Balthazar Sechmann Fleischer (1703–1767)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Balthazar Sechmann Fleischer (født 1703 på Dragsholm, død 1767 i Moss) var viseborgermester, rådmann og notarius publicus i Kristiania fra 1734. Han var vikar for lagmannen i Christiania i 1740. Fra 1743 til 1767 var han amtmann over Smålenene amt.

Han var sønn av marinekaptein Herman Reinhold Fleischer (omkr. 1656–1712) og Megtele Anna Maria Sechman (omkr. 1675–1705).

Den 9. februar 1727 ble han gift med Anna Margrethe Aboe (d. 1751), datter av proviantskriver ved Bremerholms orlogsverft Tøger Aboe. Sønnen Johan Diderik Fleischer (omkr. 1727–1786) ble assessor ved Overhoffretten og generalauditør i Norge.

I tillegg til de nevnte embetene var han medlem av Generalforstamtet fra 1760 til 1767.

Han fikk rang av justisråd i 1749 og etatsråd i 1760.


Fiat-justitia medium.jpg Balthazar Sechmann Fleischer (1703–1767) er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.