Sagbruk i Lillestrøm

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Sagbruk i Lillestrøm er en oversikt over ulike sager på Lillestrøm fra 1860. Brukene skiftet ofte eiere, og eierforholdene er derfor kompliserte.

Brandvalsaga var det første dampdrevne sagbruket som ble bygd i Lillestrøm, og det ble satt i drift da sagbruksprivilegiene ble opphevet i 1860. Omtrent samtidig begynte stedets andre sagbruk, Ekelund Dampsag, eller Tandbergsaga som den ble kalt, produksjon av planker og bord. Stedets bebyggelse vokste fram omkring disse og de andre brukene som etter hvert ble etablert. Sagbrukene hadde vanligvis stor tilgang på tømmer som ble fløtt på Nitelva og Leira eller slept med dampslepebåter fra Fetsund Lenser.

Tilflytningen av arbeidskraft var stor fordi stedet lokket med arbeidsplasser, særlig av folk som ble overflødige på grunn av krisen i jordbruket i 1860-åra og omleggingen som fant sted i jordbruksnæringen fram mot århundreskiftet. Pengesterke borgere investerte i Lillestrøm fordi det var relativt rimelig å sette opp sagbruk på det flate terrenget som lå nær elvebredden. En annen årsak var at transport av trelast til hovedstaden med jernbane ble mer effektiv og langt billigere enn med hestetransport.

Antall arbeidere ved de fire største dampsagbrukene omkring 1885:

Sagbruk Antall arbeidere
Lillestrøm Dampsag & Høvleri 188
Nitelvens Dampsag 132
Haneborg Dampsag & Høvleri 66
Øieren Dampsag & Høvleri 60

Se også


Opprettet Sagbruk Avviklingsår
1859 Brandvalsaga (Lillestrøm), ble kalt Helgesensaga 1880
1860 Ekelund Dampsag (Lillestrøm), best kjent som Tandbergsaga. Senere Nitelvens Dampsag, så Egeberg Brug 1939 (brann)
1868 Haneborg Dampsag & Høvleri (Lillestrøm), ble kalt Haneborgsaga 1900 (konkurs)
1869 Lillestrøm Dampsag & Høvleri, senere slått sammen med Brandvalsaga. Kalt Hønensaga, Lillestrømbruket og Dampsaga 1965 (brann)
1870 Lunds Dampsag (Lillestrøm), ble kalt Rustadsaga 1879 (konkurs)
1870 Hans Tandbergs Sag (Lillestrøm), ble kalt Hansesaga. 1882 (brann)
1874 Nitelvens Dampsag (Lillestrøm) 1889
1875 Maarud Brug (Lillestrøm) 1882 (brann)
1882 Øieren Dampsag & Høvleri (Lillestrøm), ble kalt Gransaga 1914 (solgt)
1884 Skedsmo Dampsag & Høvleri (Lillestrøm) 1938 (nedlagt)
1889 Egeberg Brug (Lillestrøm). Opprinnelig Ekelund Dampsag kalt Tandbergsaga, deretter Nitelvens Dampsag. Fra 1941 Skedsmo og Egeberg Bruk 1939 (brann)
1890 Sørumsnes Dampsag (Lillestrøm) kalt Walmsnessbruget 1902 (konkurs)
1890 (?) Torva Dampsag (Lillestrøm) 1898
1913 Øieren Sagbruk (Lillestrøm)
1941 Skedsmo & Egeberg Bruk (Lillestrøm)

Kilder og litteratur

  • Halberg, Paul Tage: Aktieselskapet Lillestrøm Dampsag & Høvleri/Lillestrømskogene A/S 1869-1993. Gjøvik 2004.
  • Hals, Harald (1934): Lillestrøms historie. I. Lillestrøm 1978. Digital versjonNettbiblioteket
  • Hodne, Fritz: Norges økonomiske historie 1815-1970. Bergen 1981.
  • Kiær, A. Th.: Akershus Amt 1814-1914. En oversight over amtets økonomiske og kulturelle utvikling i hundreaaret 1814-1914 med enkelte oplysninger fra de senere aar. Kristiania 1921.
  • Lindbæck Odd m. fl. (red.): Byen på Måsan. Trekk fra Lillestrøms historie. Utgitt av Lillestrøm historielag og Lillestrømfondet. Lillestrøm 2000.
  • Sejersted, Francis: «Teknisk utvikling i sagbruks- og treforedlingsindustrien under krisen i 1880-årene.» I Vekst gjennom krise. Oslo 1982.
  • Wiig, Jan: «Trelastindustrien.» I Mamen, H. Chr. (red.): Akershus. Bygd og by i Norge. Oslo 1981.

[[ikke koord}}