Bibliografi:Østfoldflora

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Denne bibliografien er først og fremst etablert som støtte til Østfold Botaniske Forening sitt prosjekt Østfoldfloraen på nett på Lokalhistoriewiki. Dette betyr ikke at alle nedenstående kilder er/blir brukt i en annen i Lokalhistoriewiki-artikkel. Den tematiske avgrensningen er karplanter på artsnivå eller lavere taksomisk rang, altså slekt er ikke nok. Det betyr også at alger, moser, lav og sopp ikke er en del av bibliografien. Den geografiske avgrensningen er Østfold fylke med grenser av 2019 som inkluderer Rømskog som ble en del av Aurskog-Høland kommune fra 2020. I tillegg må en eller flere arter kunne kobles til Østfold som region, mot en historisk Østfoldkommune eller en lokalitet som åpenbart er fra Østfold etter overstående definisjon enten i tekst eller på kart.

Hyppig brukte kilder til Østfoldflora

Svært mye bruke kilder til artikkelserien "Karplante i Østfold" i kategorien Østfoldflora ønskes sitert slik:

 • Artsdatabanken. «Art» i Østfold (grense 2019), historisk utbredelse pr. dato. Nettsiden Artskart. [bruk gråtonekart]
 • Stabbetorp, Odd. «Art» i Østfold, kart, grafer og nøkkeltall. Nettsiden Østfoldbotanikk.
 • Samlers etternavn, fornavn, år. Herbarieark digitalt på GBIF.
 • Blomgren, Evastina, Eva Falk & Birgitta Herloff (red.) 2011. Bohusläns Flora. - Föreningen Bohusläns Flora, 731 s.
 • Artsdatabankens ekspertkomité, rødlistede karplanter. Vurdering av «Artsnavn norsk og latin» for Norge. Rødlista, siste versjon. Nettside hos Artsdatabanken.
 • Artsdatabankens ekspertkomité, fremmede karplanter. «Artsnavn norsk og latin» vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista, siste versjon. Nettside hos Artsdatabanken.

Andre viktige og vanlige kilder vil være Jacob Nicolai Wilse's Spydebergbeskrivelse fra 1779, Johan Emanuel Wikström 1828 om Mathias N. Blytt's Smaalenene-reise i 1827 fra 1828 (ikke i nettbiblioteket), Robert Collett's 1886 botaniske og zoologiske undersøkelser på Hvaler i 1865 publisert 1868, Kristian Andreassen's planteliste fra Rakkestad utgitt 1964 (ikke i nettbiblioteket), Øivind Johansen's Onsøy's flora fra 1981 og Ole Jørgen Hanssen's Kråkerøys natur - fauna og flora fra 1982, Jan Ingar Båtvik sin "trua" karplanter fra 1992 med delvis oppfølging/oppdatering av Bjørn Petter Løfall i 2001. For fullstendig, anbefalt litteraturangivelse se videre i bibliografien.

Tidsskriftet Natur i Østfold er gjennomgått t.o.m. 2021, men disse mangler i Nettbiblioteket 1993 årgang 12 hefte 1-2 og foreløpig ikke lagt inn i bibliografien. Årgang 1999 hefte 2 har originalt feil innholdsfortegnelse på baksida?. Og 2011-2013, årgangene 30-32 er ennå ikke utgitt. 2020-heftet er ikke utgitt.

Statsforvalterens rapporter (2019)-2021-2022 er gjennomgått. FM-rapporter 1985-2018 er ikke systematisk gjennomgått. Østfold-Natur er ennå ikke systematisk gjennomgått.

Digital versjonNettbiblioteket.

A

 • Amundsen, Oddrun Flaat 1984. Friluftsliv på Nordre Jeløy, Bevøya og Bile i Moss kommune. Situasjonsbeskrivelse med forslag til videre utvikling. - Hovedoppgave ved institutt for landskapsarkitektur. NLH, Ås. 177 s. + 4 vedl. Upublisert. BIBL.KATALOGEN NMBU, IKKE SKANNET.
 • Andersen, Bård E. 1981. Vestfjella: Naturkvaliteter og naturvernkamp. - Landskapsvern 16: 32-39. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Bård E. 1989. Nytt fra Vestfjella skogsreservat Aremark/Halden. - Natur i Østfold 8 (1): 37-38. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Guro & Kai Hovden 2005. Anmeldt for ulovlig felling. - Moss Dagblad, årg. 94, nr. 20, onsdag 16. februar 2005, side 3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Kjersti Gram 1985. To ravineområder i Indre Østfold. Naturgrunnlag, områdebeskrivelse og verneverdi. - Hovedoppgave ved institutt for naturforvaltning NLH, Ås. 97 s. Upublisert. BIBL.KATALOGEN NMBU, IKKE SKANNET
 • Andersson, Per-Arne 1981. Flora over Dal. - Stockholm. 358 s.
 • Andersson, Per-Arne 1981. En botanisk rundtur i Dalsland. - Älvsborgs natur, s. 48-52.
 • Andreassen, Kristian 1944. Er Lonicera coerulea viltvoksende i Norge? - Blyttia 2 (1): 25-26. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andreassen, Kristian 1944. Elymus arenarius i Eidsberg. - Blyttia 2 (3): 79. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andreassen, Kristian 1956. Floraen på Glennetangen lense. - Blyttia 14 (2): 63-66. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andreassen, Kristian 1963. Noen ord om selsnepa. - Naturen 87 (1): 58-60. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andreassen, Kristian 1964. Planteliste fra Rakkestad. - Blyttia 22 (1): 1-24. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Angell-Petersen, Ingerid 1991. Barlind og kristtorn i Øst-Norge. Utkast til verneplan. - DN-rapport 1991-6. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anonym (Geir Hardeng) 1984. Mangelfull forvaltning av truete plantearter i Østfold. - Natur i Østfold 2 (1): 72. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anonym 1929. Trær og urter fredet av Naturfredningsforeningen. - Norge, Tidsskrift om vårt land nr. 42 (5 årg.): 792-795. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anonym 1955. Piggeple også i Rødenes. - Indre Smaalenenes Avis, årg. 56, nr. 123, onsdag 19. oktober 1955, side 1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anonym 1959. Til felts mot selsnepen? - Moss Avis, årg. 85, nr. 94, lørdag 25. april 1959, side 1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anonym 1959. Ung botaniker fant sjelden og giftig plante på Dyre. - Moss Avis, årg. 85, nr. 240, fredag 16. oktober 1959, side 6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anonym 1960. Selsnepe funnet ved Skinnarbutjern i Øymark - Indre Smaalenenes Avis, årg. 61, nr. 85, mandag 25. juli 1960, side 1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anonym 1960. Sjelden russisk plante i hage på Tomter. - Øvre Smaalenene, årg. 59, nr. 102, fredag 2. september 1960, side 1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anonym 1960. Blåpiggeple funnet på Haga. - Indre Smaalenenes Avis, årg. 61, nr. 115, mandag 3. oktober 1960, side 1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anonym 1973. Sjeldenhet i Larkollen. - Moss Avis, årg. 97, nr. 151, torsdag 5. juli 1973, side 8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anonym (Ø. Johansen) 1974. Seutelven med planteliv langt over det vanlige. - Fredriksstad Blad. årg. 86, nr. 84, 9. april 1974, side 7. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anonym 1975. Herfra til verdens ende. På Saltholmen. [Om eseltistel] - Fredriksstad Blad, årg. 87, nr. 82, fredag 11. april 1975, side 7. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anonym 1975. Eseltistelen på Hvaler. Supplerende anmerkninger av Andreas Madsen. - Fredriksstad Blad, årg. 87, nr. 107, fredag 11. april 1975, side 9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anonym 1975. Gullkrage i Råde? - Fredriksstad Blad, årg. 87, nr. 161, torsdag 17. juli 1975, side 3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anonym 1975. Naturvernarbeide bare såvidt påbegynt i Østfold. - Moss Avis, årg. 99, nr. 278, mandag 1. desember 1975. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anonym 1978. Sjelden plante. - Indre Smaalenenes Avis, årg. 79, nr. 95, mandag 3. oktober 1960, side 3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anonym 1991. Nyfunn: Notiser om nye plantefunn i Telemark fylke 1990. - Listéra 6 (1): 26-31. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anonym 1992. Kommuneblomster i Østfold. - Natur i Østfold supplement 2: 30-34. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anonym 1999. Barskog i Øst-Norge. Utkast til verneplan. Fase II. - DN-rapport 1999-4. 256 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Areschoug, Frederic Wilhelm Christian 1885. Some observations on the Genus Rubus. - Lunds Universitetet Arsskr. Afd. Mat. Nat. 21 (9): 1-126.
 • Afzelius,L., Karlsson,J. & Lundälv, T. 2004. Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner. Marin flora og fauna. Fylkesmannen i Østfold, miljøvemavdelingen rapport 4-2004: 1-184. BIBL.KATALOGEN NB, IKKE SKANNET.

