Befolkningsutvikling i Skedsmo 1514-2017

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Befolkningsutviklingen i Skedsmo fra 1514 til 1701 bygger på skattelister og manntall. Her var bare menn oppført, bortsett fra noen enker som eide gårder eller drev husmannsplasser. Derfor er folketallet i denne perioden beregnet. Annekssoknene Nittedal og Lørenskog er med i tabellen disse årene.

Fra 1769 ble det holdt offisielle folketellinger i landet, fra 1815 med 10 års mellomrom med unntak fra krigsåret 1940. Fra 1855 til 1900 økte folketallet i Skedsmo betydelig mer enn tidligere. Grunnen var virkningene av den industrielle utviklingen, særlig etableringen av nye sagbruk i Lillestrøm etter 1860 og industriveksten på Strømmen i de siste par tiåra på 1800-tallet. Dette medførte stor innflytting. I 1910 ble folketallet redusert til mer enn det halve fordi Lillestrøm og Lørenskog ble skilt ut som egne kommuner i 1908. Den kraftige økningen fra 1960 til 1970 skyldes at Lillestrøm gikk inn i Skedsmo igjen i 1962.


Befolkningen i Skedsmo 1514-2017:

Kilde og tidspunkt Folketall
Gjengjerden (skatteliste)1514 Ca 420
Fredrik 2. s ”almindelige Skat og Landhjælp” 1577 Ca 770
Skattemanntall 1612 Ca 930
Titus Bülches manntall 1664-1666 Ca 1690
Manntallet 1701 Ca 1800
Folketellingen 1769 1840
Folketellingen 1801 2003
Folketellingen 1815 2062
Folketellingen 1825 2288
Folketellingen 1835 2547
Folketellingen 1845 2633
Folketellingen 1855 2887
Folketellingen 1865 3620
Folketellingen 1875 4101
Folketellingen 1890 5199
Folketellingen 1900 7281
Folketellingen 1910 3631
Folketellingen 1920 4979
Folketellingen 1930 7606
Folketellingen 1946 8589
Folketellingen 1950 9546
Folketellingen 1960 12612
Folketellingen 1970 30937
Folketellingen 1980 32903
Folketellingen 1990 33110
Folketellingen 2001 39846
Folketallet 2010 47723
Folketallet 2017 53276


Kilder og litteratur