Justis- og beredskapsdepartementet

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Justisdepartementet»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Justisdepartementet holdt fra 1958 til 2011 til i Høyblokka. Etter terrorangrepet flytta departementet til Nydalen.
Foto: Stig Rune Pedersen (2006)

Justis- og beredskapsdepartementet er det departementet i regjeringa som har ansvar for alle sider ved justissektoren. Det ble oppretta den 17. november 1818 som Justis- og politidepartementet, og skifta til nåværende navn fra 1. januar 2012. Ansvarsområdet omfatter blant annet straffeloven, straffegjennomføringsloven og flere andre lover som ikke naturlig faller under et annet departement; ansvar for gjennomgang av lovforslag og forskrifter fra andre departement, overordna ansvar for politiet, Kriminalomsorgen og domstolene, og koordingering av det offentlige beredskapsapparat i samarbeid med andre instanser og en rekke andre oppgaver knytta til den rettssikkerhet, kriminalitet, lovgivning og samfunnssikkerhet.

Departementet ble oppretta ved sammenslåing av 2. og 3. departement, med ansvar for henholdsvis justissaker og politisaker. Det hadde da et svært stort ansvarsområde, som over tid ble dels fordelt til andre departementer, ikke minst til Indredepartementet som ble oppretta i 1846, og til avdelinger under departementet. Lovkontoret ble oppretta i 1855, og utvida til lovadeling i 1899. I 1876 kom Fengselsstyret, nå direktoratet Kriminalomsorgens sentrale forvaltning. I 1945 ble det oppretta egen politiavdeling, nå omorganisert til Politidirektoratet. Domstolsavdelingen ble oppretta i 1996. Utlendingsavdeling ble også oppretta, og ble i 2001 omorganisert til Utlendingsnemnda. Noen oppgaver har også blitt overført til departementet, som det politiske ansvaret for innvandrings- og asylsaker som i 2010 ble overført fra daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Under okkupasjonen 1940–1945 ble departementet delt i et justisdepartement leda av Sverre Riisnæs og et politidepartement leda av Jonas Lie.

En rekke offentlige etater er underlagt Justisdepartementet, som sysselmannen på Svalbard, sivil og militær påtalemyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (herunder Sivilforsvaret) m.fl.

Lokaler

I 1883 flytta Rikshospitalet fra Empirekvartalet, og Justisdepartementet flytta inn i deler av bygningen, som lå i tilknytning til Møllergata 19.

Justisdepartementet var fra 1958 samlokalisert med Statsministerens kontor i Høyblokken i Regjeringskvartalet. Terrorangrepet mot Regjeringskvartalet 22. juli 2011 ødela kontorene fullstendig. Tre ansatte ved departementet mistet livet som følge av bombeeksplosjonen, mens en sommervikar ble drept på Utøya senere samme dag. Etter angrepet flytta Justisdepartementet til nye lokaler i Nydalen.

Kilder