B

 • Bendiksen, Egil & Dag Svalastog 1999. Barskogsundersøkelser på Østlandet i forbindelse med utvidet verneplan. - NINA Oppdragsmelding 619: 1-104. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Benum, Peter 1958. The flora of Troms fylke. A floristic and phytogeographical survey of the vascular plants of Troms fylke in northern Norway. - Tromsø museums skrifter vol. VI. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Rolf 1962. Nye utbredelsesdata for norske karplanter. - Blyttia 20 (2): 49-82. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Tore 1995. Fuglevikområdet på Jeløya. - Blyttia 53 (2): 102-103. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Tore 1996. 24.-30. juli. Sommerekskursjon til Søndre Østfold. - Blyttia 54 (2): 88-92. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Tore 2000. 2.-3. oktober 1999: ruderatplantetur rundt Oslofjorden. - Blyttia 58 (3-4): 182-183. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Tore 2003. 21. september 2002: ruderatplantetur nedover Østfold. - Blyttia 61 (2): 106-107. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Tore 2004. 20. september 2003: ruderatplantetur til Moss. - Blyttia 62 (2): 112. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Tore 2004. 21. september 2003: til Øra ved Fredrikstad. - Blyttia 62 (2): 113. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Tore 2006. 17. september 2005: ruderatplantetur til Moss. - Blyttia 64 (2): 128. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Tore 2006. 18. september 2005: ruderatplantetur til Øra ved Fredrikstad. Blyttia 64 (2): 129. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berge, Dag (red.) 1989. Vasspest - problem og ressurs. - NIVA-rapport, Miljøverndepartementet. 32 s.
 • Berntsen, Bredo 1977. Naturvernets historie i Norge. - Grøndahl & Søn, Oslo. 216 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjar, Gunnar 1992. Forvaltningsplan for 7 edelløvskogsreservater i Østfold (Apalvlken, Folkå, Lekum, Refsnes, Solgårdhavna, Stensdalen, Strønes). - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 9-1992. 24 s. + vedlegg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørndalen, Jørn Erik 1982. Flueblomst (Ophrys insectifera) funnet i Fauske, Salten. - Blyttia 40 (4): 243-244. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørndalen, Jørn Erik. & Brandrud, Tor Erik 1989: Verneverdige kalkfuruskoger. DN-rapport 10: 1-148. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blindheim, Terje, Kjell Magne Olsen, Ola Wergeland Krog 2007. Oppdatering av naturtypekartet for Hvaler kommune, Østfold. - Biofokus-rapport 1-2007. 81 s. FM-RAPPORT 1-2011. ORIGINAL IKKE I BIBL.KATALOGEN.
 • Blindheim, Terje (red.), Kim Abel, Egil Bendiksen, Tor Erik Brandrud, Geir Gaarder, Arne Heggland, Tom Hellik Hofton, Jon Tellef Klepsland, Bjørn Harald Larsen, Sigve Reiso & Øystein Røsok 2008. Skogregistreringer på utvalgte eiendommer i 12 fylker under ordningen med "frivillig vern" i 2006 og 2007. - NINA Rapport 332. 333 s. FM-RAPPORT 1-2009. ORIGINAL IKKE I BIBL.KATALOGEN.
 • Blomdal, Erik & Tom Egerhei 1983. Vasspest (Elodea canadensis) i Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder fylke. - Blyttia 41 (2): 58-60. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blytt, Axel 1870. Christiania Omegns Phanerogamer og Bregner med Angivelse af deres Udbredelse; samt En Indledning om Vegetationens Afhængighed af Underlaget. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blytt, Axel 1876. Norges Flora, eller Beskrivelser af de i Norge vildtvoxende Karplanter : tilligemed Angivelse af deres udbredelse. Tillæg: 1229-1348. - Christiania. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blytt, Axel 1882. Nye Bidrag til Kundskaben om Karplanternes Udbredelse i Norge. - Videnskabs-Selskabs Forhandlinger Nr. 1. Christiania. 26 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blytt, Axel 1882. Bidrag til Kundskapen om Norges Soparter I. - Videnskabs-Selskabs Forhandlinger Nr. 5. Christiania. 29 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blytt, Axel 1882. Iagttagelser over det sydøstlige Norges Torvmyre. - Videnskabs-Selskabs Forhandlinger Nr. 6. Christiania. 35 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blytt, Axel 1886. Nye Bidrag til Kundskaben om Karplanternes Udbredelse i Norge. - Videnskabs-Selskabs Forhandlinger Nr. 7. Christiania. 33 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blytt, Axel 1892. Nye bidrag til kundskaben om karplanternes udbredelse i Norge. - Videnskabs-Selskabs Forhandlinger Nr. 3. Christiania. 73 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blytt, Axel 1897. Nye bidrag til kundskaben om karplanternes udbredelse i Norge. - Videnskabs-Selskabs Forhandlinger Nr. 2. Christiania. 40 s.
 • Blytt, Axel & Mathias Numsen Blytt 1874. Norges flora, eller Beskrivelse over de i Norge vildtvoxende Karplanter tilligemed angivelse af deres udbredelse. 2. del: 387-856. - Christiania. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blytt, Axel & Mathias Numsen Blytt 1876. Norges Flora, eller Beskrivelser af de i Norge vildtvoxende Karplanter : tilligemed Angivelse af deres udbredelse. 3. del: 857-1228. - Christiania. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blytt, Axel & Ove Dahl 1902-06. Haandbog i Norges Flora. - Kristiania. 780 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blytt, Mathias Numsen 1847. Norsk Flora. Indeholdende Beskrivelser over de i Kongeriget Norge fundne vildtvoksende phanerogame Planter, ordnede efter det Linneiske System. Tilligemed Angivelse af Planternes geographiske Forholde, deres Egenskaber og Anvendelse, første hefte. - Johan Dahl, Christiania. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blytt, Mathias Numsen 1861. Norges flora, eller Beskrivelser over de i Norge vildtvoxende Karplanter, tilligemed Angivelser af de geographiske Forholde, under hvilke de forekomme. I. deel: 1-386. - Christiania. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bolghaug, Carl 1995. Dammer og småtjern i Østfold, med vekt på amfibier. Registeringer 1993-94. - Arbeidsrapport til fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen. 12.9.1995. 661 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bolghaug, Carl & Dag Dolmen 1996. Dammer og småtjern rundt Oslofjorden, fauna, flora og verneverdi. - Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie: 1996-4: 1-38 + 4 vedlegg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Braanaas, Theis 1973. Vern av naturlig næringsrike innsjøer i Norge. En botanisk og hydrokjemisk beskrivelse av Arekilen, sommeren 1970. - NIVA-rapport 0-70/66. Blindern. 68 s.
 • Brandrud, Tor Erik & Odd Stabbetorp 1995. Botaniske undersøkelser i våtmarksreservater i tilknytning til Glomma i Østfold 1994, s. 47-65 i: Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold II. - Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen, rapport -1995. 146 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bratli, Harald 2001. Vegetasjon og flora i Lundsneset naturreservat, Aremark og Halden kommuner. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 2-2001. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bratli, Harald & Hans Petter Kristoffersen 2004. Vegetasjon og flora i Brattås, Tjøstøl og Vestfjella naturreservater, Aremark og Halden kommuner. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 6-2004. 93 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breien, Karen 1933. Vegetasjonen på skjellsandbanker i indre Østfold. - Nyt Magazin for Naturvitenskaberne 72: 130-281. Oslo. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breien, Karen 1933. Die Verbreitung der Utricularia-Arten in Norwegen. - Nyt Magasin for Naturvitenskapene 73: 273-301. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bugge, Pål, Roar M. Eilertsen, Geir Hardeng, Erik Sandersen & Arild Ådnem (red.) 1983. Vandringer i Østfold-naturen. - Universitetsforlaget. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Byre, Astrid 2001. Crambe maritima L. – from rare to invasive in the Oslo Fjord region. - Cand. scient.-oppgave, Universitet i Oslo. I BIBL.KATALOGEN, UIO, IKKE SKANNET.
 • Bär, A., E. Albertsen, B. Bele, K. Daugstad, S.N. Grenne, S. Jakobsson, E.B. Solbu, P. Thorvaldsen, P. Vesterbukt, S. Wehn, L. Johansen 2021. Utvikling av nasjonal arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng (ASO). Uttesting, ferdigstilling og utvalg av områder. - NIBIO-rapport 7 (7): 1-83. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bøe, Anne Mette (Anonym) 1994. Truete arter som finnes i Aremark kommune. - Notat Aremark kommune, 10 s. IKKE I BIBL.KATALOGEN.
 • Børset, Asbjørn 1979. Forslag til plan for landskapsvernområde på Søndre Jeløy i Moss. - NLH, Ås. 29 s. + 8 s. bilag + kart. IKKE I BIBL.KATALOGEN.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 1991. Vasspest (Elodea canadensis) er borte fra Østfold. - Natur i Østfold 10 (1): 25-30. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 1991. På leting etter bergrublom, Draba norvegica, på Asmaløy. - Natur i Østfold 10 (2): 82-85. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 1992. Kystbergknapp, Sedum anglicum, er trolig borte fra Østfold. - Natur i Østfold 11 (1): 40-42. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 1992. Sjeldne, sårbare og hensynskrevende karplanter i Østfold. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 6-1992: 1-261. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 1992. Fettblad Liparis loeselii, orkideen som botanikerne fjernet. Sjeldne og utryddede karplanter i Østfold 4. - Natur i Østfold 11 (2): 87-89. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 1993. Strandrisp, Limonium humile, en utsatt, sjelden, men lett kjennelig mudderplante. Sjeldne og utryddede karplanter i Østfold 5. - Natur i Østfold 12 (1-2): 20-23. NB HAR IKKE HEFTET.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 1994. Vegetasjonssamfunn og sjeldne karplanter i Rygge kommune, Østfold. - Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen, rapport 5-1994. 145 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 1995. Artsliste for planter i Kajalunden edelløvskogreservat, Rygge 1993, s. 24-26 i: Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold II. - Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen, rapport -1995. 146 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 1995. Sjeldne og utryddede karplanter i Østfold: 7. Dronningstarr, Carex pseudocyperus, Østfolds mest staselig starr. - Natur i Østfold 14 (1): 62-65. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 1995. Smal dunkjevle Typha angustifolia L. En vannplante med rike kulturtradisjoner, på vei ut fra Østfold? - Natur i Østfold 14 (2): 128-135. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 1996. Verdifulle kulturlandskap i Østfold. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 9B-1996. 712 s. I BIBL.KATALOGEN, MEN IKKE HOS NB.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 1996. Vasskjeks, Berula erecta (Hudson) Coville, vannplanten vi ikke greide å ta vare på i Østfold. - Natur i Østfold 15 (1): 43-48. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 1996. Er kyståkermåne Agrimonia procera Wallr. borte fra Østfold eller er den bare oversett? - Natur i Østfold 15 (2): 123-128. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 1997. Biologisk mangfold i Sarpsborg. En sammenstilling med lokalitetsangivelser av sjeldne planter og dyr, som ikke omfattes av viltloven, med utgangspunkt i museumsbelegg og litteratur. - Østfold-Natur 36. 232 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 1997. Ekskursjoner Østfold Botaniske Forening, 1996. Gruntvig og Smauet i Onsøy, Fredrikstad torsdag 23. mai. - Natur i Østfold 16 (1-2): 26. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 1998. Referater Østfold Botaniske Forenings ekskursjoner i 1998. Alby, Jeløy, Moss lørdag 16. mai. - Natur i Østfold 17 (1-2): 58. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 1998. Referater Østfold Botaniske Forenings ekskursjoner i 1998. Keiserdalen i Våler lørdag 15. august. - Natur i Østfold 17 (1-2): 61. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 1999. Krypmure Potentilla reptans L. klassisk ballastplante hos oss, men med rike kulturtradisjoner i Europa. - Natur i Østfold 18 (1): 11-20. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2000. Gamle bevarte herbarier, og Østfolds eldste herbariebelegg. - Natur i Østfold 19 (1): 17-27. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2000. Turreferater Østfold Botaniske Forening 1999. Kollen, Rygge mandag 9. juni. - Natur i Østfold 19 (1): 78. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2000. Østfold Botaniske Forening - ekskursjoner 2000. 25. august: Ferskvannstur til Vestvannets sørøstre deler, Sarpsborg. - Natur i Østfold 19 (2): 188. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2000. Østfold Botaniske Forening - ekskursjoner 2000. 10. september: Damtur i Onsøy. - Natur i Østfold 19 (2): 191-192. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2001. Utviklingen av hjertetjønnaks-bestanden Potamogeton perfoliatus L. i Øra naturreservat de siste 30 år, s. 1-12 i: Naturfaglige undersøkelser i Øra naturreservat. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 4-2001. 94 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2001. Rød skogfrue Cephalanthera rubra (L.) L.C.M.Rich. endelig påvist i Østfold. - Blyttia 59 (1): 37-39. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2001. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2001. Årvolltangen i Rygge 22. mai. - Natur i Østfold 20 (1-2): 86. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2003. 22. mai 2002: vårtur til Eskeviken i Halden - Blyttia 61 (2): Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2003. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2002. 22. mai. Vårtur til Eskeviken i Halden. - Natur i Østfold 22 (1-2): 93. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2003. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2002. 25. august. Ferskvannstur til Rødsvann i Halden. - Natur i Østfold 22 (1-2): 96-97. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2004. Botaniske registreringer for "Oslofford-verneplanen", lok nr. Hva 15. Spjærøy sør + Spjærøykilen 2002, s. 109-115 i: Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad Naturfaglige undersøkelser. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 2-2004. 280 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2005. Inventering av noen utvalgte dammer og fuktmarksområder på Hvaler og Onsøy 2001, s. 4-12 i: Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad Naturfaglige undersøkelser. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 5-2005. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2005. Kortfattet historie omkring Røds Brug på Kråkerøy i Fredrikstad kommune, ballastplassen med fremmede frø, samt en oppdatert status av eksisterende ballastplanter 2001, s. 13-30 i: Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad Naturfaglige undersøkelser. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 5-2005. Digital versjonNettbiblioteket. IKKE ORIGINALEN? RAPPORT TIL FREDRIKSTAD KOMMUNE?
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2005. Bloksberglia, Hankø, Fredrikstad Botaniske registreringer for "Oslofjord-verneplanen", lok.nr. Fre 19, 2002, s. 31-35 i: Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad Naturfaglige undersøkelser. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 5-2005. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2005. Botanisk vurdering av Forskjærdammen på Thorsø i Borge, Fredrikstad 2002, s. 36-38 i: Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad Naturfaglige undersøkelser. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 5-2005. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2005. Kort botanisk vurdering av deler av naturreservatet Enghaugberget i Onsøy, Fredrikstad 2004, s. 39-40 i: Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad Naturfaglige undersøkelser. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 5-2005. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2005. Indre Utgårdkilen, Hvaler: Kort beskrivelse av stranden nedenfor gården Nedre Utgård, Vesterøy, Hvaler 2004, s. 41-41A i: Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad Naturfaglige undersøkelser. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 5-2005. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2005. Smånøkkel Androsace septentrionalis L. historikk og utbredelse i Østfold samt omtale av forekomst i Norden. - Natur i Østfold 23 (1-2): 3-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2005. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2003. Akerøya, Hvaler 3. mai. - Natur i Østfold 24 (1-2): 78. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2005. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2003. Eløya, Rygge 24. mai. - Natur i Østfold 24 (1-2): 79. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2005. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2003. Holmegil, Aremark 18. juni. - Natur i Østfold 24 (1-2): 80-81. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2005. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2003. Våler, Fjell 24. juli. - Natur i Østfold 24 (1-2): 81-82. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2006. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2004. Akerøya, Hvaler 8. mai. - Natur i Østfold 25 (1-2): 11. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2006. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2004. Eløya, Rygge 5. mai. - Natur i Østfold 25 (1-2): 11-12. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2006. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2004. Modalen, Marker 16. juni. - Natur i Østfold 25 (1-2): 13. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2006. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2005. 4. juni. Hvittingbukta på Nordre Jeløy, Moss. - Natur i Østfold 25 (1-2): 32. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2006. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2005. 14. juni. Råde kommunes eneste ravine. - Natur i Østfold 25 (1-2): 33. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2006. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2005. 4. juni. 6. juli. Sildevika i Skjeberg, Sarpsborg. - Natur i Østfold 25 (1-2): 34-35. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2007. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2006. 28. mai: Tur til Eløya i Rygge. - Natur i Østfold 26 (1-2): 94. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2008. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2007. 12. mai: Tur til Akerøya, Hvaler. - Natur i Østfold 27 (1-2): 132. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2008. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2007. 22. mai: Vårtur til Nes og Refsnes på Jeløya, Moss. - Natur i Østfold 27 (1-2): 132-133. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2008. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2007. 3. juni: Tur til Sauholmen, Hvaler. - Natur i Østfold 27 (1-2): 133. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2009. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2008. 22. mai Skjærgårdstur til Store Sletter i Råde. - Natur i Østfold 28 (1-2): 65-66. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2010. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2009. 10. mai Fellestur med ornitologene og entomologene til Brattestø på Asmaløy, Hvaler. - Natur i Østfold 29 (1-2): 109. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2010. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2009. 20. juni Skjærgårdstur til holmene Slengeskjær og Fårnøtt utenfor Karlsøy i Skjeberg, Sarpsborg. - Natur i Østfold 29 (1-2): 112. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2010. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2009. 24.-28. juni Florakartlegging på Hvaler. - Natur i Østfold 29 (1-2): 112-114. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2010. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2009. 20. august Botaniske godbiter i Degernes, Rakkestad. - Natur i Østfold 29 (1-2): 114-115. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2014. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2013. 11. mai Vårtur til Sauholmen utenfor Vesterøy, Hvaler. - Natur i Østfold 33 (1-2): 132-133. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2014. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2013. 16. mai Forsommertur til Dusa på Grimsøy i Skjeberg, Sarpsborg. - Natur i Østfold 33 (1-2): 133-135. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2014. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2013. 7.-9. juni Kartlegging av biologisk mangfold på Rauer, Onsøy. - Natur i Østfold 33 (1-2): 135. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2014. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2013. 25. august Skjærgårdstur til Akerøya, Hvaler. - Natur i Østfold 33 (1-2): 142. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2014. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2013. 31. august Kanotur på Isesjøen i Skjeberg, Sarpsborg. - Natur i Østfold 33 (1-2): 143-145. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2015. Planter på rømmen i Østfold 4, rød lungeurt Pulmonaria rubra Schott. Natur i Østfold 34 (1-2): 27-30. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2015. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2014. 12. juni Unnebergskogen – Svinesundsområdet, Halden. - Natur i Østfold 34 (1-2): 123-127. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2016. Dvergålegras Zostera noltei Hornem., kjennetegn, skillekarakterer fra andre ålegras og utbredelse i Østfold. - Natur i Østfold 35 (1-2): 57-71. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2016. Planter på rømmen i Østfold 5, kardeborre Dipsacus fullonum L. - Natur i Østfold 35 (1-2): 77-83. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2016. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2015. 16. mai Skjøtsel av sårbare plantesamfunn på Bile utenfor Nordre Jeløy, Moss. - Natur i Østfold 35 (1-2): 116-117. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2016. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2015. 20. august Omkring Joarknatten og spennende knatter langs Ørjeelva i Marker kommune. - Natur i Østfold 35 (1-2): 129-130. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2017. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2016. 31. mai. På leting etter mattestarr på øya Rom utenfor Kirkøy, Hvaler. - Natur i Østfold 36 (1-2): 157-158. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2017. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2016. 19. juni Villblomstens dag. Fellesnordisk arrangement. Tomb i Råde. - Natur i Østfold 36 (1-2): 160-161. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2018. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2017. 17. juni. Starrkurs på Kirkøy og Spjærøy, Hvaler. - Natur i Østfold 37 (1-2): 108-109. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2019. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2018. 29. april. Vårtur til Asmaløy, Hvaler. - Natur i Østfold 38 (1-2): 55. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2019. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2018. 13.12. mai. Overnattingstur til Akerøya, Hvaler. - Natur i Østfold 38 (1-2): 56-59. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2019. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2018. 20. juni. Spennende områder omkring Frøne, Rakkestad. - Natur i Østfold 38 (1-2): 60. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2019. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2018. 1. september. Kanotur på Skinnarbutjern, Marker. - Natur i Østfold 38 (1-2): 64-65. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2019. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2018. 25. august. Kanotur på Skinnerflo. - Natur i Østfold 38 (1-2): 63. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2021. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2020. 9. mai. Vårtur til Kjellandsvikodden, Jeløy, Moss. - Natur i Østfold 40 (1-2): 106-107. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2021. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2020. 24. mai. Forsommertur til Spjærholmen, Hvaler. - Natur i Østfold 40 (1-2): 107. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2021. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2020. 13. juni. Florakartlegging på Nordre Jeløy, Moss. - Natur i Østfold 40 (1-2): 108-109. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2021. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2020. 14. juni. Villblomstenes dag, Rød Herregård, Halden. - Natur i Østfold 40 (1-2): 109. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2021. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2020. 3. oktober. Kryptogamtur til Jeløy, Moss i samarbeid med SABIMA. - Natur i Østfold 40 (1-2): 112-113. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2021. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2020. 4. desember. Befaringen i storskogen ved Fosseløkka, Tistedalen, Halden. - Natur i Østfold 40 (1-2): 115. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. 2021. Orkidéene på Hvaler - og det overraskende nyfunnet fra 2021, søstermariahand, Dactylorhiza sambucina. - Blyttia 81 (3): 152-156.
 • Båtvik, Jan Ingar I. & Bjørn Petter Løfall 2015. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2014. 19. juni Rygge flystasjon i Rygge og Råde. - Natur i Østfold 34 (1-2): 129-130. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. & Bjørn Petter Løfall 1995. Gode plantefunn i Østfold nr. 1, fram til og med 1993. Natur i Østfold 14 (2): 144-150. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. & Bjørn Petter Løfall 2008. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2007. 25. august: Tur til sørvestre Asmaløy, Hvaler. - Natur i Østfold 27 (1-2): 135-136. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. & Bjørn Petter Løfall 2015. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2014. - Natur i Østfold 34 (1-2): 120-121. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. & Bjørn Petter Løfall 2016. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2015. - Natur i Østfold 35 (1-2): 109-110. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. & Bjørn Petter Løfall 2017. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2016. - Natur i Østfold 36 (1-2): 146-147.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. & Gunnar Engan 2009. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2008. 7. juni Tur til Håbu, Asmaløy, Hvaler. - Natur i Østfold 28 (1-2): 66-69. . Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. (red.), Monica Kristiansen & Bjørn Petter Løfall 2001. Veikanter i Østfold - verdier og skjøtsel. - Statens vegvesen Østfold, Moss. 122 s.

C

 • Cold, Johan Isaksen 1744. Nedre Borgesyssel prosti, s. 186-208 i: Norge i 1743, Innberetninger som svar på 43 spørsmål fra det Danske Kanseli, bd. 1. - Riksarkivet - Solum forlag, Oslo. 519 s. [Utgitt 2003]. SKANNET AV NB, IKKE ÅPEN.
 • Collett, Robert 1868. Zoologiske botaniske Observationer fra Hvaløerne. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 15: 1-84. Christiania. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Curie, Catrine M., Odd Egil Stabbetorp & Inger Nordal 2007. Eryngium maritimum, biology of a plant at its northernmost localities. - Nordic Journal of Botany 24: 617-628. NB HAR, MEN IKKE SKANNET OG ÅPNER NEPPE ETTER SKANNING.

D

 • Dahl, Eilif 1947. Noen plantefunn fra Haldendistriktet. - Blyttia 5 (2-3): 71-72. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dahl, Else 1997. Rosnes og rådmannen. - Moss Avis, årg. 121, nr. 244, onsdag 22. oktober 1997, side 43. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dahl, Ove 1895. Breve fra norske botanikere til prof. J. W. Hornemann. - Kristiania og København. 99 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dahl, Ove 1934. Floraen i Finnmark fylke. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 69. 430 s. + 17pl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dahlseide, Anne Elisabeth 2011. Juniperus og menneskene - Listéra 26 (1): 55-61. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Danielsen, Anders 1941. Selsnepa (Cicuta virosa L.) - vår farligste giftplante. - Naturen 75: 208-223. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Danielsen, Anders 1963. Om utryddelse av selsnepe. - Naturen 87 (1): 60-62. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Danielsen, Anders 1970. Pollen-analytical late quaternary studies in the Ra district of Østfold, Southeast Norway. - Årbok Universitetet i Bergen. Matematisk-Naturvitenskapelig serie (1969) 14. 145 s. + 10 pl. SKANNET, LUKKET HOS NB.
 • Danielsen, Anders & Tore Ouren 1961. Om spredning av piggeple (Datura stramonium L.) i Norge. - Blyttia 19 (3): 75-108. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Daugstad, Kristin, Pål Thorvaldsen, Bolette Bele, Anette Bär, Inger Sundheim Fløistad & Hans Martin Hanslin 2018. Fremmede skadelige karplanter i kulturlandskapet og områdebasert prioritering av tiltak – sammenstilling av kunnskap. - NIBIO-rapport vol. 4 nr. 92. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Direktoratet for naturforvaltning 1994. Truete arter i Norge. Verneforslag. - DN-rapport 1994-2. 53 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Direktoratet for naturforvaltning 2006. Handlingsplan for rød skogfrue, Cephalanthera rubra. DN-rapport 2006-1. 25 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Düben, Magnus Wilhelm von 1843. Exkursion i Bohuslän. - Botaniska Notiser 1843, häfte 4, s. 49-54, häfte 5, s. 66-76, häfte 6 s. 81-95.
 • Dyring, Johan 1921. Holmestrandsfjordens fanerogamer og karkryptogamer. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 59: 45-184. Kristiania. Digital versjonNettbiblioteket.

