Askøy kystlag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Askøy kystlag

Askøy kystlag er et kystlag i Askøy kommune utenfor Bergen, og ble stiftet i november 1992. Aktiviteten er knyttet til vern og bruk av vestnorsk kystkultur. Laget har som mål å styrke lokalsamfunnets identitet som kystfolk, og få barn og unge med i arbeidet for å videreføre kunnskap til nye generasjoner.

Laget, som er medlem av Forbundet KYSTEN, har adoptert fortøyningspålene i Strusshamn som sitt maritime kulturminne. Kystlaget vil kartlegge og restaurere disse unike sjømerkene, som lenge har vært Strusshamns kjennemerke.

For å oppnå dette tar kystlaget på seg forskjellige prosjekter hvor det tar i bruk tradisjonelle arbeidsmetoder. Det søker også å arrangere kurs og seminar for medlemmene og andre interesserte, med hovedvekt på praktisk kystkultur, i tillegg til arrangement av mer allmenngyldig art.

Askøy kystlag disponerer og har ansvar for ni tradisjonelle trebåter fra 15 til 50 fot størrelse som står til medlemmenes disposisjon.

Kystlaget holder til på Holmen i Strusshamn, i sitt nyrestaurerte naust, med kaianalegg rundt. Der er det møterom, verksted og forsamlingslokale fordelt over tre etasjer. I tillegg bygget laget i 2011 et tradisjonelt grindanaust som overbygg over båtstøa. Dette naustet har plass til fire båter.

Ekstern kilde