Berg (Østre Toten gnr. 45)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Berg
Alt. navn: Rydningsberg, Rødningsberg, Rønningsberg
Først nevnt: 1669
Sted: Skreien (Øverskreien)
Sokn: Balke
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 45

Berg er en matrikkelgard (gnr. 45) i Skreien i Østre Toten. Hovedbølet (bnr. 1) utgjør omtrent halvparten av matrikkelgarden, og består av ca. 40 mål dyrka jord, 26 mål beite og 310 mål skog/anna areal. En større parsell, fem småbruk og flere boligtomter er solgt fra. Pr. 2020 er det 32 bruksnummer.

Navnet

I matrikler og andre eiendomsregistre har stedet lenge hett Rydningsberg (Rønningsberg), og i Norske Gaardnavne er uttalen /rø'nningsbærj/ oppgitt. Forleddet Rydning (Rønning) tyder på at garden er rydda i nyere tid, i likhet med naboeiendommene Rønningsby. I nyere tid har mest kortforma Berg, med uttalen /bærj/, blitt brukt.

Bruk

Bnr. Navn Fradelt Merknader
1 Berg Gustav Johannessen Nygaardsæter (1838-1905) og kona Dorte Olsdatter (f. Berg), som også hadde Nordre Nygardsætra (gnr. 210/3), dreiv Berg fra ca. 1882 til 1905. Garden hadde også vilkårsboligen «Sjåhem» («Sjaahem» i 1875-tellinga), som muligens har eget bruksnummer.
2 Midtbu Før 1838 Småbruk, har gitt navn til Midtbugutua.
3 Dalby 1882 Småbruk. Det opprinnelig navnet var Bergssvea. Bnr. 5 (Skauerud) ble kjøpt innåt før 1950.
4 Madsbakken 1857? Småbruk.
5 Skauerud 1903 Tidligere småbruk? Eier i 1904: M. Skaugerud. Solgt til Dalby (bnr. 3) før 1950.
6 Bergseng 1905 Har sannsynligvis ikke vært ubebodd. Parsell som ble solgt til Vestre Rønningsby og som ennå (pr. 2020) tilhører den garden.
7 Løvland 1906 (fra bnr. 4) Boligeiendom/skog?
8 Kjellby 1927 Småbruk.
9 Bergsten Før 1950 Boligeiendom
10 «Skaugerud II» Før 1950 Boligeiendom. Eier 1950: Albert Dalby.

Kilder og litteratur

Se også