Kriminalomsorgen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kriminalomsorgen er en statlig etat under Justis- og beredskapsdepartementet med ansvar for gjennomføring av straff og varetekstsfengsling. Etaten ble oppretta i 2001 ved sammenslåing av Fengselsvesenet og Kriminalomsorg i frihet. Dens historie går tilbake til 1875, da Fængselsstyrelsen ble oppretta.

Etaten er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet (til 2013 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning), regionene og de lokale fengsler og friomsorgskontor. I tillegg driver etaten Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS).

Regionene

Kriminalomsorgen er per 2018 delt i fem regioner:

Litteratur og kilder