisa gikk inn.

Bladet markerte seg som et radikalt og til tider revolusjonært organ. Særlig tydelig er en radikalisering etter at rørslas petisjon til kongen ble avvist i november 1850. Bladet ble flere ganger beslaglagt av myndighetene.

Kolofon Arbeider-Foreningernes Blad 5. mai 1849. Her ser man at avisa ble trykt hos O.Steen.

Etter arrestasjonen av Thrane, Abildgaard og andre ledere sommeren 1851 tok Hans Hanssen over redaktørstolen. I 1853 ble han avløst av Bastian Paulsen, og året etter ble Josephine Thrane bladets siste redaktør.

Et eksemplar av avisa ble i 2020 en del av Nasjonalbibliotekets permanente utstilling Opplyst. Glimt fra en kulturhistorie.

Se også

Kilder