Historiske toll- og skipsanløpslister

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk


Historiske toll- og skipsanløpslister er et prosjekt utviklet av Prosjektgruppen Historisk infrastruktur, som varte fram til våren 2017 og ble ledet av Ragnhild Hutchison. Samarbeidspartnere var Norsk folkemuseum, Norsk maritimt museum og Norsk lokalhistorisk institutt.

Fra flere norske havner, deriblant Bergen, Christiania, Kristiansand, Risør, Trondheim og Tønsberg, er toll- og anløpslister for flere år på 1700-tallet transkribert, og dataene er lagt i en databasestruktur som gjør det mulig å hente ut opplysninger om importvarer, priser og annet. Målet er, som det står i prosjektbeskrivelsen, at «publikum selv [skal] kunne utforske hvordan Norge var del av det verdensomspennende handelsnettverket som vokste frem i forkant av, men også la grunnlaget for, det økonomiske systemet vi har i dag».

Mer om innholdet i databasen

Da tollisteprosjektet ble avsluttet våren 2017 besto databasen av mer enn 600 summariske varelister og om lag 180 skipsanløpslister. Totalt utgjorde dette 18 MB ukomprimert data bestående av tall og tekst. De summariske varelistene for årene 1686, 1731, 1733, 1756, 1762, 1774, 1786 og 1794, i tillegg til noe mer i noen regioner, ble gjort tilgjengelig i transkribert form (en full oversikt finnes på nettstedet tidvis.no, se nedenfor).

For skipsanløpslister er årene 1786 og 1794 gjort tilgjengelig. Utvalget er gjort med utgangspunkt i bevaring og tidsmessig spredning. Det har vært et viktig poeng å velge år der flest mulig av varelistene for de norske tollstedene har blitt bevart. Samtidig har det vært ønskelig med en tidsmessig spredning for å tilrettelegge for analyser av endring over tid. Antallet år transkribert har forøvrig vært begrenset av tilgjengelig finansiering. I tillegg er SSBs handelsstatistikk for 1835 OCR-lest og lagt inn i databasen.

Forskerforbundet tildelte prosjektet Hjernekraftprisen i 2015.

Databasen hos Tidvis


Kilder

Eksterne ressurser

Riksarkivet bidro med innskanning av primærkildene. Prosjektet ble støttet økonomisk av Sparebankstiftelsen, Bergersenstiftelsen, Eckbos legat, Oslo maritime stiftelse, Kontaktrådet for kyst- og fiskerimuseer, Stiftelsen Skoleskipet Tordenskjold, Kulturrådet og Museene for Kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS.

Toll banner 1519px.png
Historiske toll- og skipsanløpslister er basert på en artikkel fra prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Prosjektet har også egen hjemmeside.