Reichskommissariat

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Reichskommissariat holdt til i Stortingsbygningen, som her har et propagandabanner på fasaden.
Foto: Ukjent / Oslo museum
Her er Stortingsbygningen «sminket» under innspilling av filmen Max Manus.
Foto: John Erling Blad

Reichskommissariat (RK), formelt Reichskommissariat für die besetzten norwegischen Gebiete («Rikskommisariatet for de besatte norske områder») var det øverste tyske forvaltningsorgan i Norge under okkupasjonen 1940–1945. Det ble gjennom hele krigen ledet av Reichskommissar Josef Terboven. Kommisariatet skulle ikke styre det, men forvalte landet gjennom å kontrollere det norske embetsverket.

Reichskommisariat var delt inn i forskjellige avdelinger, som kontrollerte hver sin del av den norske sentraladministrasjonen. Styringen av disse skjedde primært gjennom forordninger utstedt i Reichskommissarens navn. Fra februar 1942 var det formelt sett ministerpresidenten, Vidkun Quisling, som hadde den lovgivende myndighet, men han var uansett bundet av en plikt til å følge påbud fra Terboven. Så langt teorien, i praksis grep ofte RK inn som et styrende organ. Dette skjedde i økende grad, og var ofte en konsekvens av motstand mot okkupasonsmakten blant statsansatte.

Sommeren 1940, da riksrådsforhandlingene pågikk, trodde Terboven at han bare ville være i Norge en kort periode, og han opprettet bare to underavdelinger av RK, en i Bergen ledet av Friedrich Schaller og en i Trondheim ledet av Paul Wegener. Etter innsettelsen av de kommissariske statsråder den 25. september 1940 ble det opprettet flere lokalkontorer: Kristiansand, Stavanger, Bodø, Narvik, Tromsø, Hammerfest, Kirkenes, Kongsberg og Lillehammer. Disse var direkte underlagt RK i Oslo, og var delt inn i saksavdelinger. Økonomiavdelingen var den største ved alle kontoret, og ved enkelte var det den eneste avdelingen som var fast representert.

Reichskommissariat tok over Stortingsbygningen, og hadde sine kontorer der gjennom det meste av krigen, samt kontorer i Stortingsgata 22. Stortingssalen ble i liten grad endret. Lagtingssalen fikk senket tak, mahognypanel på veggene og moderne funkisinspirert interiør. Terboven innredet sitt private kontor på Eidsvoldsgalleriet. Bildene av Eidsvollsmennene ble tatt ned, og tyske landskapsmalerier ble hengt opp i stedet. Maleriene ble bevart, og kunne henges opp igjen etter krigen. Den 1. februar 1945 flyttet Reichskommissariat til Oslo Handelsgymnasium.

Hovedavdelinger

Hovedavdelingene og deres ledere i kronologisk orden var:

I tillegg hadde Wilhelm Rediess, som var sjef for politiet og SS, en posisjon som tilsvarte hovedavdelingsledernes.

Lederne for underavdelinger var både høyere tjenestemenn fra riksministeriet i Tyskland og partifunksjonærer. Ved å kombinere posisjonene slik ville Terboven realisere den sammensmeltningen av parti og stat som nazistene ønsket, men som de ikke lyktes like godt med i Tyskland.

Arkiv

Arkivene fra flere institusjoner tilknyttet Reichskommissariat oppbevares i Riksarkivet (katalog 1420/10).

Litteratur

Eksterne lenker

Koordinater: 59.91301° N 10.74005° Ø