Arbeidsdepartementet (1885–1946)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Arbeidsdepartementet, også kjent som Departementet for de offentlige arbeider, ble oppretta i 1885, og fikk ansvaret for infrastruktursaker overført fra Indredepartementet. Det ble nedlagt i 1946, da Samferdselsdepartementet ble etablert og overtok oppgavene. Dette departementet blandes ofte sammen med senere department som har hatt ansvar for arbeidslivet – her gjelder det altså offentlige arbeider, og ikke arbeidsliv. Se pekersida Arbeidsdepartementet for en oversikt over andre departement med liknende navn.

Departementets arbeidsområde varierte noe over tid. Blant etater som var underlagt Arbeidsdepartementet var de viktigste Veidirektoratet, Jernbanevesenet, Vassdrags- og elekrisitetsvesenet og Norges Brannkasse.

Under andre verdenskrig ble departementet videreført av Londonregjeringa, men spilte en nokså liten rolle inntil krigens slutt da man skulle planlegge gjenoppbygging av landet.

I Vidkun Quislings andre regjering hadde man også Arbeidsdepartementet. Etter beslutning fra ministerpresident Quisling ble navnet den 29. januar 1944 endra til Trafikkdepartementet.

Statsråder

Under andre verdenskrig satt følgende som ansvarlige for departementet i Norge:

Litteratur og kilder