Balkeby

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Trehusforstaden Balkeby fotografert mellom 1863 og brannåret 1879.

Balkeby, offisielt kalt Kunstnerlund, var en trehusforstad sør for Nedre Blindern i Aker. Området ble ved byutvidelsen i 1878 innlemma i Kristiania, men Balkebybrannen året etter la store deler av bebyggelsen i aske.

Historie

Faksimile fra Morgenbladet 15. juni 1879; utsnitt av omtale av Balkebybrannen. Begrepet "ildløs" er brukt i betydningen "brann" i innledningen.

Balkeby ble oppført på løkka Carlstad, som tidligere hadde blitt skilt ut fra gården Nedre Blindern. På Carlstad bodde professor Jens Rathke, men han døde i 1855, og maleren Peder Balke (1804–1887) kjøpte stedet. Balke var en god venn av Rathke.

Balke bygde seg hus på løkka, men eiendommen var så stor at han også kunne utparsellere tomter med tanke på å etablere en ny bydel. Den politisk og sosialt engasjerte Peder Balke ønska å skaffe gode boliger til småkårsfolk. Området omfatta husrekka sør for Industrigata og nordøst for Hammerstads gate, og det ble ellers avgrensa av Schultz' gate og Bogstadveien. Industrigata var hovedgata. I 1865 hadde Balkeby omtrent 300 innbyggere, og ved innlemmelsen i Kristiania i 1878 hadde folketallet økt til rundt 1100. Da var det over 60 hus der.

Balke organiserte ei lokal beboerforening, som ifølge Oslo byleksikon «kan regnes som en av de første velforeninger i Oslo». Peder Balke etablerte i 1872 også en landhandel i Balkeby, som sønnen Karl Petter seinere overtok.

Under storbrannen 13. juni 1879 ble 42 hus totalskadd. De ble erstatta av nybygg, men de var ikke så særegne som den gamle trehusbebyggelsen. Det såkalte «Balkeslottet», som hadde adressa Bogstadveien 27, ble revet i 1932.

Det omkom en person under brannen[1]

Avisartikler om brannen kan leses i flere aviser på Nasjonalbiblioteket i flere måneder etter brannen, to av de artiklene som beskriver omfanget er artiklene i Morgenbladet den 15 juni 1879[2] og i Bergens Adressecontoirs Efterretninger den 17 juni 1879[3].

AS Balkeby

Boligaksjeselskapet AS Balkeby er fire blokker med til sammen 354 leiligheter, oppført 1937–38 etter tegninger av arkitekt Edgar Smith Berentsen. Blokkene, som har adresser til Dunkers gate, Holmboes gate og Industrigata, ligger utenfor det opprinnelige Balkeby.

Kilder og litteratur

Eksterne lenker

Referanser

  1. Morgenbladet. 20. juni 1879. side 3, kol. 2. Hentet den 23 september 2020 fra: Digital versjonNettbiblioteket.
  2. Morgenbladet. 15. juni 1879. side 2, kol. 5-6. Hentet den 23 september 2020 fra: Digital versjonNettbiblioteket.
  3. Bergens Adressecontoirs Efterretninger. 17. juni 1879. side 4, kol. 1. hentet 23 september 2020 fra Digital versjonNettbiblioteket.