Vidkun Quislings andre regjering

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ministerutnevning i Stortingsbygningen, der Reichskommissariat holdt til, den 1. februar 1942.
Foto: Reichskommissariat
Quisling og hans ministre mottar hyllest fra fakkeltog på balkongen til Grand Hotel etter Statsakten på Akershus.
Foto: Ukjent, trolig NTB

Vidkun Quislings andre regjering utgikk fra Nasjonal Samling og ble innsatt etter statsakten på Akershus den 1. februar 1942. De kommissariske statsråder hadde da lagt ned sine embeter, men den nye «nasjonale regjeringa» var i stor grad en videreføring av de tidligere ordningene. De viktigste endringene var at dette var en NS-regjering, og at Vidkun Quisling ble innsatt som statsleder med tittelen ministerpresident. Regjeringa satt til frigjøringa den 8. mai 1945.

Fra Nasjonal Samlings side hadde man forhåpninger om at etableringa av denne regjeringa ville føre til en formell fredsslutning med Tyskland, og at styret av landet ble overlatt helt og fullt til regjeringa. Reichskommissar Josef Terboven og hans fører Adolf Hitler hadde ikke planer om dette, og Norge forble dermed under direkte tysk styre gjennom krigen. Hovedeffekten av endringene i 1942 ble at nazifiseringa av det norske samfunnet fikk vind i seilene. Særlig skolen og kirken ble viktige kamparenaer gjennnom kirkestriden og lærerstriden.

Regjeringas medlemmer

De fleste ministrene ble utevnt i 1942 og satt ut krigen, men noen kom til ved senere utskiftinger. I tabellen nedenfor er regjeringsmedlemmene satt opp etter den «rangordning» en gjerne regner mellom departementene, men tabellen kan sorteres etter andre kriterier ved å trykke i øverste rad. For å sortere etter flere kriterier, hold inne shift-tasten og velg flere kolonner. Det er tatt med en kolonne for rettsoppgjøret, som forklarer hvilken straffereaksjon de enkelte fikk etter krigens slutt.

Navn Født Fødested Departement Tiltrådte Gikk av Rettsoppgjøret Bilde
Quisling, Vidkun 1887 Telemark, Fyresdal Ministerpresident 1942 1945 Dødsstraff
Henrettet 24.oktober 1945
Vidkun Quisling.png
Prytz, Frederik 1878 Oslo Finansdepartementet 1942 1945 Syk fra høsten 1944 og trådte de facto ut, men satt formelt til han døde av kreft 19. februar 1945 Frederik Prytz.jpg
Hirsch, Per von 1902 Østfold, Spydeberg Finansdepartementet 1945 1945 Tvangsarbeid i 20 år
Løslatt i 1952
Per von Hirsch.jpg
Hagelin, Albert Viljam 1881 Hordaland, Bergen Innenriksdepartementet 1942 1944 Dødsstraff
Henrettet 25. mai 1946
Albert Viljam Hagelin.jpg
Vasbotten, Arnvid 1903 Sogn og Fjordane, Flora, Florø Innenriksdepartementet 1944 1945 Tvangsarbeid i 20 år
Løslatt i 1950
Irgens, Kjeld Stub 1879 Vest-Agder, Kvinesdal Sjøfartsdepartementet 1942 1945 Tvangsarbeid i 15 år
Løslatt i 1949
Fretheim, Thorstein 1886 Hedmark, Hamar Landbruksdepartementet 1942 1945 Tvangsarbeid i 20 år
Løslatt i 1951
Thorstein Fretheim.jpg
Laurantzon, Trygve Dehli 1903 Oslo Landbruksdepartementet 1945 1945 Tvangsarbeid i 15 år
Løslatt i 1950
Hustad, Tormod Kristoffer 1889 Nord-Trøndelag, Inderøy Arbeidsdepartementet 1942 1944 Tvangsarbeid på livstid. Tormod Hustad.jpg
Skarphagen, Hans 1888 Vestfold, Larvik Arbeidsdepartementet 1944 1945 Tvangsarbeid i 20 år. Hans Skarphagen.jpg
Skancke, Ragnar Sigvald 1890 Akershus, Ås Kirke- og undervisningsdepartementet 1942 1945 Dødsstraff
Henrettet 28. august 1948
Ragnar Skancke2.png
Riisnæs, Sverre 1897 Sogn og Fjordane, Vik Justisdepartementet 1942 1945 Rettssak stoppet, ny psykiatrisk observasjon. Utskrevet i 1960. Saken foreldet i 1973, død i 1988 Sverre Riisnæs.jpg
Lie, Jonas 1899 Akershus, Asker Politidepartementet 1942 1945 Døde av stress og alkoholbruk rett etter krigens slutt Jonas Lie 1899-1945.jpg
Lunde, Gulbrand 1901 Hordaland, Bergen, Fana Kultur- og folkeopplysningsdepartementet 1942 1942 Døde i en bilulykke (attentat?) under krigen Gulbrand Lunde.jpg
Fuglesang, Rolf Jørgen 1909 Østfold, Fredrikstad Kultur- og folkeopplysningsdepartementet 1942 1945 Tvangsarbeid på livstid
Løslatt i 1956
Rolf Jørgen Fuglesang.jpg
Lippestad, Johan 1902 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet 1942 1945 Tvangsarbeid på livstid
Løslatt i 1956
Johan Lippestad Aftenposten 1945.JPG
Stang, Axel Heiberg 1904 Oslo Departementet for arbeidstjeneste og idrett 1942 1945 Tvangsarbeid på livstid
Løslatt i 1956
Axel Stang SS-uniform.JPG
Blehr, Eivind Stenersen 1881 Sogn og Fjordane, Lærdal Forsyningsdepartementet 1942 1945 Tvangsarbeid på livstid.
Whist, Alf Larsen 1880 Akershus, Asker Næringsdepartementet 1943 1945 Tvangsarbeid på livstid
Løslatt i 1952
Alf Whist.png

Kilder