Departementet for arbeidstjeneste og idrett

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Axel Stang var leder av departementet i hele dets levetid. Her avbildet i frontkjemperuniform med Jernkorset festet i andre knapphull.
Foto: Ukjent

Departementet for arbeidstjeneste og idrett, kortform Idrettsdepartementet ble opprettet ved reichkommissar Josef Terbovens forordning av 25. september 1940 i forbindelse med oppnevnelse av de kommissariske statsråder. Leder av departemenetet i hele dets levetid var Axel Stang.

Departementet var skulle sørge for gjennomføringen av den tvungne arbeidstjenesten, ensrettingen av idretten og indoktrineringen av ungdommen. Departementet måtte derfor håndtere flere stridsspørsmål i løpe av krigen, som Idrettsstreiken, innalling til Arbeidstjenesten og Nasjonal ungdomstjeneste med den tilhørende Foreldreaksjonen.

Mot slutten av krigen kom det forslag om å omdanne departementet til et såkalt Ungdomsdepartement.

Departementet hadde tre avdelinger:

 • Alminnelig avdeling

-ledet av en ekspedisjonssjef

  • 1. kontor, Sentralkontoret: departementets fellessaker, ungdomsarbeid og var ministerens sekretariat
  • 2. kontor, Presse- og propagandakontoret for arbeidstjenesten, idretten og ungdomsarbeidet. Fra 1. juli 1943 flyttet til Arbeidstjenestens sentralorganisasjon. Fra samme dato: et eget ungdomskontor
 • Idrettsavdelingen

-ledet av en idrettsfører Egil Reichborn-Kjennerud til 15. februar 1942, deretter en idrettsråd

  • Idrettskontoret, idrettssaker, Norges Idrettsforbund og Det Norske Tippeselskap, opprettet 1941
 • Arbeidstjenestens sentralledelse

-ledet av en general, fra april 1941 Carl Frølich Hanssen (1883–1960), militær struktur

  • Organisasjonsavdelingen
  • Personellavdelingen
  • Planavdelingen
  • Forvaltningsavdelingen
  • Sanitetsavdelingen
  • Opplæringsavdelingen

I januar 1942 var det 171 funksjonærer i Arbeidstjenestens sentralledelse, mens bare 23 i de øvrige departementsavdelinger.

Departementet ble oppløst 8. mai 1945 da departementsstrukturen ble tilbakeført til slik den var 9. april 1940, og idrettsakene ble overført til Kirke- og undervisningsdepartementet og Arbeidstjenesten ble lagt ned.

Kilde