E

 • Edvardsen, Anette 2004. Variation in species composition and ecological factors in and adjacent to 64 ponds in the agricultural landscape of SE Norway. Cand. scient. thesis. Botanical museum, Natural History Museums and Botanical Garden, University of Oslo. 115 s. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Eilertsen, Odd 1991. Vegetation patterns and structuring processes in coastal shell-beds at Akerøya, Hvaler, SE Norway. - Sommerfeltia 12: 1-90. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekelund, Kristine 2021. Honningblom Herminium monorchis - Status i Norge. - Statsforvalteren i Oslo og Viken, rapport 8-2021: 1-28. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekelund, Kristine 2021. Overvåking av kystlynghei, Ytre Hvaler nasjonalpark. Tilstand og bevaringsmål. - Statsforvalteren i Oslo og Viken, rapport 9-2021: 1-66. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekelund, Kristine 2021. Skjøtselsplan for Bekakoia, Våler kommune, Viken. - Statsforvalteren i Oslo og Viken, rapport 12-2021: 1-21 + vedlegg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekelund, Kristine 2021. Skjøtselsplan for Letretangen, Fredrikstad kommune, Viken fylke. - Statsforvalteren i Oslo og Viken, rapport 13-2021: 1-23 + vedlegg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekelund, Kristine 2021. Skjøtselsplan for Spjærholmen, Hvaler kommune, Viken. - Statsforvalteren i Oslo og Viken, rapport 14-2021: 1-31 + vedlegg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekelund, Kristine 2021. Skjøtselsplan for 3 lokaliteter med honningblom (Herminium monorchis) i Ytre Hvaler nasjonalpark, Østfold fylke. Skjellvik, Teneskjær og Filletassen. - Statsforvalteren i Oslo og Viken, rapport 15-2021: 1-49. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekelund, Kristine 2021. Skjøtselsplan for Lille Rød, Hvaler kommune, Viken fylke. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. - Statsforvalteren i Oslo og Viken, rapport 17-2021: 1-22 + vedlegg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekelund, Kristine 2021. Skjøtselsplan for Nedre Svartedal, Skiptvet kommune, Viken fylke. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. - Statsforvalteren i Oslo og Viken, rapport 18-2021: 1-20 + vedlegg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekelund, Kristine 2021. Skjøtselsplan for Ødegårdsstranda, Hvaler kommune, Viken. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. - Statsforvalteren i Oslo og Viken, rapport 23-2021: 1-27 + 4 vedlegg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekelund, Kristine 2022. Skjøtselsplan for slåttemark på Bøensætre, utvalgt kulturlandskap, Aremark kommune, Viken. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. - Statsforvalteren i Oslo og Viken, rapport 1-2022: 1-32 + vedlegg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekelund, Kristine 2022. Revidert skjøtselsplan for slåttemark ved Kilebutangen, Rakkestad kommune, Viken. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. - Statsforvalteren i Oslo og Viken, rapport 3-2022: 1-30 + 4 vedlegg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekelund, Kristine 2022. Revidert skjøtselsplan for slåttemark ved Hauglund, Halden kommune, Viken. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. - Statsforvalteren i Oslo og Viken, rapport 4-2022: 1-26 + 4 vedlegg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekelund, Kristine 2022. Skjøtselsplan for slåttemark ved Havna øst, Hvaler kommune, Viken. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. - Statsforvalteren i Oslo og Viken, rapport 5-2022: 1-24 + 4 vedlegg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekelund, Kristine 2022. Revidert skjøtselsplan for slåttemark på Finnsvikøya, Halden kommune, Viken. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. - Statsforvalteren i Oslo og Viken, rapport 6-2022: 1-22 + 4 vedlegg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekelund, Kristine 2022. Revidert skjøtselsplan for slåttemark ved Røde Roppestad, Fredrikstad kommune, Viken. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. - Statsforvalteren i Oslo og Viken, rapport 7-2022: 1-28 + 4 vedlegg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ekelund, Kristine & Grethe Hillersøy. 2012. Mennesket og naturarven: Lokal tradisjonskunnskap om kystlyngheiene på Asmaløy, Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune. Statens naturoppsyn SNO-Rapport nr. 3, 2012. 74 s. IKKE I BIBL.KATALOGEN.
 • Elven, Reidar 1990. Bittergrønn også i Moss. - Blyttia 48 (1): 44. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Elven, Reidar, Charlotte S. Bjorå, Eli Fremstad, Hanne Hegre & Heidi Solstad 2022. Norsk flora, 8. utgåva. - Det norske samlaget, Oslo. 1255 s. SKANNET AV NB, LUKKET.
 • Engan, Gunnar 1993. Botaniske verneverdier i sørøstre Hvaler. Institutt for biologi og naturforvaltning. NLH. Ås. Upublisert hovedoppgave. 157 s + vedlegg 67 s.
 • Engan, Gunnar 1998. Referater Østfold Botaniske Forenings ekskursjoner i 1998. Søndre Sandøy, Hvaler lørdag 23 mai. - Natur i Østfold 17 (1-2): 58-59. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engan, Gunnar 2000. Turreferater Østfold Botaniske Forening 1999. Herføl, Hvaler lørdag 22. mai. - Natur i Østfold 19 (1): 77. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engan, Gunnar 2000. Østfold Botaniske Forening - ekskursjoner 2000. 2. juni til Nordre Sandøy, Hvaler. - Natur i Østfold 19 (2): 186-187. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engan, Gunnar 2001. Dvergmarinøkkel Botrychium simplex funnet to steder i Hvaler i Østfold. - Blyttia 59 (4): 177-181. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engan, Gunnar 2001. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2001. Søndre Sandøy på Hvaler 9. juni. - Natur i Østfold 20 (1-2): 87. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engan, Gunnar 2003. 15. juni 2002. Kystplantetur til Seiløy og Papper på Hvaler. - Blyttia 61 (2): 108-109. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engan, Gunnar 2003. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2002. 15. juni. Kystplantetur til Seiløy og Papper på Hvaler. - Natur i Østfold 22 (1-2): 94-95. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engan, Gunnar 2004. Floraen på Seiløy, Hvaler, s. 58-108 i: Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad Naturfaglige undersøkelser. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 2-2004. 280 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engan, Gunnar 2005. Florakartlegging i Halden 2004. - Blyttia 63 (1): 48-51. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engan, Gunnar 2006. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2004. Søndre Lauer, Hvaler 12. juni. - Natur i Østfold 25 (1-2): 12-13. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engan, Gunnar 2006. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2004. Florakartlegging i Halden 30. juni – 4. juli. - Natur i Østfold 25 (1-2): 14-15. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engan, Gunnar 2006. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2005. 4. juni. 11. juni. Rom på Hvaler. - Natur i Østfold 25 (1-2): 33. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engan, Gunnar 2006. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2005. 4. juni. 29.6.-3.7. Florakartlegging i Sarpsborg. - Natur i Østfold 25 (1-2): 34. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engan, Gunnar 2007. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2006. 28. juni - 2. juli: Floraregistreringer i Våler kommune. - Natur i Østfold 26 (1-2): 95-96. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engan, Gunnar 2007. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2006. 26. august: Tur til Ingerholmen i Hvaler. - Natur i Østfold 26 (1-2): 96-97. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engan, Gunnar 2008. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2007. 27. juni – 1. juli: Florakartlegging i Rømskog. - Natur i Østfold 27 (1-2): 134. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engan, Gunnar & Bjørn Petter Løfall 2009. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2008. 25.-29. juni Florakartlegging i Spydeberg. - Natur i Østfold 28 (1-2): 69-71. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engan, Gunnar, Jan Ingar I. Båtvik & Camilla Lindberg 2006. Oppsiktsvekkende funn av solrose Helianthemum nummularium, fargemyske Asperula tinctoria, bakkeknapp Scabiosa columbaria og hvitmure Drymocallis rupestris på Jeløy i Moss. Varmetidsrelikter eller dyktig forfalskning? - Blyttia 64 (1): 15-32. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engelskjøn, Torstein 1979. Chromosome numbers in vascular plants from Norway, including Svalbard. - Opera Botanica 52. 38 s. NB HAR, MEN NEPPE PRIORITERT.
 • Eriksen, Marit 1997. Ekskursjoner Østfold Botaniske Forening, 1996. Slåttetreff på Bøensætre, Aremark fredag 12. - søndag 14. juli - Natur i Østfold 16 (1-2): 27-28. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eriksen, Marit 2000. Bakkesøte - har den en framtid i Østfold?. - Natur i Østfold 19 (1): 3-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eriksen, Marit 2004. Vegetasjon og planteliv, s. 19-26, i Roger Prang (red.). Aremark. Bygd i grenseland. - Fredrikshald bokforlag, Halden. 672 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eriksen, Marit 2007. Floraen på Bøensæter, Aremark, s. 6-8 i: Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold. VI. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 8-2007. 172 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eriksen, Marit 2014. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2013. 16. juni Villblomstens dag. 2. Tur rundt Berg kirke og prestegård, Halden. - Natur i Østfold 33 (1-2): 138. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eriksen, Marit & Jan Ingar I. Båtvik 2015. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2014. 15. juni Villblomstens dag. 2. Tur rundt Berg kirke og prestegård, Halden. - Natur i Østfold 34 (1-2): 127. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Evju, Marianne, Odd E. Stabbetorp & Harald Bratli 2014. Strandenger i Østfold – areal, økologisk tilstand og rødlistearter. - Blyttia 72 (4): 235-248. Digital versjonNettbiblioteket.

F

 • Fjeldstad, Helge 2021. Utvidelse av Sarpsborg Pukkverk. Konsekvensvurdering på tema Naturmangfold. - Miljøfaglig Utredning rapport 2021-3. 38 s. IKKE I BIBLIOTEKKATALOGEN.
 • Fleischer, Baltzer Sechmann 1745. Beskrivelse over Det Smaalehnsche Amt. - Østfold Historielag 1985 v/Sven G. Eliassen, basert på manuskript datert 15. mai. 1745. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fletre, Nils. Selsnepa i Østfold. - Naturen 87 (5): 312. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fletre, Nils. Selsnepa i Østfold. - Naturen 88 (2): 127. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flood, Constantius 1882. I Havskjærene. Fortællinger og Skildringer. - P.T. Mallings Boghandels Forlag, Kristiania. 236 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fløseth, Lennart 1991. Fugler langs kysten i Moss, Rygge og Råde. - Østfold-Natur 32: 36-68. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fosby, Marit 1989. Botaniske verneverdier på nordre Jeløy, Moss. - Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen rapport 6-1989. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fosby, Marit & Geir Hardeng 1991. Truete, sårbare og sjeldne plantearter i Halden, Aremark og Marker. - Natur i Østfold supplement 1: 51-54. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Framstad, Erik & Ingunn B. Lid, Asbjørn Moen, Rolf A. Ims, Michael Jones 1998. Jordbrukets kulturlandskap. Forvaltning av miljøverdier. - Universitetsforlaget, Oslo. 285 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Freim, Lars Olav 200. Lind (Tilia cordata). - Moss Avis, årg. 124, nr. 265, søndag 8. oktober 2000, side 15. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fries, Magnus 1949. Den nordiska utbredningen av Lactuca alpina, Aconitum septentrionale, Ranunculus platanifolius och Polygonatum verticillatum. - Acta phytogeographica Suecica 24. Uppsala. 80 s. + 5 kart. IKKE I NB.
 • Frostad, Bjørn K. Janson & Geir Hardeng 2001. Truede og sårbare arter (Akerøya), s 20-21, i: Akerøya ornitologiske stasjon 1961-2001, med årsrapport 1998-99. - Østfold-Natur 39. 161 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fylkesmannen i Østfold 1976. Naturvernregistrering i Østfold. - Utbygningsavdelingen, 410 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fylkesmannen i Østfold 1977. Utkast til verneplan for myrer i Østfold fylke. 71 s. IKKE I NB.
 • Fylkesmannen i Østfold 1979. Utkast til verneplan for edellauvskog i Østfold fylke. 62 s. IKKE I NB.
 • Fylkesmannen i Østfold 1986. Utkast til verneplan for våtmarksområder i Østfold. 137 s. IKKE I NB.
 • Fylkesmannen i Østfold 1988. Søndre Jeløy og Galleri F 15. Natur og kultur i søndre Jeløy landskapsvernområde. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen. 45 s.
 • Fylkesmannen i Østfold 1988. Bogslunden naturreservat, skjøtselsplan. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 2-1988:1-21. IKKE I BIBL.KATALOGEN.
 • Fylkesmannen i Østfold 1991. Naturfaglige undersøkelser av en del områder i Østfold. "Landsplanen for verneverdige områder og forekomster". Miljøverndepartementet 1973-76. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 9-1991. 131 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fylkesmannen i Østfold 2001. Øra-undersøkelsene 1972-1976. Digital versjonNettbiblioteket. [Evt. dele opp etter delrapporter?].
 • Fægri, Knut 1945. Mesterroten funnet i Trøndelag. - Naturen 69: 62-63. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fægri, Knut 1958. Norges planter. Blomster og trær i naturen. Bind I. - Cappelens forlag. Oslo. 334 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fægri, Knut 1960. Norges planter. Blomster og trær i naturen. Bind II. - Cappelens forlag. Oslo. 350 s. IKKE NOE FRA ØSTFOLD?
 • Fægri, Knut 1960. Coast plants. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. Vol. I. - Oslo. 134 s. + LIV kart. IKKE SKANNET AV NB.
 • Fægri, Knut 1960. Vekstlivet og naturvernet, s. 19-29, i - Naturvern i Norge. Oslo. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.

G

 • Gabrielsen, Egil (red.) 1973. Hvaler. En tilråding om vern av naturmiljø og naturlandskap. Delrapport 2. - NLH, institutt for hagekunst. Ås. 67 s. I BIBL.KATALOGEN UIO, IKKE SKANNET.
 • Gauslaa, Yngvar 1990. Bustsmyle (Deschampsia setacea), forekomst og økologi i Norge. - Blyttia 48 (4): 157-164. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjerlaug, Hans Christian 1977. Norsk liste over truete og sårbare arter. - Rapport til 1. naturvernkontor, Miljøverndepartementet. IKKE I BIBL.KATALOGEN.
 • Gjøsund, Siw & Aase Richter 2004. Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner. Verneverdier. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 1-2004. 74 s. + vedlegg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Siw Gjøsund (red.), Jan I. Båtvik, Laila Cumming, Gunnar Engan, Geir Hardeng, Kjetil Johannessen, Kåre Arnstein Lye, Line K. Stigen & Morten Viker 2004. Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner. Naturfaglige undersøkelser. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 2-2004. 280 s. Digital versjonNettbiblioteket. DELES OPP?
 • Gjærevoll, Olav 1973. Plantegeografi. - Universitetsforlaget, Oslo. 186 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjærevoll, Olav 1992. Plantegeografi. - Tapir forlag. 200 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjærevoll, Olav 1990. Norges planteliv. Fra Sørlandskjærgård til Svalbardtundra. Aschehoug & Co. 304 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjærevoll, Olav (red.) 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. Vol. II. Alpine plants. - Kongelige Norske Videnskabelige selskab Tapir forlag, Trondheim. 126 + 37s. IKKE ÅPEN FOR ALLMENNHETEN PÅ NB.
 • Gjærum, Halvor B. 1974. Nordens rustsopper. - Fungiflora, Oslo. 321 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gleditsch, Kristen Gran 1934. Østlandske kretsforening, årsberetning 1933. - Naturfredning i Norge, årsberetning 1933. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gran, Lorents 1976. Gamle jordmorråd Hva bestod de av? Hvilke legemidler hadde vi i gammel tid for å stimulere livmoren. - Naturen 100 (2): 51-57. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Griffin, K. 1980. A subfossil find of Ceratophyllum submersum in Norway. - Norwegian Journal of Botany 27: 207-217. NB HAR, IKKE SKANNET.
 • Grundt, Hanne Hegre, Anne Krag Brysting & Reidar Elven 2015. Storlind Tilia platyphyllos i Østfold og Norge – Rød eller svart? - Blyttia 73 (1): 13-22. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gustavsen, Solveig Vatne. 2000. Østfold Botaniske Forening - ekskursjoner 2000. 18. juni til Kastdalen, Askim. - Natur i Østfold 19 (2): 187. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gustavsen, Solveig 2006. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2005. 11. september. Familiedag i Mossemarka. - Natur i Østfold 25 (1-2): 36. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gustavsen, Solveig Vatne 2009. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2008. 10. august Skogstur fra Enningdalen til Paulsbo, Halden. - Natur i Østfold 28 (1-2): 71. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gustavsen, Solveig 2017. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2016. 22. juni Rike ravineskoger ved Lekumevja, Eidsberg. - Natur i Østfold 36 (1-2): 161-162. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Geelmyuden, B. 1885. Vækstliv, s. 40-41 i: A.N. Kiær (red.). Norges land og folk, statistisk og topografisk beskrevet. I. Smaalenenes amt. - H. Aschehoug & Co., Kristiania. 309 s. Digital versjonNettbiblioteket.

