Avholdslaget Novatind

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kaurin J. Nymo - initiativtager og formann i Avholdslaget Novatind. Bildets eier: Elly Svendsen, Harstad

Avholdslaget Novatind, som tok navnet etter Grovfjords «gigantiske» fjelltopp med samme navn, skal ha blitt stiftet i 1930-årene, men som kort tid etter ble nedlagt. Nelly Sjøvoll (født 1914), fra tettstedet Grov i Grovfjord i det som i dag er en del av Skånland kommune i Troms, forteller dette i et lite notat vi har fått oversendt av Gunnar Johnsen i Grovfjord.

Opphavet

Den som hadde ideen og tok initiativet til å få i gang et avholdslag var Kaurin J. Nymo (1905-1960). Det kan synes som at han har hatt kontakt med folk innen Trondenes fylke av D.N.T.. Det kan også ha vært slik at han hadde kjentfolk i Avholdslaget Vårvon på Myrlandshaug i nabokommunen Gratangen, som var et av de mange laga som var under paraplyen Trondenes fylke av D.N.T. Vi kjenner også til Innlandet Avholdslag, som kan ha vært et lag i Tennevik-Tovik, som jo også er i Skånland kommune, men dette laget er foreløpig ikke plassert geografisk – etter som det jo også kan ha vært et lag i det som er kjent som Troms Innland. Imidlertid betviles dette, ut fra at vi har kjennskap til flere avholdslag innen Trondenes fylke som har adresser i Salangen, Lavangen, Målselv og Bardu kommuner. Når vi dessuten kan legge til at da reisetaler Augusta Olden skulle besøke laga i Trondenes fylke i 1946 sies det at når hun ankom Myrlandshaug med båt fra Sjøvegan via Hamnvik så kunne «Avholdslaget Vårvon på Myrlandshaugen og Innlandet Avholdslag gå saman til møte onsdag 6. august».

Oppstart

Vi ser Grovfjord Mek. Verksted med Novatind i bakgrunnen ca 1920. Bildets eier: Arnold Hansen

Fru Sjøvoll forteller også at Avholdslaget Novatind kom i gang «i første del av trettiårene» på foranledning av at en del ungdommer fant at det ville vært bra med en slik organisering i bygda. De hadde da møtt fram til opplysning og debatt med en tilreisende foredragsholder. Etter som vi ikke har mer presis tidsangivelse er det umulig å vite hvem Det Norske Totalavholdsselskap da hadde sendt som agitator for avholdssaka. Men dette at det kom «reisetalere» til bygds, der organisasjonen fikk nyss om at det kunne være interesse for saken, det var slik D.N.T. opptrådte. Men som før antydet, da gjerne via distrikts- eller fylkesorganisasjonen slik D.N.T. kalte det.

Hvorom allting er; den engasjerte og organisasjonskunnige Kaurin Joakim Nymo ble valgt til foreningens formann, og Novatinden lånte navn til den ideelle foreningen.

Grovfjord 1997 - en bit av Novatind er blitt borte. Bildets eier: Gunnar Johnsen.

Det store fallet

Under drøftingene om navnevalg og andre forhold ble man også enige om å lage et motto for foreningen, og da falt det seg helt naturlig å kopiere en velkjent fjellformasjon med stor nasjonal betydning: «Enig og tro til Novatind faller».

Så viser det seg altså at Novatind ikke var så stabil som det man i dag vet at Dovre er: Etter noen måneder, i januar 1936, raste en stor bit av Novatind ned mot husene som sto under, slik at den lille grenda måtte fraflyttes. Og sannelig; etter noen tid gikk avholdslaget i oppløsning, og ble nedlagt.