Arendal tollsted

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tollboden i Arendal.

Arendal fikk kjøpstadsprivilegier samtidig med Risør i 1723 og etter en lengre drakamp med Kristiansand. Arendal hadde lange tradisjoner som utskipingssted for trelast og handelsmøteplass for hollandske skippere og lokale bønder og handlende i hvert fall siden tidlig på 1500-tallet. På 1700-tallet var fremdeles trelasthandelen stor på grunn av stadig tilsig av tømmer fra det omfangsrike Arendalsvassdraget med Nidelva som hovedåre. Mange av byens skippere gikk også på fraktfart på havner på Østlandet og i utlandet. Byen hadde også en del innenlandsskippere som fraktet jernmalm fra Solberg-gruvene og andre gruver i Arendalsdistriktet til jernverk østover.

Grimstad lå under Arendal, men fikk egen tollbetjent i 1780 som følge av at Froland jernverk hadde fått losse- og lasterett for verkets produkter og for varer man trengte på verket. Det var imidlertid svært svært få skipsanløp inn og ut av Grimstad de første årene og i 1786 er det kun registrert ett inngående og to utgående skip. I 1794 var det tre inngående og fire utgående skip. Alle skipene gikk til eller fra Danmark eller andre innenlandske havner.

Tollister fra Arendal tollsted

Tollister som er transkribert som del av prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister:

Nr. Sted År Retning Handel Ant. varer
1 Arendal 1686 Inn Samlet 162
2 Arendal 1686 Ut Samlet 119
3 Arendal 1733 Inn Samlet 191
4 Arendal 1733 Ut Samlet 105
5 Arendal 1741 Inn Samlet 143
6 Arendal 1741 Ut Samlet 78
7 Arendal 1742 Inn Samlet 206
8 Arendal 1742 Ut Samlet 110
9 Arendal 1743 Inn Samlet 187
10 Arendal 1743 Ut Samlet 114
11 Arendal 1749 Inn Samlet 277
12 Arendal 1749 Ut Samlet 120
13 Arendal 1754 Inn Innenriks 307
14 Arendal 1754 Inn Samlet 309
15 Arendal 1754 Ut Innenriks 73
16 Arendal 1754 Ut Samlet 93
19 Arendal 1756 Ut Samlet 204
20 Arendal 1762 Inn Samlet 437
21 Arendal 1762 Ut Samlet 143
23 Arendal 1774 Ut Innenriks 43
25 Arendal 1774 Ut Samlet 27
26 Arendal 1786 Inn Samlet 332
27 Arendal 1786 Ut Innenriks 215
28 Arendal 1786 Ut Utenriks 58
29 Arendal 1794 Inn Samlet 215
30 Arendal 1794 Ut Innenriks 195
31 Arendal 1794 Ut Utenriks 29

Kilder

  • Hofstad, Svein (1977): «Næringslivet før og nå» i Agder, bygd og by i Norge. Utg. Gyldendal.
  • Tollprotokollene for Grimstad 1786 og 1794.


Toll banner 1519px.png
Arendal tollsted er basert på en artikkel fra prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Prosjektet har også egen hjemmeside.