H

 • Haapanen, Antti, Magnar Norderhaug, Claus Helweg Ovesen & Gunnar Zettersten (red.) 1978. Hotade djur og växter i Norden. - NUA 1978: 9. Stockholm. 194 s. RELEVANT?
 • Hafsten, Ulf 1966. Den senkvartære forekomst av tindved (Hippophaë rhamnoides L.) Sør-Norge. - Blyttia 24 (4): 196-215. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hafsten, Ulf 1972. Plantegeografi. - Tapir forlag, Trondheim. 125 s. SKANNET AV NB, LUKKET.
 • Haga, Atle 1980. Plante- og dyreliv i Trømborgfjella, Eidsberg. - Østfold-Natur 8. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haga, Atle 1985. Fuglelivet ved Lysakermoa, Eidsberg. - Østfold-Natur 23. 38 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haga, Atle 1986. Naturfaglige forhold i Hæravassdraget, Trøgstad. - Østfold-Natur 26. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hagen, Tom. En cytotaksonomisk undersøkelse av jåblom - Parnassia palustris L. - i Norge. Cand. real. thesis. Universitetet i Oslo + appendix I.
 • Halvorsen, Roger 1989. Froskebit (Hydrocharis morsus-ranae) i Skien, Telemark. - Blyttia 47 (1): 45-48. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halvorsen, Roger 1990. Godbit fra Telemarksfloraen: Gulveis Anemone ranunculoides. - Listéra 5 (1): 18-21. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halvorsen, Roger 1995. Finnmarkspors, Ledum palustre L., en myrstudie i godlukt. - Listéra 10 (1): 33-34. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halvorsen, Roger 1996. Brokkurt Herniaria glabra L. i Telemark og Larvik i Vestfold. - Listéra 11 (1): 15, 18. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halvorsen, Roger 2001. Perler i Telemarksfloraen: Tusengylden Centaurium littorale og dverggylden C. pulchellum: Knoll og tott på strandenga. - Listéra 16 (1): 28-31. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halvorsen, Roger 2015. "Den skjønne Helenas blomst" eller "Blomsten fra Helenas lengslestårer?" Inula helenium L., alantrot. - Listera 30 (1): 20-25. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halvorsen, Roger 2019. Blei den siste honningblomsten i Telemark sett samme år som Telemark Botaniske Forening blei starta? - Listera 1-2019: 64-67. SKANNET AV NB, LUKKET.
 • Halvorsen, Roger & Trond Grøstad 1998. Er strandkarse Lepidium latifolium L. ei ballastplante i Norge? Tre nye funn av strandkarse i Vestfold og Østfold. - Blyttia 56 (2): 126-131. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halvorsen, Roger & Trond Grøstad 2003. Stormjølke Epilobium hirsutum i Norge. - Blyttia 61 (1): 5-11. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halvorsen, Rune 1977. Myrvegetasjonen i indre Østfold. Del I-III. - Rapport til Miljøverndepartementet, 343 s. IKKE I BIBL.KATALOGEN.
 • Halvorsen, Rune 1978. Planteliv. Bygd og by i Norge. Østfold (red. Nils E. Øy). s. 78-94. - Gyldendal, Oslo. 475 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halvorsen, Rune 1978. 17.-19. juni 1977: Weekend-eksursjon i området omkring Ørje i Indre Østfold. - Blyttia 36 (1-2): 105-106. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halvorsen, Rune 1980. Truete og sårbare plantearter i Sør-Norge. Del II. Spesiell del. Rapport til Miljøverndepartementet utarbeidet på grunnlag av feltundersøkelser 1978 og 1979. - Botanisk Hage og Museum, Universitetet i Oslo. 140 s. IKKE I BIBL.KATALOGEN.
 • Halvorsen, Rune 1980. Data om lokaliteter for truete/sjeldne plantearter. Konfidensielt vedlegg til "Halvorsen 1980". Truete og sårbare plantearter i Sør-Norge. (Del I og II). Botanisk Hage og Museum. Universitetet i Oslo.BIBL.KATALOGEN UIO, IKKE SKANNET.
 • Halvorsen, Rune 1980. Numerical analysis and successional relationships of shell-bed vegetation at Akerøya, Hvaler, SE Norway. - Norwegian Journal of Botany 27: 71-95. Oslo. NB HAR, IKKE SKANNET.
 • Halvorsen, Rune 1980. Truete og sårbare plantearter i Sør-Norge. Del I. Generell del. Rapport til Miljøverndepartementet utarbeidet på grunnlag av feltundersøkelser 1978 og 1979. - Botanisk Hage og Museum. Universitetet i Oslo. 26 s. BIBL.KATALOGEN UIO, IKKE SKANNET.
 • Halvorsen, Rune 1982. Sjeldne og sårbare plantearter i Sør-Norge. V. strandtistel (Eryngium maritimum). - Blyttia 40 (3): 163-173. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halvorsen, Rune 1984. Sikring av sør-norske forekomster for nasjonalt truete plantearter - tilbakeblikk og presentasjon av en arbeidsplan. - Blyttia 42 (4): 130-137. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halvorsen, Rune 1985. Program for overvåkning av populasjoner av truete plantearter, samt litt om analyse av dato fra permanente prøveflater. - Det kongelige norske Videnskabers Selskab Museum, Rapport Botanisk serie 2. Trondheim.
 • Halvorsen, Rune & Kari Elisabeth Fagernæs 1980. Sjeldne og sårbare plantearter i Sør-Norge. I. Kubjelle (Pulsatilla pratensis). - Blyttia 38 (1): 3-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halvorsen, Rune & Kari Elisabeth Fagernæs 1980. Sjeldne og sårbare plantearter i Sør-Norge. II. Sprikesøtgras (Glyceria plicata). - Blyttia 38 (3): 127-132. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halvorsen, Rune & Kari Elisabeth Fagernæs 1980. Sjeldne og sårbare plantearter i Sør-Norge. III. Kalkkarse (Hornungia petraea). - Blyttia 38 (4): 171-179. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Kjeld (red.) 1981. Dansk feltflora. - Gyldendal. 757 s.
 • Hanssen, Even W. 2022. Handlingsplan for rød skogfrue Cephalanthera rubra i Norge. Arbeid og status i 2021. - Statsforvalteren i Oslo og Viken, rapport 2-2022: 1-26. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hanssen, Even W. & Reidun Braathen 2014. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2013. 16. juni Villblomstens dag. 3. Tur til Teibern og Larkollen i Rygge. - Natur i Østfold 33 (1-2): 138-139. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hanssen, Even W. & Reidun Braaten 2015. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2014. 15. juni Villblomstens dag. 1. Mosseskogen, Moss. - Natur i Østfold 34 (1-2): 127. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hanssen, Johannes 1933. Mistelteinen i Norge. - Nyt Magazin for Naturvitenskaberne 72: 283-340. Oslo. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hanssen, Ole Jørgen 1982. Kråkerøy's natur - flora og fauna. - Østfold-Natur 14. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hardeng, Geir 1973. Inventeringer av verneverdige områder i Østfold, terrestrisk zooekologi. - Arbeidsrapport til Miljøverndepartementet. Upublisert.
 • Hardeng, Geir 1974-75. Naturvernregistreringer i deler av Rømskog, Marker og Aurskog-Høland. 15-19. 6. 1974. - Delrapport for landsplanen i botanikk Håndskrevet rapport til Miljøverndepartementet.
 • Hardeng, Geir 1975. Naturfredning i Østfold. - Landskapsvern 10 (2): 4-14. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hardeng, Geir 1978. Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon 1977. - Østfold-Natur 3: 1-64. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hardeng, Geir 1978. Truete, sårbare og sjeldne karplanter i Østfold. - Østfold-Natur 4: 60-66. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hardeng, Geir 1980. Våtmarksområder i Østfold. Litteratur om Arekilen (naturreservat), Hvaler. - Utredning til fylkesmannen i Østfold. Stensil i 5 deler.
 • Hardeng, Geir 1982. Haldenvassdraget og Store Le. - Østfold-Natur 15. 148 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hardeng, Geir 1982. Status og fremtidsutsikter for naturvernet i Østfold - Natur i Østfold 1 (1): 8-20. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hardeng, Geir 1985. Pionerene som utforsket plante- og dyrelivet i Fredrikstad-distriktet. - Fredrikstad Museums årbok 1984-1985: 61-72.
 • Hardeng, Geir (red.) 1986. Ornitologiske registreringer i Østfolds våtmarksområder. - Østfold-Natur 24. 234 s. Digital versjonNettbiblioteket. [Bør kanskje deles opp etter forfatter?]
 • Hardeng, Geir 1989. Truete, sårbare og sjeldne plantearter i Aremark, Halden og Marker. - Rapport hos miljøvernkonsulenten Aremark, Aurskog-Høland, Halden og Marker. Aremark rådhus. 11 + 41 s.
 • Hardeng, Geir 1992. Truete planter: Østfold "topper" fylkeslistene! - Natur i Østfold supplement 2: 28-30. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hardeng, Geir 1992. Østfold Botaniske Forening Årsberetning 1991. - Natur i Østfold 11 (1): 53-54. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hardeng, Geir 1997. Vern og forvaltning av lokalt verneverdige plantearter. - Blyttia 55 (4): 183-187. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hardeng, Geir 1997. Voksesteder for finnmarkspors Ledum palustre i Østfold. - Natur i Østfold 16 (1-2): 34-41. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hardeng, Geir 1998. Utbredelse og forvaltning av finnmarkspors, Ledum palustre, i Østfold. - Blyttia 56 (1): 25-38. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hardeng, Geir? (red.?) 2001. Kort om vegetasjon og flora på Akerøya, s. 27-29 i: Akerøya ornitologiske stasjon 1961-2001, med årsrapport 1998-99. - Østfold-Natur 39. 161 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hardeng, Geir 2003. Nye lokaliteter for finnmarkspors Ledum palustre i Østfold. - Natur i Østfold 22 (1-2): 69-70. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hardeng, Geir 2007. Harelundmosen i Brattås naturreservat, Halden s. 46-47 i: Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold. VI. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 8-2007. 172 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hardeng, Geir 2007. Fuglen naturreservat, Halden s. 48-49 i: Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold. VI. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 8-2007. 172 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hardeng, Geir & Atle Haga 1978. Miljøtyper, plante- og dyreliv. - Heggen og Frøland. Fellesbind for bygdene Askim, Eidsberg og Trøgstad. 1. del av 2. halvbind. s. 9-103. - Mysen. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hardeng, Geir & Jan Ingar Iversen 1989. Fredning av orkideer i Østfold. - Natur i Østfold 8 (2): 109. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hardeng, Geir & Jørn Bøhmer Olsen 2006. Østfolds naturarv. - Ask forlag, Halden. 327 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hartman, Carl Johan 1854. Handbok i Skandinaviens flora. 6. uppl. - Stockholm.
 • Hartman, Carl Johan 1922. Skandinaviens Flora. Hefte 1 (red. O. R. Holmberg). - Stockholm.
 • Hartman Carl & Carl Johan Hartman 1889. Handbok i Skandinaviens Flora (red. Thorgny O. B. N. Krok), 12. uppl. - Stockholm.
 • Hauge, Nils 1948. Plantefunn fra Fredrikstad omegn og Hvaler. - Blyttia 6 (3): 51-52. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hauge, Nils 1949. Carex paniculata i Østfold. - Blyttia 7 (1): 14-15. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hauge, Nils 1951. Botrychium simplex i Østfold. - Blyttia 9 (1): 16-21. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hauge, Nils & Nils Klavestad 1954. Ranunculus cymbalaria i Østfold. - Blyttia 12 (4): 167-169. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugen, Ivar 1991. Barskog i Øst-Norge. Utkast til verneplan. - DN-rapport 1991-5: 1-272. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hauger, Torodd, Knut Bjørndalen & Hilde Warendorph 1985. Vansjøboka. - Samarbeidsutvalget for Vansjø og Hobølvassdraget. Moss. 120 s.
 • Haugsrud, Bård 2015. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2014. 30.august Rosveien – Hjertebråten og Marbukollen, Våler. - Natur i Østfold 34 (1-2): 135-136. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Heggland, Arne & Terje Blindheim 2005. Konsekvensutredning for Ytre Hvaler, Østfold. Deltema naturmiljø. - Siste Sjanse-rapport 2005-8. 88 s. + vedlegg og 6 kartfigurer. Duplisert i FM-rapport 4-2006.
 • Helland, Amund 1914-15. Topografisk-Statistisk Beskrivelse over Jarlsberg og Larvik amt 1-3. - Norges Land og Folk, 7. Kristiania.
 • Hoff, Engelbrecht 1792. Udkast til en Beskrivelse over Friderichshalds Bye og Friderichsteens Fæstning : med de tvende dertil grændsende Præstegjeld Idde og Berg : beliggende udi Aggershuus Stift, det Smaalehnske Amt og Nedre Borgesyssels Provstie i Norge. - Fredriksteen Fæstning. [Nytrykk 1995]. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoffstad, Olaf Andreas 1893. Norsk flora, 2. utgave. - H. Aschehoug & Co., Oslo. 252 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoffstad, Olaf Andreas 1922. Norsk flora, 7. utgave. - H. Aschehoug & Co., Oslo. 266 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoffstad, Olaf Andreas 1942. Norsk flora, 8. utgave. - H. Aschehoug & Co., Oslo. 419 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoffstad, Olaf Andreas 1944. Norsk flora, 9. utgave. - H. Aschehoug & Co., Oslo. 464 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoffstad, Olaf Andreas 1957. Norsk flora, 10. utgave (red. Erling Christophersen). - H. Aschehoug & Co., Oslo. 507 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Homble, Kåre & Geir Hardeng 2000. Østfold Botaniske Forening - ekskursjoner 2000. 27. august: Myrekskursjon til Kisselbergmosen og Langrasta, Marker. - Natur i Østfold 19 (2): 189-190. Digital versjonNettbiblioteket. (Også gjengitt i Blyttia 59 (2): 120.
 • Holmberg, Otto Rudolf (red.) 1922. Hartmans handbok i Skandinaviens Flora. Häfte 1. - P.A. Nordstedts & Söner Förlag, Stockholm.
 • Holmberg, Otto Rudolf 1926. Skandinaviens Flora. Hefte 2. - Stockholm.
 • Holmboe, Jens 1899. Strandplanter i det indre af Norge. - Naturen 23: 271-275. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holmboe, Jens 1900. Nogle ugræsplanters indvandring i Norge. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 38: 129-262. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holmboe, Jens 1903. Planterester i Norske torvmyrer. Et bidrag til den norske vegetations historie efter den sidste istid. - Videnskabers Selskab i Christiania. I. Matematisk-Naturvitenskapelig Klasse. Christiania. 227 s. + 5pl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holmboe, Jens 1921. Lidt om Monotropa Hypopitys i Norge. - Bergen Museum Aarbok 1919-1920, Naturvitenskapelig rekke no. 4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holmboe, Jens 1921. Bergfletten i Norge som vild og plantet. - Bergen Museum 1918-19, Naturvitenskapelig rekke 1: 1-76 + kart. Bergen. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holmboe, Jens 1923. Cladium mariscus R. Br. cg dens utbredelse i Norge nu og i ældre tid. - Årbok Bergen Museum Natur-vitenskapelig rekke 2: 1-16. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holmboe, Jens 1924. Naturfredningenssakens nuværende stilling i Norge. - Naturen 48: 97-109. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holmboe, Jens 1927. Nogen problemer i Vestlandets plantegeografi. - Naturen 51: 211-229. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holmboe, Jens 1930. Spredte bidrag til Norges flora I. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 68: 119-151. Oslo. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holmboe, Jens 1932. Spredte bidrag til Norges flora II. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 71: 147-184. Oslo. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holmboe, Jens 1934. Spredte bidrag til Norges flora III. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 74: 71-116. Oslo.
 • Holmboe, Jens 1938. Spredte bidrag til Norges flora IV. – Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 78: 1-35. Oslo.
 • Holmboe, Jens 1939. Jacob Nicolai Wilse’s oversikt over vegetasjonstypene i Spydeberg (1779). - Botaniska Notiser 1939: 667-677.
 • Holmboe, Jens 1941. Spredte bidrag til Norges flora V. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 82: 7-44. Oslo.
 • Holmsen, Gunnar 1935. Skogens utvikling belyst med myrenes blomsterstøv. - Naturen 59: 167-181. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holtan-Hartwig, Jon & Einar Timdal 1990. Dvergmarinøkkel funnet i Hordaland. - Blyttia 48 (3): 132. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holten, Jarle Inge 1980. Utbredelse og økologi for Brachypodium sylvaticum, Bromus benekeni og Festuca altissima i Midt-Norge. - Blyttia 38 (3): 137-144. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holten, Jarle Inge, Arne Arnfinn Frisvoll & Egil Ingvar Aune 1986. Havstrand i Møre og Romsdal. Flora, vegetasjon og verneverdier. - Økoforsk rapport 1986:3A. 253 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hovda, Joar Torbjørn 1973. De amerikanske artene av slekta Epilobium L. s.str. som er funnet i Norge. - Blyttia 31 (1): 19-28. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hovda, Joar Torbjørn 1978. Nye adventivplanter funnet i Norge. - Blyttia 36 (4): 177-187. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hovda, Joar Torbjørn & Kari Aasgaard 1992. Floraen i Rosnesbukta 1972, s. i Rune G. Bosy (red.). Ornitologiske registeringer i Kurefjorden 1989–91 + vegetasjonen i Rosnesbukta 1972. - Østfold-Natur 33. 50 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hovind, Dag & Kåre Arnstein Lye 2017. Nytt funn av kjempesoleie Ranunculus lingua i Hobøl i Østfold og status for arten i Norge i 2016. - Blyttia 75 (3): 176-186. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hult, Ruth 1937. Østfoldminne. - Norsk Folkeminnelag nr. 39, Oslo. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hulten, Eric 1950. Atlas over växternas utbredning i Norden. - Stockholm. 512 s.
 • Hulten, Eric 1971. Atlas over växternas utbredning i Norden. - Stockholm. 531 s.
 • Hulten, Eric & Magnus Fries 1986. Atlas of North European vascular plants north of the Tropic of Cancer I-III. - Königstein. 1172 s.
 • Huse, Sigmund & Jørn Erik Bjørndalen 1988. Skjøtselsplan for Bogslunden naturreservat. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 2-1988. 21 s. IKKE NB.
 • Hvoslef, Stig & Marit Mjelde 1983. Strandvegetasjonen i Vansjø. Vannstandsvekslingers virkning på strandvegetasjonen. - NIVA-rapport 1596-1983. 67 s. + XIX ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hvoslef, Stig 1988. Skjøtsel av Arekilen, Østfold fylke. - Økoforsk notat 1988-1. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hylander, Nils 1953. Nordisk kärlväxtflora. I. - Stockholm. 392 s.
 • Hylander, Nils 1965. Nordisk kärlväxtflora. II. - Stockholm. 458 s. (1982. Nytrykk av I + II. - Stockholm).
 • Høeg, Helge Irgens, Kari Henningsmoen & Rolf Sørensen 2018. Innvandring og spredning av vanlige skogstrær på Sørøstlandet. - Blyttia 76 (3): 189-203. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høeg, Ove Arbo 1938. Norske plantenavn. - Naturen 62: 73-84. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høeg, Ove Arbo 1955. Litt om norske plantenavn. - Blyttia 13 (4): 101-108. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høeg, Ove Arbo 1957. A propos misteltein. - Blyttia 15 (3): 102-105. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høeg, Ove Arbo 1961. Oenanthe aquatica, hestekjørvel, i Norge. - Blyttia 19 (2): 58-59. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høeg, Ove Arbo 1976. Planter og tradisjon. Floraen i levende tale og tradisjon i Norge 1925-1973. - Universitetsforlaget, Oslo. 751 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høeg, Ove Arbo 1981. Eineren i norsk natur og tradisjon. - Norsk Skogbruksmuseum, Elverum. 150 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høeg, Ove Arbo 1996. Eineren i norsk natur og tradisjon (utvidet utgave). - Norsk Skogbruksmuseum, Elverum. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høiland, Klaus 1981. Utryddet i Norge 3. Fettblad. - Norsk Natur 17: 68-69.
 • Høiland, Klaus 1981. Utryddet i Norge 4. Froskebit. - Norsk Natur 17: 116-117.
 • Høiland, Klaus 1989. Undersøkelse av truete plantearter i traséene til planlagt gassrørledning på Østlandet. - NINA Oppdragsmelding 12: 1-22. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høiland, Klaus 1984. Kompendium om botanikk og naturvern. Til bruk ved forelesningsserie våren 1984. - Universitetet i Oslo. 169 s.
 • Høiland, Klaus 1985. Planter i fare. Truede og sjeldne planter i norsk flora. - Aschehoug, Oslo. 142 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høiland, Klaus 1988. Forvaltningsplan for truete plantearter i Oslo og Akershus fylker. - Økoforsk 51 s. + app. Ås.
 • Høiland, Klaus 1989. Botanisk undersøkelse av edellauvskog i Tistadalen, Halden (Østfold). - NINA Oppdragsmelding 4: 1-32. Ås.
 • Høiland, Klaus 1993. Truete kulturbetingete planter i Norge. 1 Åkerugras. - NINA Utredning 47: 1-44. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høiland, Klaus 1994. Åkerugras. - Naturen 118: 112. [MANGLER SKANNETE SIDER I NETTBIBLIOTEKET HER]
 • Høiland, Klaus 1995. Tunplanter, et botanisk element i tilbakegang. - Naturen 120 (5): 227-235. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høiland, Klaus 1996. Truete kulturbetingete planter i Norge. 3 : Planter i beitemark og slåtteng. - NINA Fagrapport 19: 1-33, Oslo. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høitomt, Lars Erik & John Gunnar Brynjulvsrud 2017. Ny lokalitet for honningblom Herminium monorchis på Hvaler i Østfold. - Blyttia 75 (1): 65-67. Digital versjonNettbiblioteket.

