Arthur David-Andersen (1875–1970)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto av Arthur David-Andersen ca. 1935
Foto: Ukjent/Oslo Museum.

Arthur David-Andersen (født 21. april 1875 i London, død 25. desember 1970 i Oslo) var gullsmed. Han ledet gullsmedfirmaet David-Andersen, som hans far grunnla i 1876, i mer enn 50 år, og han var i en årrekke aktivt med i ulike fag- og bransjeorganisasjoner.

Familie

Arthur David-Andersen var sønn av gullsmed David Andersen (1843-1901) og Sophia Gott (1848–1905) og ble gift i 1902 med Helene Sofie Hirschholm Bentzen (1881–1966). Han var far til gullsmed Ivar David-Andersen (1903–1998) og til Erna David-Andersen (1906-1984), som ble gift med Sverre Halbo (1899-1991). Navneendring fra Andersen til David-Andersen ble foretatt i 1905.

Liv og virke

Firmaet David-Andersen har hatt gullsmedutsalg i Karl Johans gate 20 ved Egertorget siden 1927.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Arthur David-Andersen, den gang Arthur Andersen, ble født i London der faren da arbeidet. I 1876 flyttet familien til Kristiania, der faren samme år åpnet verksted og butikk.

Arthur Andersen fikk håndverks- og tegneutdannelse, først som siselør og korpusarbeider på farens verksted. I 1893 tok han eksamen ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, og året etter dro han på sin første studiereise, først til San Francisco, deretter til Berlin, der han 1895–1896 dels gikk på tegneskole, dels arbeidet på et siselørverksted.

Etter oppholdet i Berlin dro Arthur Andersen til Wien, der han var ansatt ved gullsmedfirmaet «J. C. Klinkosch» 1896–1899, samtidig med at han var elev ved «Kunstgewerbeschule». I 1899 reiste han til Paris, der han gikk på Académie Julian. Under verdensutstillingen i Paris sommeren 1900 førte han tilsyn med farens avdeling på utstillingen.

Han returnerte til Kristiania da verdensutstillingen var slutt, og 15. mai 1901 avla han svenneprøve som korpusarbeider og siselør. Svenneprøven var en sølvkanne i art noveau-stil. Senere samme år løste han borgerbrev i hovedstaden.

Da faren døde i 1901, overtok Arthur Andersen farens virksomhet sammen med broren Alfred. Han brukte deretter mye tid på forretningsdriften og mindre på kunstnerisk virksomhet. I 1905 fikk han bevilling til å anta slektsnavnet David-Andersen, med bindestrek, som også ble navnet på virksomheten.

Etter å ha hatt tilhold i Prinsens gate 12 siden århundreskiftet, åpnet David-Andersen i 1927 nytt gullsmedutsalg i Karl Johans gate 20 ved Egertorget, hvor det fortsatt holder til. I 1930 ble det etablert et eget verksted i Trondheimsveien 135.

Arthur David-Andersen satt i ledelsen for bedriften helt til 1952, da sønnen Ivar overtok (broren Alfred hadde trådt ut i 1938). Deretter hadde han igjen en god produktiv kunstnerisk periode, og tegnet blant annet en rekke gjenstander i et Scandinavian Design-formspråk.

Arthur David-Andersen var med på å stifte Norges Gullsmedforbund i 1907, der han var nestformann 1907–1909 og formann 1909–1921. Han deltok i 1911 i stiftelsen av Gull- og Sølvvareleverandørenes Forening, og var formann for Sølvvarefabrikantene 1934–1939. Han var dessuten medlem av representantskapet i Oslo Håndverks- og Industriforening mellom 1906 og 1945, og han var styreformann i Håndverkernes Sparebank 1929–1945, og styremedlem i Kunstindustrimuseet i Oslo 1934–1949.

Han var også politisk engasjert. Ved stortingsvalget i 1933 var David-Andersen satt på åttendeplass på lista til Akershus Frisindede Folkeparti, som befant seg i listeforbund med Bondepartiet og Nasjonal Samling. Det ble ikke noe stortingsmandat på partiet.

Bosteder

Ved folketellingen for Kristiania for 1885 er daværende Arthur Andersen og familien oppført på adressen Pilestredet 38. Ved folketellingen samme sted for 1900 er han oppført som Guldsmedsvend i Prinsens gate 12, hvor gullsmedforretningen til faren også lå.

Ved folketellingen i 1910 er Arthur David-Andersen oppført på eiendommen Tomtåsen på Bestum i Ullern, den gang i Aker herred. I adresseboka for Oslo for 1927 er han oppført på Bestun. I adresseboka for 1940 er dette spesifisert til Ullernveien 5 på Bestun. Den samme adressen er han oppført på i adresseboka for 1965/66.

Ettermæle

Arthur David-Andersen er gravlagt i familiegrav på Ullern kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

I en redaksjonell nekrolog over Arthur David-Andersen i Aftenposten 28. desember 1970 ble han omtalt slik (utdrag):

Til langt over de 90 var den virksomme og arbeidsomme hedersmann full av aktivitet og tiltakslyst. Han var daglig å se på sitt kontor på Egertorget, to ganger i uken på firmaets verksted i Trondheimsveien. Som designer var han også aktiv, og han tegnet bl.a. en rekke vakre sølvgjenstander efter sitt fylte 80. år. Ingen norsk gullsmed har vært så lenge i faget som han, og få har betydd så meget for dets utvikling.

Arthur David-Andersen var æresmedlem av Norges Gullsmedforbund, innehaver av Norges Gullsmedforbunds hederstegn i gull og Oslo Håndverks- og Industriforenings hederstegn. Han mottok Kongens fortjenstmedalje i gull i 1925, og ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1954.

Arthur David-Andersen er gravlagt i familiegrav på Ullern kirkegård i Oslo, sammen med blant andre foreldrene. Tittelen Gullsmed er benyttet på gravminnet.

Kilder og referanser

Merke for firmaet David-Andersen på veggen til utsalget i Karl Johans gate 20.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Eksterne lenker