I

 • Iversen, Jan Ingar 1983. Ballastfloraen i Østfold. - Natur i Østfold 2 (1): 29-32. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Iversen, Jan Ingar 1986. Bestanden av hjertetjønnaks (Potamogeton perfoliatus) i Øra naturreservat, 1986. - Rapport til fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen 5 s. + kart.
 • Iversen, Jan Ingar 1987. Sjeldne og sårbare planterarter i Østfold. En oversikt over utbredelse og litteraturhenvisninger. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen, 276 s.
 • Iversen, Jan Ingar 1989. Utbredelsen av strandmalurt, Artemisia maritima L., i Norge. - Blyttia 47 (3): 99-101. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Iversen, Jan Ingar 1989. "Kommuneblomster" i Østfold. - Natur i Østfold 2 (2): 131. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Iversen, Jan Ingar 1989. Hartmansstarr (Carex hartmanii) og klubbestarr (Carex buxbaumii) i Østfold. - Natur i Østfold 8 (1): 14-20. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Iversen, Jan Ingar 1990. Forsvunne karplanter fra Østfold fylke de siste 200 år inkludert antatte feilangivelser. - Blyttia 48 (3): 137-144. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Iversen, Torunn Bjørnstad & Jan Ingar Iversen 1987. Arter forsvinner fra Østfold-naturen. - Natur i Østfold 6 (1): 28-29. Digital versjonNettbiblioteket.

J

 • Jalas, Jaakko & Juba Suominen (red.) 1972. Atlas Flora Europaea, distribution on vascular plants in Europe. 1. Pteridophyta (Psilotaceae to Azollaceae). - Helsinki. 121 s.
 • Jensen, Jan E. & Terje Holm 1992. Sjelden plante i kanalen er truet - Strandkarsen viker plassen for nye stener. - Moss Avis, årg. 116, nr. 188, lørdag 15. august 1992, side 11. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johannessen, Arnulf 1996. Torderød gård på Jeløy. - Wiwar nr. 43, 1996 (1): 9-15. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johannessen, Kjetil (red.). 2004. Biologiske undersøkelser på OFs friområde Stores and, Kirkøy, Hvaler 2001, s. 116-141 i: s. 58-108 i: Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad Naturfaglige undersøkelser. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 2-2004. 280 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1974. Strandmalurten på Asmaløy til motgift og brennevin. - Landskapsvern 9 (2): 9-10. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1975. Eseltistelen som ikke trivdes som inngjerdet. Sjelden i Norge, men Kirkeøy har den. - Fredriksstad Blad, årg. 87. nr. 78, mandag 7. april 1975, side 6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1975. Den høye kjempesoleien finnes på Kirkeøy. En meter høy med 4 centimeter brede blomster. - Fredriksstad Blad, årg. 87. nr. 80, onsdag 9. april 1975, side 7. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1975. Parkplanten rynkerose "forvillet seg på Hvaler. Men hvorfor vokser den bare i strandkanten? - Fredriksstad Blad, årg. 87. nr. 83, lørdag 12. april 1975, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1975. Klimakrevende blåmunke gror på Hvalers strender. Setter blå spiss på tilværelsen i sanddynene - Fredriksstad Blad, årg. 87. nr. 84, mandag 14. april 1975, side 6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1975. Østersurten på Asmaløy smaker som ren østers. Typisk individualist som ikke tåler konkurranse. - Fredriksstad Blad, årg. 87. nr. 86, onsdag 16. april 1975, side 10. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1975. Marehalm og strandkveke binder Hvalers flyvesand. I Nederland er marehalmen særdeles viktig - Fredriksstad Blad, årg. 87. nr. 98, onsdag 30. april 1975, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1975. Barlind spile en betydelig rolle i mytologi og skaldedikt. I dag er bestanden på retur også på Hvaler. - Fredriksstad Blad, årg. 87. nr. 139, lørdag 21. juni 1975, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1975. Strandflatbelg - en av de vakreste erteplanter. Pynter fint opp i Storesand-området på Kirkeøy. - Fredriksstad Blad, årg. 87. nr. 140, mandag 23. juni 1975, side 3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1975. Kalkkarse finnes bare på Hvaler og i Onsøy. Så liten at selv fagbotanikere må lete grundig. - Fredriksstad Blad, årg. 87. nr. 141, tirsdag 24. juni 1975, side 8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1975. Den vakre gullkragen mer fryktet enn elsket. Denne "onde urt" finnes fremdeles på Hvaler. - Fredriksstad Blad, årg. 87. nr. 142, onsdag 25. juni 1975, side 8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1975. Alantrot mot sykdom påført etter trolldom og mareritt. Allsidig medisinplante som vokser på Hvaler og i Onsøy. - Fredriksstad Blad, årg. 87. nr. 143, torsdag 26. juni 1975, side 9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1975. Jordbærkløver - original på noen av Hvalerøyene. Ikke lett å se og forveksles med hvitkløver - Fredriksstad Blad, årg. 87. nr. 146, mandag 30. juni 1975, side 11. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1975. Struttende strandkål som luksus-grønnsaker. Må i tilfelle plantes i sand og vannes med saltoppløsning. - Fredriksstad Blad, årg. 87. nr. 147, torsdag 1. juli 1975, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1975. Hvalers rikdom av orkideer er betydelig i landsmålestokk. Halvparten av de norske orkideene er funnet her. - Fredriksstad Blad, årg. 87. nr. 164, mandag 21. juli 1975, side 8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1975. Arekilen - et naturlig øko-system i dynamisk balanse. Eutrof innsjø som må bevares av flere årsaker. - Fredriksstad Blad, årg. 87. nr. 165, tirsdag 22. juli 1975, side 3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1975. Flueblom vokser fortsatt på Slevik. - Fredriksstad Blad, årg. 87. nr. 175, lørdag 2. august 1975, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1976. Vintereik på Nordre Sandøy. Sjeldent tre på våre kanter. - Fredriksstad Blad, årg. 88. nr. 101, tirsdag 4. mai 1976, side 9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1976. Salturten dominerer på Søndre Sandøys strender. Er vanskelig å finne andre steder på Hvaler. - Fredriksstad Blad, årg. 88. nr. 108, tirsdag 12. mai 1976, side 16. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1976. Ormetungen en merkelig bregne i strandsonen. Finnes ved Ekholmen på Hvaler. - Fredriksstad Blad, årg. 88. nr. 112, tirsdag 18. mai 1976, side 10. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1976. Gåsefot krever meget kvelstoff. Sjelden plante på Hvaler. - Fredriksstad Blad, årg. 88. nr. 114, torsdag 20. mai 1976, side 8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1976. Sjelden i Nord-Europa, men slett ikke på Hvaler. Liguster-busken finnes på fire av øyene. - Fredriksstad Blad, årg. 88. nr. 117, mandag 24. mai 1976, side 10. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1976. Oksetungens purpurblå blomster pynter Hvaler. Medisinplante ved Nergården og Hvaler kirke. - Fredriksstad Blad, årg. 88. nr. 118, tirsdag 25. mai 1976, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1976. Tusengylden er sjelden, men er vanlig på Hvaler. Benyttet i medisin og ved ølbrygging - Fredriksstad Blad, årg. 88. nr. 126, fredag 4. juni 1976, side 3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1976. Strandvortemelk i slekt med rare tropeplanter. Trives bare i indre Oslofjord til Lista. - Fredriksstad Blad, årg. 88. nr. 171, tirsdag 28. juli 1976, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1976. Krusfrø vokser på Hvaler-øyene. Ikke uvanlig, men ukjent for de fleste. - Fredriksstad Blad, årg. 88. nr. 172, onsdag 29. juli 1976, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1976. Landøyda er vakker for øyet, men farlig for dyr. Husdyrene lar seg vanligvis ikke friste. - Fredriksstad Blad, årg. 88. nr. 173, fredag 30. juli 1976, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1976. Sjeldne vassveronika i mengder på S. Sandøy. Har noen funnet den andre steder også? - Fredriksstad Blad, årg. 88. nr. 176, tirsdag 3. august 1976, side 6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1976. Amerikamjølke spredde seg med veldig fart. Kan finnes på flere av Hvalerøyene. - Fredriksstad Blad, årg. 88. nr. 179, fredag 6. august 1976, side 3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1976. Strandmalurten er bare å finne på Hvalerøyene. Finnes i stort antall på vestsiden av Herføl. - Fredriksstad Blad, årg. 88. nr. 182, tirsdag 10. august 1976, side 6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1976. Rikelig med muligheter for botaniske opplevelser. Mange godbiter på Hvaler, fortsatt kan det gjøres "funn". - Fredriksstad Blad, årg. 88 nr. 183, onsdag 11. august 1976, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Kalkkarsen i Onsøy - en akutt truet art. Vokser midt i folketråkket. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 161, tirsdag 17. juli 1979, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Kubjølle på Skjæløy. En av Norges sjeldneste planter. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 162, onsdag 18. juli 1979, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Vårmarihand - en praktfull orkide. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 163, torsdag 19. juli 1979, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Vårerteknapp - en praktfull erteplante. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 166, mandag 23. juli 1979, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Skjørbuksurten pryder Onsøy-kysten. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 167, tirsdag 24. juli 1979, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Flueblom - en underlig og sjelden orkide. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 168, onsdag 25. juli 1979, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Valurt - en fornem gjest mellom Krosnes og Gressvik. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 173, tirsdag 31. juli 1979, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Tysk mure - en utlending i norsk flora. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 174, onsdag 1. august 1979, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Ramsløken kan ødelegge melka. Men neppe noen fare i Onsøy. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 179, tirsdag 7. august 1979, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Tannrot - en uvanlig korsblomst. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 180, onsdag 8. august 1979, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Kantkonvall - en av fire konvallarter i Onsøy. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 181, torsdag 9. august 1979, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Stortveblad - en merkverdig blomst. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 183, lørdag 11. august 1979, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Rauer, Missingene og Søstrene. Særegne øyer med en rik flora. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 185, mandag 13. august 1979, side 3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Rikelig av opiumsvalmue i Onsøy. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 186, tirsdag 14. august 1979, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Imponerende mengder av revebjelle på Hankø. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 186, torsdag 23. august 1979, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Er kammarimjelle den sjeldneste blomst i Norge?. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 208, mandag 10. september 1979, side 3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Knollmjødurt - en typisk Oslofjord-plante. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 216, onsdag 19. september 1979, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Piggeple - en særegen og farlig giftplante. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 218, fredag 21. september 1979, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Hekkplanten liguster vokser vill i Onsøy. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 220, mandag 24. september 1979, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Fin bestand av bøk ved Smaugstangen. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 221, tirsdag 25. september 1979, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Vasskarse - den mest sjelden plante i Onsøy. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 222, onsdag 26. september 1979, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Kjenne - et lite og næringsrikt tjern. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 226, onsdag 1. oktober 1979, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Hestekjørvel vokste i Åletjernet i Onsøy. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 227, torsdag 2. oktober 1979, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1979. Planter ved Åletjernet. - Fredriksstad Blad, årg. 91 nr. 232, torsdag 8. oktober 1979, side 14. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1980. Blåveisen er ikke i fare, men må ikke tas med rot. - Fredriksstad Blad, årg. 92 nr. 124, torsdag 29. mai 1980, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1980. Barn i Onsøy har solgt hårfrytle som kaffebønner. - Fredriksstad Blad, årg. 92 nr. 125, fredag 30. mai 1980, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1980. Vår-rublom vanlig - men ukjent plante. - Fredriksstad Blad, årg. 92 nr. 124, tirsdag 3. juni 1980, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1980. Vårskrinneblom. - Fredriksstad Blad, årg. 92 nr. 125, onsdag 4. juni 1980, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1980. Vårsalat. Spinkel og særmerket urt. - Fredriksstad Blad, årg. 92 nr. 126, torsdag 5. juni 1980, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1980. Nyresildre - planten med det stygge tilnavn. - Fredriksstad Blad, årg. 92 nr. 127, fredag 6. juni 1980, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1980. Blodstorkenebb blir kalt "makrellblomst" i Østfold. - Fredriksstad Blad, årg. 92 nr. 130, tirsdag 10. juni 1980, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1980. Fjørekoll ga drømmer om hjertets utkårede. - Fredriksstad Blad, årg. 92 nr. 131, onsdag 11. juni 1980, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1980. Krossved har vakkert utseende, men er giftig. - Fredriksstad Blad, årg. 92 nr. 132, torsdag 12. juni 1980, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1980. Hundetunge - en viktig plante innen medisin. - Fredriksstad Blad, årg. 92 nr. 133, fredag 13. juni 1980, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1980. Ormetunge - en merkelig bregne i strandsonen. - Fredriksstad Blad, årg. 92 nr. 134, lørdag 14. juni 1980, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1980. Gullkrage vokser ved Onsøy kirke. - Fredriksstad Blad, årg. 92 nr. 137, onsdag 18. juni 1980, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1980. Salturten vokser rikelig på Vestbygdas strender. - Fredriksstad Blad, årg. 92 nr. 138, torsdag 19. juni 1980, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1980. Den farlige floghavren - ikke sjelden i Onsøy. - Fredriksstad Blad, årg. 92 nr. 153, mandag 7. juli 1980, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1980. Sennegras er vanligere hos oss enn i Finnmark. - Fredriksstad Blad, årg. 92 nr. 154, tirsdag 8. juli 1980, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1980. Brudespore - vakker og sjelden orkidé. - Fredriksstad Blad, årg. 92 nr. 155, onsdag 9. juli 1980, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1980. Sanikkel ved Slevik - sjelden på Østlandet. - Fredriksstad Blad, årg. 92 nr. 156, torsdag 10. juli 1980, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1980. Malurt - populær plante med lange tradisjoner. - Fredriksstad Blad, årg. 92 nr. 158, lørdag 12. juli 1980, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1980. Kantmjølka vokser bare i Onsøy. - Fredriksstad Blad, årg. 92 nr. 159, mandag 14. juli 1980, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1980. Fagerklokke - mest elegant av 6 blåklokker i Onsøy. - Fredriksstad Blad, årg. 92 nr. 160, tirsdag 15. juli 1980, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1980. Kratt-alant og stjernetistel er kalkkrevende kurvplanter. - Fredriksstad Blad, årg. 92 nr. 161, onsdag 16. juli 1980, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1980. Rødflangre - en av tolv orkidéer i Onsøy - Fredriksstad Blad, årg. 92 nr. 159, torsdag 17. juli 1980, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1981. Skjærgårdsfloraen nyter godt av sjøfuglfredningen. - Fredriksstad Blad, årg. 93 nr. 159, torsdag 4. juni 1981, bilag side 26. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1981. Onsøy's flora. - Østfold-Natur 11. 103 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1982. Plantelivet i Onsøy. - Manus til bygdeboka i Onsøy. 72 s. Upubl.
 • Johansen, Øivind 1986. Eseltistelen på Hvaler prestegård. - Hvaler menighetsblad 1: 14-16. Sognepresten i Hvaler.
 • Johansen, Øivind 1986. Ny østgrense for dvergsmyle (Aira praecox) i Norge. - Blyttia 44 (1): 41-42. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øiving 1987. KantmjøIke (EpiIobium tetragonum) i Østfold. - Blyttia 45 (2): 50. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1987. Et supplement til Onsøy-floraen. - Natur i Østfold 6 (1): 19-23. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1987. Elling J. Ryan - en aktiv og allsidig ordfører. - Varden (Gressvik) vol. 15: 17-20. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1988. Sjeldne planter forsvinner i Østfold - kan noe gjøres med det? - Blyttia 46 (3): 142. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1988. Rome - Jens Bjelkes blomst. - Varden (Gressvik) vol. 16: 17-18. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1989. Sjeldne planter forsvinner i Østfold - kan noe gjøres med det? - Natur i Østfold 8 (1): 41-42. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1989. Amatørbotanikeren Nils Hauge (1912-56). - Natur i Østfold 8 (2): 105-108. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1991. Nye bidrag til Onsøys flora. - Natur i Østfold supplement 1: 58-62. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1992. Om ballast og ballast-flora ved Fredrikstad. - Natur i Østfold supplement 2: 35-37. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1992. Hvordan kom saltsoleien til Østfold? - MindreAlv 1992-93: s. 75, Fredrikstad museum.
 • Johansen, Øivind 2008. Nytt supplement til Onsøy-floraen. - Natur i Østfold 27 (1-2): 3-12. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsen, Arild (red.) 1974. Registrering av naturgrunnlag, Nordre Sandøy, Hvaler kommune. - Stensil til Hvaler kommune.
 • Johnsen, Frede Hjorth 1984. Skjøtselsplan for Albyskogen i Søndre Jeløy landskapsvernområde. - Hovedoppgave ved institutt for skogskjøtsel NLH, Ås. 100 s.
 • Jonsell, Bengt 1968. Studies in the North-West European species of Rorippa s. str. - Symbolae Botanicae Upsalienses XIX, 2: 1-221.
 • Jonsell, Bengt 1987. Släktet Rorippa i Norge. - Blyttia 45 (1): 25-29. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jonsson, Rolf (norsk ved Birger Grenager) 1976. Ville blomster i skog og mark. Fotoflora i farger. - Gyldendal norsk forlag A/S, Oslo. 336 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsson, Rolf (norsk ved Birger Grenager) 1975. Ville blomster i skog og mark. Fotoflora i farger. - Gyldendal norsk forlag A/S, Oslo. 672 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jonsson, Sune (norsk ved Liv Barfoed, Per Sunding) 1983. Blomsterboken. Markens urter, lyng og trær. - Teknologisk forlag, Oslo. 331 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jørgensen, Per Magnus 1970. Noen amerikanske adventivplanter i Norge. - Blyttia 28 (1): 25-32. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jørgensen, Per Magnus 1971. Rumex maritimus L. og R. palustris Sm. i Norge. - Blyttia 29 (3): 133-139. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jørgensen, Per Magnus 1973. The Genus Chenopodium in Norway. - Norwegian Journal of Botany 20: 303-319.
 • Jørgensen, Per Magnus & Tore Ouren 1969. Contribution to the Norwegian grain mill flora. - Nytt Magasin for Botanikk 16: 123-137.
 • Jørstad, Ivar 1961. Distribution of the Uredinales within Norway. - Nytt Magasin for Botanikk 9: 61-134. Oslo.

K

 • Karlsen, Hermod 2006. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2004. Langvik, Torsnes, Fredrikstad 4. august. - Natur i Østfold 25 (1-2): 15-16. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Karlsen, Hermod 2007. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2006. 9. september: Tur til Kattebuheia i Rømskog. - Natur i Østfold 26 (1-2): 97. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Karlsen, Hermod 2016. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2015. 8. august Strandvegetasjonen ved Brevik, Torsnes, Fredrikstad kommune. - Natur i Østfold 35 (1-2): 128-129. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Karlsen, Hermod 2018. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2017. 18. juni. Villblomstens dag. Tur 2. Tur rundt i Gamlebyen, Fredrikstad. - Natur i Østfold 37 (1-2): 110-111. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Karlsen, Hermod 2018. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2017. 19. august. Tur til Gamlebyen, Fredrikstad, botanikktur primært tiltenkt innvandrere. - Natur i Østfold 37 (1-2): 115-117. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Karlsen, Hermod 2014. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2013. 15. juni Kulturlandskapstur fra Næs herregård til Roppestad, Torsnes, Fredrikstad. - Natur i Østfold 33 (1-2): 136-137. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Karlsen, Hermod & Bjørn Petter Løfall 2000. Turreferater Østfold Botaniske Forening 1999. Moen og Tostlund i Aremark lørdag 19. juni. - Natur i Østfold 19 (1): 79. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Karlsen, Hermod & Svein Åstrøm 2003. 7. juli 2002: sommertur til Hankø, Onsøy i Fredrikstad. - Blyttia 61 (2): 109. Digital versjonNettbiblioteket. SJEKK OGSÅ NATUR I ØSTFOLD.
 • Kilander, Carl Erik & Egil Loftesnes 1973. Søndre Jeløy som landskapsvernområde. Registrering med hovedvekt på naturgrunnlaget, vurdering, samt forslag til verneplan. - Hovedoppave ved institutt for skogskjøtsel. NLH, Ås. 125 s.
 • Klaveness, Kristen 1974. Viola stagnina - utbredelse og økologi. - Blyttia 32 (4): 235-238. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Klerud, Tore Robert 1994. Botanisk bombe i Degernes. Første funn av trådbregne i Norge på flere år? - Rakkestad Avis onsdag 17. august 1994, side 1 og 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Klepsland, Jon T., Ole J. Lønnve, Kjell Magne Olsen, Øivind Gammelmo & Stefan Olberg 2009. Naturverdier på Iddefjordens østsie, Hov-Eskevika. - Biofokus-rapport 8-2009. 51 s. FM-RAPP 1-2009.
 • Knaben, Gunvor 1954. Saxifraga osloensis n. sp., a tetraploid species of the Tridactylites section. - Nytt Magasin for Botanikk 3: 117-138. Oslo.
 • Knaben, Gunvor & Torstein Engelskjøn 1967. Chromosome numbers of Scandinavian arctic-alpine plant species. II. - Acta Borealia Serie A 21: 1-57 inkl. 3pl.
 • Korsmo, Harald 1974. Naturvernrådets landsplan for edellauvskog-reservater i Norge. I. Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland. - NLH, Ås. 111 s. + I-VIII. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Korsmo, Harald, Bjørn Moe & Dag Svalastog 1991. Verneplan for barskog. Regionrapport for Øst-Norge. - NINA-utredning 25: 1-190. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Korsmo, Harald & Dag Svalastog 1993. Inventering av verneverdig barskog i Østfold. - NINA Oppdragsmelding 217: 1-100. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Korsvik, Trym 2022. An autoecological study of Cephalantera rubra in Norway. Master thesis. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Kravdal, Liv Ingrid, Marianne Evju & Kari Klanderud 2016. Honningblom Herminium monorchis – overvåkning av artens tre populasjoner på Hvaler. - Blyttia 74 (1): 19-26. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristiansen, Monica, Bjørn Petter Løfall & Ola Wergeland Krog 1996. Sykkeltur i Ertemarka- Ankerfjella i Halden og Aremark 21-23. juni 1996. - Natur i Østfold 15 (2): 135-136. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristiansen, Roy. Sjeldne og interessante discomyceter (Pezizales) fra Syd-Norge. - Agarica 6 (12): 387-453.
 • Krohn, Ottar (red.) 1979. Utredning av naturhistoriske verneverdier i "Vestfjella" i Aremark, Rakkestad og Halden kommuner i Østfold fylke. - Institutt for naturforvaltning Rapport nr. 1/79. NLH, Ås. 33 s. + VIII vedlegg.
 • Krohn, Ottar & Geir Hardeng 1981. Vestfjella og Rausjømarka. En naturfaglig og skoglig sammenligning. - NLH, Ås. 68 s. + 19 s.

L

 • Lagerberg, Torsten, 1956. Vilda växter i Norden. I. - Stockholm. 455 s. + 7pl. + 232 ill.
 • Lagerberg, Torsten, Jens Holmboe & Rolf Nordhagen 1950. Våre ville planter. I. - Tanums forlag, Oslo. 340 s. + IV vedpl. + 164pl. + reg. 5 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lagerberg, Torsten, Jens Holmboe & Rolf Nordhagen 1952. Våre ville planter. II. - Tanums forlag, Oslo. 371 s. + XI vedpl. + pl. 161-368 + reg. 5 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lagerberg, Torsten, Jens Holmboe & Rolf Nordhagen 1955. Våre ville planter. III. - Tanums forlag, Oslo. 342 s. + pl. 319-368 + reg. 5 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lagerberg, Torsten, Jens Holmboe & Rolf Nordhagen 1955. Våre ville planter. IV. - Tanums forlag, Oslo. 403 s. + XVI vedpl. + pl. 465-618 + reg. 5 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lagerberg, Torsten, Jens Holmboe & Rolf Nordhagen 1956. Våre ville planter. V. - Tanums forlag, Oslo. 287 s. + X vedpl. + pl. 619-719 + reg. 4 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lagerberg, Torsten, Jens Holmboe & Rolf Nordhagen 1957. Våre ville planter. VI. 1. - Tanums forlag, Oslo. 270 s. + pl. 720-815 + reg. 3 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lagerberg, Torsten, Jens Holmboe & Rolf Nordhagen 1958. Våre ville planter. VI. 2. - Tanums forlag, Oslo. 379 s. + pl. 816-919 + reg. 3 s. + app. & reg. 101 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Langangen, Anders 1970. Characeer i Sør-Norge. - Hovedfagsopp. ved Universitetet i Oslo. 286 s. + 18pl. + 15 kart. Delvis upubl.
 • Langangen, Anders 1972. Charace-vegetasjonen på Hvalerøyene. - Blyttia 30 (1): 1-13. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Langdalen, Erik & Olav Stav 1975. Jeløya. Analyse av verneverdier i naturmiljø og kulturlandskap. - Institutt for jordskifte og eiend. utf. NLH, Ås. 84 s. + 13 kart. Upubl.
 • Lange, Johan 1959-61. Ordbog over Danmarks plantenavne. I-III. - E. Munksgaard. København. 469 s. + 420 s. + 413 s.
 • Larsen, Runar S. 1984. Natur, flora og fauna i Ågardselva­området, Tune. - Østfold-Natur 21. 68 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larssen, K. E. Pollenanalytiske undersøkelser i indre Østfold. - Årbok Universitetet i Bergen, naturvitenskapelig rekke no. 13: 1-18.
 • Laugsand, Arne, Ola Wergeland Krog & Terje Blindheim 2010. Naturtypekartlegging i Fredrikstad kommune 2009. - Biofokus-rapport 20-2010. 135 s. FM-RAPPORT 1-2011.
 • Lid, Johannes 1944. Norsk flora. - Det norske samlaget, Oslo. 637 s.
 • Lid, Johannes 1950. Nye plantefunn 1945-1949. - Blyttia 8 (2): 41-53. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lid, Johannes 1952. Nye plantefunn 1950-1951. - Blyttia 10 (4): 95-105. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lid, Johannes 1952. Norsk flora, 2. utgåva. - Det norske samlaget, Oslo. 772 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lid, Johannes 1955. Nye plantefunn 1952-1954. - Blyttia 13 (2): 33-49. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lid, Johannes 1957. Nye plantefunn 1955-1957. - Blyttia 15 (4): 109-127. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lid, Johannes 1960. Nye plantefunn 1958-1959. - Blyttia 18 (3): 77-98. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lid, Johannes 1963. Norsk og svensk flora, 3 utgåva. - Det norske samlaget, Oslo. 800 s.
 • Lid, Johannes & Dagny Tande Lid 1966. Blomsterboka. Illustrert skoleflora. - Det norske samlaget, Oslo. 199 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lid, Johannes 1974. Norsk og svensk flora, 4. utgåva (red. Olav Gjærevoll). - Det norske samlaget, Oslo. 808 s.
 • Lid, Johannes & Dagny Tande Lid 1980. Min blomsterbok. - H. Aschehoug & Co., Oslo. 215 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lid, Johannes 1985. Norsk, svensk, finsk flora, 5. utgåva (red. Olav Gjærevoll). - Det norske samlaget, Oslo. 837 s.
 • Lid, Johannes & Lid, Dagny Tande 1994. Norsk flora, 6. utgåva (red. Reidar Elven). - Det norske samlaget, Oslo. 1014 s.
 • Lid, Johannes & Lid, Dagny Tande 2004. Norsk flora, 7. utgåva (red. Reidar Elven). - Det norske samlaget, Oslo. 1230 s.
 • Lid, Johannes & Anders R. Zachau 1928. Utbredningen av Viscaria alpina (L.) G. Don, Alchemilla alpina L. och Rhodiola rosea L. i Skandinavien. - Acta Horti Gothenburg IV: 69-144. Göteborg.
 • Lindberg, Camilla & Båtvik, Jan Ingar I. 2017. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2016. 25. september Dugnad for å bli kvitt uønskete bartrær, Søndre Jeløy, Moss. - Natur i Østfold 36 (1-2): 169-170. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindberg, Camilla 2018. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2017. 23. september. Fjerning av uønsket edelgran i Søndre Jeløy Landskapsvernområde. - Natur i Østfold 37 (1-2): 117-118. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindheim, Håvard 2016. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2015. 14. juni. Villblomstens dag. 1. Tur i Askim. - Natur i Østfold 35 (1-2): 122. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindman, Carl Axel Magnus 1977. Nordens Flora, 1. - Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. s. 1-68 + pl. 1-68. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindman, Carl Axel Magnus 1977. Nordens Flora, 2. - Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. s. 71-127 + pl. 69-140. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindman, Carl Axel Magnus 1977. Nordens Flora, 3. - Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. s. 131-190 + pl. 141-208. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindman, Carl Axel Magnus 1977. Nordens Flora, 4. - Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. s. 195-255 + pl. 209-276. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindman, Carl Axel Magnus 1977. Nordens Flora, 5. - Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. s. 259-321 + pl. 277-348. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindman, Carl Axel Magnus 1977. Nordens Flora, 6. - Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. s. 323-393 + pl. 349-416. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindman, Carl Axel Magnus 1977. Nordens Flora, 7. - Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. s. 395-458 + pl. 417-488. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindman, Carl Axel Magnus 1977. Nordens Flora, 8. - Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. s. 459-522 + pl. 489-560. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindman, Carl Axel Magnus 1977. Nordens Flora, 9. - Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. s. 523-583 + pl. 561-632. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindman, Carl Axel Magnus 1977. Nordens Flora, 10. - Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. s. 587-607 + pl. 633-663 + registre. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lingsten, Lars (red.) 1982. Rutineundersøkelse i Glåma i Østfold, 1978-1980. - NIVA-rapport 30/82. 87 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ljusteräng, Ulf 2007. Naturfaglige registreringer av frivillig vern-områder i Østfold fylke s. 29-45 i: Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold. VI. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 8-2007. 172 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lundberg, Anders & Knut Rydgren 1994. Havstrand på Sørøstlandet. Regionale trekk og botaniske verdier. - NINA forskningsrapport 47: 1-222. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lye, Kåre Arnstein 1965. Nye plantefunn i Rogaland i relasjon til langdistansespreiing. - Blyttia 23 (2): 57-78. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lye, Kåre Arnstein 1965. En ny inndeling av Norges plante-geografiske element. - Blyttia 23 (3): 88-123. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lye, Kåre Arnstein 1966. Nye plantefunn frå Rogaland 1965-1966. - Blyttia 24 (4): 251-263. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lye, Kåre Arnstein 1968. Stellaria palustris ny for Vestlandet. - Blyttia 26 (3): 101-111. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lye, Kåre Arnstein 1968. Norske orkideer i faresonen. - Norsk Natur 4: 8-15.
 • Lye, Kåre Arnstein 1971. Spreiinga av Elodea canadensis Michx. i Noreg. - Blyttia 29 (1): 19-24. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lye, Kåre Arnstein 1974. Verneverdige områder i ytre Østfold. Registrert sommeren 1974. - Landsplan for verneverdige områder og forekomster, botanisk rapport til Miljøverndepartementet Botanikk. 25: 1-11. Upubl.
 • Lye, Kåre Arnstein 1989. Strandkarse, Lepidium latifolium L., en havstrandsplante i Norge. - Blyttia 47 (3): 109-113. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lye, Kåre Arnstein 1990. On extinct and supposed extinct vascular plant species in Norway. - Lidia 2 (4): 113-163. NLH, Ås.
 • Lye, Kåre Arnstein 1991. Utryddete og akutt truete plantearter i Norge. - Naturforvaltning, informasjonsmøte 4.-5. nov. 1991. Statens fagtjeneste for landbruk 23: 18-51. NLH, Ås.
 • Lye, Kåre Arnstein 2004. Botaniske verneverdier i den foreslåtte Hvaler nasjonalpark 1996, s. 6-14 i: Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad Naturfaglige undersøkelser. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 2-2004. 280 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lye, Kåre Arnstein 2001. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2001. Moss/Kambo 26. august. - Natur i Østfold 20 (1-2): 88. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lye, Kåre Arnstein 2010. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2009. 19. mai Vårtur ved Skjellfoss og langs Hobøl-elva i Hobøl. - Natur i Østfold 29 (1-2): 110. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lye, Kåre Arnstein 2011. Kinadagblom Commelina communis, eit nytt ugras i Noreg? - Blyttia 69 (2): 123-129. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lye, Kåre Arnstein 2014. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2013. 28. september Høsttur med hovedvekt på moser omkring Hafslund, Sarpsborg. - Natur i Østfold 33 (1-2): 145. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lye, Kåre Arnstein 2015. Norske bjørnebær 1. Knudrebjørnebær Rubus horrefactus. - Blyttia 73 (2): 108-114. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lye, Kåre Arnstein 2015. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2014. 27. september Mosetur til Sletner, Eidsberg. - Natur i Østfold 34 (1-2): 136-137. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lye, Kåre Arnstein 2016. Norske bjørnebær 2. Surbjørnebær Rubus sulcatus. - Blyttia 74 (1): 39-48. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lye, Kåre Arnstein 2017. Norske bjørnebær 4. Krypbjørnebær Rubus sprengelii. - Blyttia 75 (1): 57-64. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lye, Kåre Arnstein 2018. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2017. 30. april. Sørvestre Asmaløy i Hvaler, med hovedvekt på moser. - Natur i Østfold 37 (1-2): 102-105. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lye, Kåre Arnstein & Jan Ingar I. Båtvik 2016. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2015. 23. april Skjærgårdstur til kalkbakkene på Lyngholmen i Onsøy. - Natur i Østfold 35 (1-2): 113-116. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lye, Kåre Arnstein & Nils Skaarer 1975. Forslag til verneområde på Rauøy. - Rapport Botanikk nr. 114, NLH, Ås.
 • Lye, Kåre Arnstein & Tore Berg 1988. Nye funn og endret antatt status for en del truete og sjeldne arter i Norge. - Blyttia 46 (1-2): 23-32. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lye, Kåre A., Tore Berg & Egil Michaelsen 2017. Bjørnebær i Østfold 3. Pyramidebjørnebær Rubus umbrosus (Weihe & Nees) Arrh. - Natur i Østfold 36 (1-2): 128-135. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lye, Kåre Arnstein & Yngvar Gauslaa 1990. Nye plantefunn fra Østfold. - Natur i Østfold 9 (1): 17-22. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lysdahl, E. 1945. Utbredelsen av blåveis (Anemone Hepatica) i Norge. - Blyttia 3 (1): 1-13. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 1994. Skjellsandbankene i Kilebuområdet, Rakkestad - En status og litteraturoversikt. - Natur i Østfold 13 (1-2): 49-57. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 1995. Grønnburkne Asplenium viride - En av Østfolds sjeldneste bregner. - Natur i Østfold 14 (1): 66-71. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 1996. Kystmyrklegg, Pedicularis sylvatica, en kulturmarksplante i tilbakegang. - Natur i Østfold 15 (1): 65-72. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 1996. Smalmarihand, Dactylorhiza traunsteineri, i Østfold. - Natur i Østfold 15 (2): 129-134. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 1997. Ekskursjoner Østfold Botaniske Forening, 1996. Buerbakkene i Rakkestad torsdag 6. juni. - Natur i Østfold 16 (1-2): 26. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 1998. Referater Østfold Botaniske Forenings ekskursjoner i 1998. Bråten v/Glomma, Rakkestad lørdag 6. juni. - Natur i Østfold 17 (1-2): 59-60. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 1999. Junkerbregne Polysticum braunii ny art for Østfold. - Natur i Østfold 18 (1): 3-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 1999. Junkerbregne Polystichum braunii, ny karplante for Østfold. - Blyttia 57 (3): 149-151. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2000. Turreferater Østfold Botaniske Forening 1999. Sletner, Eidsberg onsdag 11. august. - Natur i Østfold 19 (1): 79-80. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2000. Turreferater Østfold Botaniske Forening 1999. Vidnes, Skiptvet lørdag 21. august. - Natur i Østfold 19 (1): 80. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2000. Turreferater Østfold Botaniske Forening 1999. Tyrihjellen, Trøgstad lørdag 4. september. - Natur i Østfold 19 (1): 80. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2000. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 1999. - Natur i Østfold 19 (1): 115. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2000. Østfold Botaniske Forening - ekskursjoner 2000. 28. mai til Søndre Jeløy, Moss. - Natur i Østfold 19 (2): 186. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2000. Østfold Botaniske Forening - ekskursjoner 2000. 28. juni til Svartedal, Skiptvet. - Natur i Østfold 19 (2): 187-188. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2000. Østfold Botaniske Forening - ekskursjoner 2000. 26. august: Lavtur til Bjørnland, Sarpsborg. - Natur i Østfold 19 (2): 188-189. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2001. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2001. - Natur i Østfold 20 (1-2): 85. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2001. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2001. Åsermarka, Askim 14. april. - Natur i Østfold 20 (1-2): 86. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2001. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2001. Opstad, Sarpsborg 16. august. - Natur i Østfold 20 (1-2): 88. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2001. Truete karplanter i Østfold: forvaltningsplan. Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 3-2001. 199 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2002. Ospa, en nøkkelart i skoglandskapet. - Natur i Østfold 21 (1-2): 51-52. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2003. 20 april 2002: kryptogamtur til Refsnes på Jeløy. - Blyttia 61 (2): 107-108. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2003. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2002. 29. april. Kryptogamtur til Refsnes på Jeløy. - Natur i Østfold 22 (1-2): 93. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2003. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2002. - Natur i Østfold 22 (1-2): 98. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2003. Rauer i Onsøy - verneverdier og forvaltning. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 2-2003: 1-126. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2004. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2003. - Natur i Østfold 23 (1-2): 83-84. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2005. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2003. Store Erte, Halden 13. september. - Natur i Østfold 24 (1-2): 82. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2006. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2004. - Natur i Østfold 25 (1-2): 9-10. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2006. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2004. Kilebutangen ved Kolbjørnviksjøen, Rakkestad 17. april. - Natur i Østfold 25 (1-2): 11. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2006. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2004. Nord for Flesjøvannet, Våler 9. september. - Natur i Østfold 25 (1-2): 16. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2006. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2005. 3. september. Nord for Li-Langen, Marker. - Natur i Østfold 25 (1-2): 35-36. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2006. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2005. - Natur i Østfold 25 (1-2): 37-38. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2007. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2006. - Natur i Østfold 26 (1-2): 92-93. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2007. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2006. 17. juni: Sykkeltur fra Holmegil kapell til Neverlund i Aremark. - Natur i Østfold 26 (1-2): 95. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2007. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2006. 20. august: Tur til Stenerudmosen i Hobøl/Spydeberg. - Natur i Østfold 26 (1-2): 96. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2008. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2007. - Natur i Østfold 27 (1-2): 130-131. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2009. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2008. - Natur i Østfold 28 (1-2): 62-63. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2010. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2009. - Natur i Østfold 29 (1-2): 105-106. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2014. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2013. - Natur i Østfold 33 (1-2): 129-130. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2014. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2013. 26.-30. juni Florakartlegging i Eidsberg. - Natur i Østfold 33 (1-2): 139-142. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2015. Svensk skrinneblom Arabidopsis suecica (Fries) Norrlin, ny karplante for Østfold. - Natur i Østfold 34 (1-2): 23-26. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2015. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2014. 25.-29.juni Florakartlegging i Råde kommune. - Natur i Østfold 34 (1-2): 130-134. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2015. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2014. 16. august Viker – Landfastodden, Asmaløy, Hvaler. - Natur i Østfold 34 (1-2): 134-135. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2015. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2014. 28. august Greåker – Strykersætermosen, Rakkestad. - Natur i Østfold 34 (1-2): 135. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2016: Myr og myrplanter på full retur i Ytre Østfold. - Natur i Østfold 35 (1-2): 13-37. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2016. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2015. 24. - 28. juni Florakartlegging i Rakkestad - Natur i Østfold 35 (1-2): 124-127. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2017. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2016. 20. august Florakartleggingsdag i Halden. - Natur i Østfold 36 (1-2): 165-167. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2018. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2017. 29. april. Florakartleggingsdag i Eidsberg, fra Torper til Trara. - Natur i Østfold 37 (1-2): 101. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2018. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2017. 10. juni. Kartleggingstur i Askim, Åsermarkas østside. - Natur i Østfold 37 (1-2): 103-105. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2018. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2017. 28. juni – 2. juli Florakartlegging i Askim med suppleringskartlegging i Trøgstad, Eidsberg og Skiptvet. - Natur i Østfold 37 (1-2): 112-114. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2019. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2018. 27. juni - 1. juli. Florakartlegging i Idd, Halden. - Natur i Østfold 38 (1-2): 60-62. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2020. Spontane lokaliteter for damkarse Cardamine parviflora i Sarpsborg, Østfold. - Blyttia 78 (4): 253-258. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2021. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2020. 1.-5. juli. Florakartleggingsdager i Aremark. - Natur i Østfold 40 (1-2): 110. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2021. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2020. 6.-7. september. Ekstra florakartleggingsdager [Aremark]. - Natur i Østfold 40 (1-2): 111-112. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter & Hermod Karlsen 2015. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2014. 26. april Buer og Gapestadfossen, Rakkestad. - Natur i Østfold 34 (1-2): 123-124. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter & Hermod Karlsen 2016. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2015. 5. september Åsermarka i Askim med fokus på sopp og lav langs Glomma. - Natur i Østfold 35 (1-2): 131-133. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter & Håvard Lindheim 2015. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2014. 17. juni Langs Solbergfosslinna fra Tømt mot Lierevja, Askim. - Natur i Østfold 34 (1-2): 127-128. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter, Ingvar Spikkeland & Ola Wergeland Krog 1999. Olavsstake Moneses uniflora i Østfold - en barskogsart i tilbakegang. - Natur i Østfold 18 (2): 130-136. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter & Jan Ingar I. Båtvik 2017. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2016. 29. juni – 3. juli Florakartlegging i Marker. - Natur i Østfold 36 (1-2): 162-165. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter, Jan Ingar I. Båtvik & Monika Olsen 2017. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2016. 21. mai. Nordøstre del av Søndre Sandøy, Hvaler. - Natur i Østfold 36 (1-2): 155-157. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter & Nils Orderud 1998. Referater Østfold Botaniske Forenings ekskursjoner i 1998. Høie, Eidsberg lørdag 27. juni. - Natur i Østfold 17 (1-2): 60-61. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter & Oddvar Pedersen 2005. Karplantefloraen i Østfoldkommunene – en kunnskapsoversikt basert på materiale belagt ved museumssamlingene. - Natur i Østfold 24 (1-2): 9-36. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter & Ola Wergeland Krog 1995. Rømsjøen rundt på sykkel - En naturfaglig reise i det innerste av Østfold sommeren 1995. - Natur i Østfold 14 (2): 188-190. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter & Ola Wergeland Krog 2000. Sykkeltur i Rømskog og Årjäng 25-27. juni 1999. - Natur i Østfold 19 (1): 99-101. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter & Per Otto Suther 1995. VII Fugler, s. 141-232 i: Natur i Rakkestad. - Østfold-Natur 35. 281 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter & Solveig Vatne Gustavsen 2008. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2007. 8. september: Tur til Kykkelsrud, Askim. - Natur i Østfold 27 (1-2): 136-137.- Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løkken, Sverre 1966. Ekskursjonsrapport til Jeløya 23. mai 1965. - Blyttia 24: 40-41. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lågbu, Øivind & Jan Ingar I. Båtvik 1996. Østfold Botaniske Forening's ekskursjoner 1995. - Natur i Østfold 15 (1): 73-75. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lågbu, Øivind 1997. Ekskursjoner Østfold Botaniske Forening, 1996. Guttormsvauven - Sandholmen, Hvaler torsdag 9. mai. - Natur i Østfold 16 (1-2): 25-26. Digital versjonNettbiblioteket.

M

 • Magnussen, Kristin 2021. Bekjempelse av fremmede karplanter. Kostnader og nytte ved tiltak mot 65 arter. - Menon-publikasjon 133/2021, 1-222 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Marker, Elmar 1974. Hæravassdraget. - Rapport til Miljøverndepartementet Botanikk. nr. 30. 1. Upubl.
 • Marker, Elmar 1977. Landsplanen for verneverdige områder og forekomster. Vegetasjons-økologisk del. - Miljøverndepartementet.
 • Marker, Elmar 1977. Botanikk, Akerøya. Landsplanen for verneverdige områder og forekomster. Østfold-Natur 3: 57-59. Digital versjonNettbiblioteket. [delvis gjentak av overstående???]
 • Martinsen, Ole 2007. Naturtypekartlegging i Aremark. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen, rapport 4-2007. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Martinsen, Ole 2007. Naturtype- og viltkartlegging i Marker. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen, rapport 5-2007. 71 s. + 22 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Martinsen, Ole 2007. Naturtype- og viltkartlegging i Rømskog. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen, rapport 6-2007. 41 +18 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mathiesen, Bjarne 1990. Litt om floraen i Øvre Eiker. - Blyttia 48 (3): 125-127. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mentz, August & Carl Hansen Ostenfeld 1907. Billeder af Nordens Flora. - C. E. G. Gad’s forlag, København. 471 s.
 • Mentz, August & Carl Hansen Ostenfeld 1917. Billeder af Nordens Flora. 3. - C. E. G. Gad’s forlag, København.
 • Miljøstatistikk 1988. Naturressurser og miljø, 6. planteliv, s. 93-101 . - Statistisk sentralbyrå, Oslo - Kongsvinger 1988. 291 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Miljøverndepartementet 2011. Historier om vår natur. 13 historier om vår mangfoldige natur. - Miljøverndepartementet rapport T-510. 26 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mjelde, Marit 1996. Status for vasspest (Elodea canadensis) i Norge. Spredningsomfang og eksempler på effekter. - NIVA-rapport 3607-97. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mjelde, Marit & Børre Dervo 2022. Vannvegetasjon i ferskvann. Bakgrunnsrapport. - NIVA-rapport 7795-2022. 50 s + vedlegg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mjelde, Marit, Dag Berge & Hanne Edvardsen 2012. Kunnskapsgrunnlag for handlingsplan mot vasspest (Elodea canadensis) og smal vasspest (Elodea nuttallii) i Norge. - NIVA-rapport 6416-2012. 59 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mjelde, Marit, Dag Berge & Odd Stabbetorp 2009. Strandvegetasjonen i Vansjø. Kartlegging og forvaltningsstrategi. - NIVA-rapport 5813-2009. 67 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moe, Dagfinn 1984. The Late Quarternay history of Rhmnus frangula in Norway. - Nordic Journal of Botany 4: 655-660.
 • Moen, Asbjørn 1970. Myrundersøkelser i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark. - Rapport i forbindelse med Naturvernrådets landsplan for myrreservater og IBP-CT-Telma's myrundersøkelser i Norge. Trondheim. 90 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moen, Asbjørn 1976. Vurdering av noen verneverdige myrer i Østfold og Akershus. - Rapport til Miljøverndepartementet 12 s. Upubl.
 • Moen, Asbjørn (red.) 1998. Nasjonalatlas for Norge. Vegetasjon. - Statens kartverk, Hønefoss. 197 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mossberg, Bo & Sven Nilsson 1977. Nordens orkideer. - Cappelens forlag, Oslo. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mossberg, Bo & Stenberg, Lennart 2007. Gyldendals store nordiske flora. - Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo. 928 s.
 • Møller, Oddvar 1966. Forarbeid til en cytologisk undersøkelse av norske Botrychium-arter. - Hovedoppgave Universitetet i Oslo. Del II.

N

 • Naturfredning i Norge 1917. I. Kristiania. 31 s.
 • Nedkvitne, Knut 1990. Selja i norsk natur og tradisjon. - Norsk skogbruksmuseum, Elverum. 171 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nedkvitne, Knut & Johannes Gjerdåker 1993. Ask i norsk natur og tradisjon. - Norsk Skogbruksmuseum, Elverum. 163 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nedkvitne, Knut & Johannes Gjerdåker 1995. Alm i norsk natur og tradisjon. - Norsk Skogbruksmuseum, Elverum. 178 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nedkvitne, Knut & Johannes Gjerdåker 1997. Lind i norsk natur og tradisjon. - Norsk Skogbruksmuseum, Elverum. 164 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nedkvitne, Knut & Johannes Gjerdåker 1999. Hegg og hassel i norsk natur og tradisjon. - Norsk Skogbruksmuseum, Elverum. 164 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilssen, Jens Petter 1996. Natur, biologisk mangfold og kulturlandskap på Hvaler. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 5-1996. 113 s. + vedlegg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nitter, Jens 1991. Et klagerop fra en egoist om turveien Framnes - Reiertangen. - Moss Avis, årg. 215, nr. 299, fredag 13. desember 1991, side 7. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nitter, Jens 2008. - La strandkålen stå, til glede for oss alle. - Moss Avis, årg. 132, nr. 139, onsdag 28. mai 2008, side 27. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordal, Inger 2006. Sandkarse Teesdalia nudicaulis gjenfunnet i Østfold! - Blyttia 64 (3): 141-142. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordal, Inger, Jan Wesenberg & Marianne Ødegaard 1988. "Overvintringsteorien" belyst ved populasjonsgenetiske analyser - presentasjon av et prosjekt. - Blyttia 46 (1-2): 85- 96. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordal, Inger & Finn Wischmann 1989. Bittergrønn, Chimaphila umbellata, i Norge. - Blyttia 47 (4): 183-188. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordhagen, Rolf 1917. Ranunculus cymbalaria Pursh. fundet i Norge. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 55: 119-145. Kristiania. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordhagen, Rolf 1921. Hydrocharis morsus-ranae L. og dens innvandring til Norge. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 59: 37-43. Kristiania. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordhagen, Rolf 1940. Norsk flora med kort omtale av innførte treslag, pryd- og nytteplanter. - Oslo. XXIII + 766 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordhagen, Rolf 1940. Studien über die maritime Vegetation Norwegens. - Bergens Museums årbok 1939/1940, naturvitenskapelig rekke 2. Bergen. 123 s. + 2 tab. + 18 pl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordhagen, Rolf 1954. Plantene som bolig for overnaturlige vesener. Animisme og magi belyst ved eksempler fra Norge. - Naturen 78: . Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordisk Ministerråd 1984. Naturgeografisk regioninndeling av Norden. 289 s. + 4 pl.
 • Nordisk Ministerråd 1987. Natur- og kulturlandskapet i arealplanleggingen. 1. Regioninndeling av landskap. - Miljørapport 1987: 3.
 • Nybø, Erik. 1962. Vern av norsk natur. Områder som er fredet. - Den norske turistforenings årbok 1962: 191-196. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nyhus, Gunnar C. 1987. Underartene av svartburkne (Asplenium trichomanes) i Norge. - Blyttia 45 (1): 12-24. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nypan, Arnfinn 1975. Modellplan for Nordre Sandøy. Etter oppdrag fra fylkesmannen i Østfold - Utbygningsavd. Stensil.
 • Nytrøen, Grete 1995. Honningblomst, Herminium monorchis, truet orkide på Hvaler. Natur i Østfold 14 (1): 72-73. Digital versjonNettbiblioteket.

O

 • Often, Anders 2007. "Stonehenge"-eika på Sogsti, samt annen stor og gammel eik i Follo. - Follominne nr. 45. Årbok 2007, Follo historielag. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Often, Anders & Reidar Haugan 1998. Toppstarr Carex paniculata på Vesterøy (Hvaler) og Storfosna (Ørland). - Blyttia 56 (3): 174-17. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Often, Anders & Tore Berg 1997. Hvitsmyle og andre plantefunn langs Telemarkskysten, somrene 1993, 1994 og 1996. - Listéra 12 (1): 10-23. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Kjell Magne 2007. Biologisk undersøkelse av Vikertjernet, Hvaler, s. 160-172 i: Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold. VI. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 8-2007. 172 s. Digital versjonNettbiblioteket. SELVSTENDIG RAPPORT I BIOFOKUS SIN SERIE?
 • Olsen, Monika 2007. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2006. 1. juni: Tur til Unum ved Sæbyvannet i Våler. - Natur i Østfold 26 (1-2): 95. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Päivi Sinikka 1998. Brokkurt - ansvar for et kulturminne. - Natur i Østfold 17 (1-2): 23-24. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Päivi Sinikka 1998. Referater Østfold Botaniske Forenings ekskursjoner i 1998. Søle i Skjeberg, Sarpsborg lørdag 20. juni - Natur i Østfold 17 (1-2): 60. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Siri Lie & Hermod Karlsen 2018. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2017. 7. oktober. Til gammelskogen i Mosseskogen med hovedvekt på sopp. - Natur i Østfold 37 (1-2): 118-121. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Orderud, Nils 2000. Klåved Myricaria germanica, ny karplante for Østfold. - Natur i Østfold 19 (2): 123-126. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Orderud, Nils 2000. Østfold Botaniske Forening - ekskursjoner 2000. 21. juni til Trøgstad Fort, Trøgstad. - Natur i Østfold 19 (2): 187. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Orderud, Nils 2001. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2001. Monaryggen, Eidsberg 26. juni. - Natur i Østfold 20 (1-2): 87. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Orderud, Nils 2003. 24. august 2002: høsttur til Frøshaugdalen i Trøgstad. - Blyttia 61 (2): 109. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Orderud, Nils 2003. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2002. 24. august. Høsttur til Frøshaugdalen i Trøgstad. - Natur i Østfold 22 (1-2): 95-96. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Orderud, Nils 2005. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2003. Sandstangen, Trøgstad 5. juni. - Natur i Østfold 24 (1-2): 80. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Orderud, Nils 2005. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2003. Lysern, Spydeberg 21. august. - Natur i Østfold 24 (1-2): 82. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Orderud, Nils 2006. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2005. 4. juni. 18. juni. Sundsrud og Hagasund i Rømskog. - Natur i Østfold 25 (1-2): 33-34. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Orderud, Nils & Geir Hardeng 2000. Nytt om finnmarkspors Ledum palustre i Østfold. - Natur i Østfold 19 (2): 157-159. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ouren, Tore 1974. Om at skyde Ballast. - Wiwar 1 (5): 13-16. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ouren, Tore 1976. En amerikaner på vandring i Norden. - Naturen 100 (5-6): 206, 210. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ouren, Tore 1979. Ballastplasser og ballastplanter i Østfold. - Blyttia 37 (4): 167-179. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ouren, Tore 1987. Soyabønne-adventiver i Norge. - Blyttia 45 (4): 175-184. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ouren, Tore 1995. Spredning av planter fra eksotiske land til Norge. - Naturen 120 (1): 27-32. Digital versjonNettbiblioteket.

P

 • Pedersen, Arne 1980. 10 juni 1979: Til SV-spissen av Jeløya - Blyttia 38 (2): 102-103. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Arne & Bjørn Petter Løfall 2010. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2009. 29. august Mose- og lavekskursjon til Vinesevja langs Glomma i Skiptvet. - Natur i Østfold 29 (1-2): 115-116. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Anfred, Kåre Arnstein Lye & Tore Berg 1992. Nye norske bjørnebær. - Blyttia 50 (2): 59-75. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Oddvar & Trond Grøstad 2015. Strandplanter på vandring – sydkysten invadert 2014. - Blyttia 73 (2): 73-85. Digital versjonNettbiblioteket.Persson, Karin 1974. Biosystematic studies in the Artemisia maritima complex in Europe. - Opera Botanica 35: 1-188. Lund.
 • Printz, Hans Christian 1844. Kort Udtog af Botaniken, til brug for de medicinske og farmaceutiske Studerende. - Feilberg & Landmark, Christiania, I-IV + 216 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pullin, Andrew S. & Stanley R. J. Woodell 1987. Response of the fen violet, Viola persicifolia Schreber, to different management regimes at Woodwalton Fen National Nature Reserve, Cambridgeshire, England. - Biological Conservation 41: 203-217.

R

 • Rafn, Carl Gottlob 1800. Danmarks og Holsteens Flora. 2. Deel. - København.
 • Ranneklev, Sissel Brit, Jarle Molvær, Espen Lund, Hanne Edvardsen, Maia Røst Kile, Tor Erik Eriksen & Atle Rustadbakken 2012. Undersøkelsesprogram for vurdering av nytt utslippspunkt og innblandingssone for avløpsvann til Glomma fra Borregaard. - NIVA-rapport 6437-2012. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reichborn-Kjennerud, I. 1930. Folkemedisin i Østfold før og nu. - Borgarsyssel museum, Sarpsborg.
 • Resvoll-Holmsen, Hanna 1925. Planteliv. På Oslofjordens øer og strander. - Norge, Tidsskrift om vårt land nr. 3 (1 årg.): 70-75. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Richter, Aase 2014. Forvaltningsplan for Værne kloster landskapsvernområde med biotopvern. Telemarkslunden – Ekebylunden naturreservat, Husebyskogen naturreservat og Bogslunden naturreservat. - Fylkesmannen i Oslo og Viken, miljøvernavd. 6-2014. 87 s.
 • Ringsby, Thor Harald 1986. Kartlegging og beskrivelse av vegetasjonssamfunn i Gjølsjø, Marker kommune, Østfold. - Hovedoppg., ved 3-årig natur- og miljøvern. Telemark distrikthøgskole. 62 s.
 • Roos, Ruben Erik, Marianne Evju, Megan Nowell, Anders Endrestøl, Oddvar Hanssen, Jenny Hansen, Ulrika Jansson Siri Lie Olsen & Odd Stabbetorp. 2023 Effektovervåking av trua arter og naturtype. Forslag til videreutvikling for dragehode, honningblom, elvesandjeger og klippeblåvinge. - NINA Rapport 2263. 68 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Risa, Lill Hauge 1975. Strandvegetasjonen i Øra-området ved Fredrikstad. - Hovedoppgave Universitetet i Oslo. Upubl.
 • Ruden, Øystein, Kjell Thowsen & Anders Often 2007. Tre kilometer froskebitt Hydrocharis mursus-ranae i Seutelva, Fredrikstad. - Blyttia 65 (1): 64-67. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ryvarden, Leif 1968. Equisetum hiemale og Anthyllis vulneraria i Norge ("Årets planter" 1967. - Blyttia 26 (2): 85-89. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ryvarden, Leif 1969. Polygonum convolvulus og Urtica urens i Norge ("Årets planter" 1968. - Blyttia 27 (1): 30-32. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ryvarden, Leif 1972. Litt om Akerøyas flora. - Blyttia 30 (2): 105-110. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ryvarden, Leif 1978. Akerøyas karplanter, s. 39-53 i: Virksomheten ved Akerøya ornitologiske stasjon 1977. - Østfold-Natur 3. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ryvarden, Leif (red.) 1994. Norges planter 1. - J.W. Cappelen forlag AS, 187 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ryvarden, Leif (red.) 1994. Norges planter 2. - J.W. Cappelen forlag AS, 182 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ryvarden, Leif (red.) 1994. Norges planter 3. - J.W. Cappelen forlag AS, 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ryvarden, Leif (red.) 1994. Norges planter 4. - J.W. Cappelen forlag AS, 186 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røren, Vigdis 1991. Viola persicifolia og grad av hybridisering med nærstående arter i Norge. - Cand. scient.-oppgave i systematisk botanikk ved Matematisk Naturvitenskapelig Fakultet, Universitet i Oslo. 45 s. + app. 20 s. Upublisert.
 • Rørslett, Bjørn 1969. Spredningen av vasspest, Elodea canadensis Michx. på Østlandet 1961-1968. - Blyttia 27 (4): 185-193. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rørslett, Bjørn 1974. Hydrobotaniske forhold i Øraområdet ved Fredrikstad. - NIVA-rapport, Blindern. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rørslett, Bjørn 1975. Potamogeton perfoliatus i Øra, et brakkvannsområde ved Fredrikstad. - Blyttia 33 (2): 69-82. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rørslett, Bjørn 1977. Vasspest (Elodea canadensis) på Østlandet fram til 1976. - Blyttia 35 (1): 61-66. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rørslett, Bjørn 1981. Vannvegetasjon, s. 24-29, i Krohn, Ottar (red.). Øra naturreservat. - Østlandske Naturvernforenings småskrifter 11: 1-60. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rørslett, Bjørn & Dag Berge 1986. Vasspest (Elodea canadensis) i 1980-åra. - Blyttia 44 (3): 119-125. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rørslett, Bjørn & Espen Lydersen 1980. Vegetasjonskartlegging i Vansjø. NIVA-rapport 1202. 17 s.
 • Rørslett, Bjørn & Olav Skulberg 1968. Vern av naturlig næringsrike innsjøer i Norge. En foreløbig oversikt over noen eutrofe innsjøer i Sør-Norge, og deres botaniske forhold. - NIVA-rapport 70/66. 50 s.
 • Røsok, Øystein 2007. Kartlegging av naturverdier i Gaupsteinmarka. - Biofokus-rapport 2007-4. 35 s. FM-RAPP 1-2009
 • Røsok, Øystein 2008. Naturtypelokaliteter i Mosseskogen, Moss kommune. - Biofokus-rapport 2008-19. 51 s. FM-RAPP 1-2009

S

 • Samuelsson, Gunnar 1943. Die Verbreitung der Alchemilla-Arten aus der Vulgaris-Gruppe in Nordeuropa (Fennoskandia und Dänemark). - Acta Phytogeographica Suecica 16: 1-159.
 • Sandersen, Erik 1983. Televerket gikk løs på eiker. - Natur i Østfold 3 (1): 23-24. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schmedling, Tor 1991. 40 trivelige turer i Moss og omegn. - Vett & viten AS, Oslo. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket. [EVT. DEL OPP I ENKELTTURER SOM NEVNER PLANTER?]
 • Schumacher, Trond, Egil Bendiksen & Rune Halvorsen 1982. Sjeldne og sårbare plantearter i Sør-Norge, IV. Knottblom (Malaxis monophylla). - Blyttia 40 (4): 85-93. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skaarer, Nils 1988. Planter i Kolbjørnviksjøen-området. - Rapport til Fylkesmannens miljøvernavdelingen Østfold. 8 s. + 9 kart.
 • Skaarer, Nils 1988. Botaniske undersøkelser og forslag til skjøtsel ved Bøensetre, Aremark. - Stensil Aremark kom. 12 s. + 13 vedl.
 • Skaarer, Nils 1990. Miljøstatus, utfordringer, prioriterte innsatsområder for Rakkestad kommune. - Stiftelsen Østfoldforskning rapport OR 20/90. 37 s. + vedlegg. IKKE ÅPEN
 • Skaarer, Nils 1991. Buerbakkene. Skjøtselstiltak, tilrettelegging og planteliv. 13 s. + 2 kart.
 • Skaarer, Nils 1992. Østfold Botaniske Forenings ekskursjon til Kolbjørnsviksjøen 8 juni 1991. - Natur i Østfold 11 (1): 44-45. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skaarer, Nils 1993. Rakkestadelva. Registreringer, beplantningsplan, beskrivelse av tiltak. 18 s.
 • Skaarer, Nils 2016. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2015. 10. juni Tur til Svarvermoen, Ådalen og Bredholt i Rakkestad. - Natur i Østfold 35 (1-2): 121-122. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skogen, Arnfinn 1971. Økologiske og plantegeografiske undersøkelser i verdens nordligste ekelund. - Blyttia 29 (4): 235-254. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skogen, Arnfinn 1973. Phytogeographical and ecological studies on Carex paniculata L. in Norway. - Universitetet i Bergen Årbok 1972. Matematisk-naturvitenskapelig Serie 3: 1-12.
 • Skogen, Arnfinn 1979. Dikesoldugg, Drosera intermedia i Norge. - Blyttia 37 (1): 15-20. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skulberg, Olav M. 2007. J. N. Wilses damanlegg på Vasstvedt - Spydeberg prestegård, s. 108-146 i: Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold. VI. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 8-2007. 172 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solbraa, Knut 2013. 50 norske og svenske orkideer. - Oplandske Bokforlag AS. 143 s. IKKE ÅPEN PÅ NB.
 • Sorte, Gunnar J. 1967. Oven. Disposisjonsplan. - Institutt for hagekunst. NLH, Ås. 60 s.
 • Spikkeland, Ingvar 1997. Ekskursjoner Østfold Botaniske Forening, 1996. Nebba, Marker lørdag 23. juni. - Natur i Østfold 16 (1-2): 26-27. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Spikkeland, Ingvar 2004. Timiansnyltetråd Cuscuta epithymum funnet i Marker. - Natur i Østfold 23 (1-2): 11-13. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Spikkeland, Ingvar 2009. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2008. 12. juni På rike bergarter og gjengrodde enger i Myrseter – Vikebyhøgda, V for Rødnessjøen i Marker. - Natur i Østfold 28 (1-2): 69-70. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Spikkeland, Ingvar 2022. Vegetasjonen langs Svarelva, Aremark 2019. - Østfold-Natur 66. 14 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Spikkeland, Ingvar 2022. Biologisk mangfold i Ledengstjernet, Marker kommune - Østfold-Natur 71. 45 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Spikkeland, Ingvar 2022. Biologisk mangfold i Store Le, Viken. - Østfold-Natur 72. 54 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Spikkeland, Ingvar, Dag Dolmen & Atle Haga 2022. Biologisk mangfold i Gjølsjøen, Marker. - Østfold-Natur 67. 51 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Spikkeland, Ingvar, Dag Dolmen, Atle Haga & Dag Krogstad 2022. Biologisk mangfold i Stikletjern, Marker. - Østfold-Natur 76. 26. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Spikkeland, Ingvar, Atle Haga og Geir Hardeng 2022. Sivklipping i Isesjøen og Tunevannet. - Østfold-Natur 74. 41 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Spikkeland, Ingvar & Olav M. Skulberg 2001. Haldenvassdraget. Natur, planter og dyr. - Haldenvassdragets kanalmuseum, Ørje. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Spikkeland, Ingvar & Ragnar Kasbo 2010. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2009. 14. juni Villblomstens dag hadde få turer i Østfold denne sommeren [Marker]. - Natur i Østfold 29 (1-2): 111. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Spikkeland, Ingvar & Ragnar Kasbo 2014. Nye lokaliteter for finnmarkspors i Marker. - Natur i Østfold 33 (1-2): 32-35. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stabbetorp, Odd Egil 1986. 9. juni 1985 Nes, Jeløya. - Blyttia 44 (2): 87. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stabbetorp, Odd Egil (red.), Inger Auestad, Tore Berg, Harald Bratli & Anders Often 1998. Botaniske undersøkelser i Telemark, "Verneplan for Oslofjorden. Fylkesmannen i Telemark, miljøvernavd. 1998-4. 89 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stabbetorp, Odd Egil & Anders Often 2003. Kulturbetinget botanisk mangfold i grensetraktene i Sørøst-Norge. - NINA Oppdragsmelding 808: 1-148. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stigen, Line K. 2004. Vegetasjonskartlegging av sør-vestre Vesterøy 1997, s. 15-57 i: Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad Naturfaglige undersøkelser. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 2-2004. 280 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stenmark, Geir 1983. Fuglelivet langs Seutelven, Skinnerflo og Augeberghølen. - Østfold-Natur 18. 108 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Storhaugen, O. 1961. Floghavre, Avena fatua i Norge. - Blyttia 19 (3): 109-124. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Strandhede, Sven-Olof 1995. Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø (norsk ved Hallvard Ramfjord). - Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), Sør-Trøndelag fylkeslag. 121 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Strandli, Bjørn 1990. Eløya, Kollen og Sletter. Fra glødende lava, gjennom tusenårige vintre til kubjelleenger. - Fylkesmannens Miljøvernavdeling og Fylkeslandbrukskontoret i Østfold. Rapport 16. 55 s. + app. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Strøm, Kaare Münster 1922. Hvite jordbær. - Naturen 46: 172. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Størmer, Per 1936. Two new localities in Norway of Liparis loeselii (L.) Rich. - Nytt Magasin for Naturvitenskapene 75: 145-149.
 • Størmer, Per 1951. On Glyceria declinata. - Blyttia 9 (1): 1-15. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Størmer, Per 1952. Ekskursjonsrapport fra Tomb i Råde 22-26. juni 1951. - Blyttia 10 (1): 16. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Størmer, Per 1954. Floraen ved Oslofjorden, s. 64-82 i: Oslofjorden. Oslo - Akershus - Buskerud - Østfold - Vestfold. Bind 1. - Halvorsen & Larsen forlag, Oslo. 256 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svalastog, Dag 2003. Kartlegging av verneverdier for to skogområder i Østfold. - NINA Minirapport 32. ?? sider.
 • Svalastog, Dag & Anders Often 2007. Vurdering av barskog ved Søndre Boksjø vest/Hallerødåsen, Idd, Halden, s. 9-11 i: Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold. VI. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 8-2007. 172 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svalastog, Dag & Anders Often 2007. Vurdering av barskog ved Hølvannet, Rømskog, s. 92-96 i: Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold. VI. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 8-2007. 172 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svalastog, Dag, Odd E. Stabbetorp & Anders Often 2003. Naturfaglige undersøkelser av skog i Hvaler kommune. - NINA Oppdragsmelding 801: 1-39. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svalastog, Dag, Anders Often & Odd E. Stabbetorp 2004. Kartlegging av fire skogsområder i Østfold: Pernestangen, Søndre Haugstenåsen, Refsnes og Folkå. - NINA Notat. i Fylkesmannens rapportserie?
 • Syversen, Svein 2005. Fjella i Indre Østfold. - Nr1Arktrykk, Mysen. 304 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sæbø, Per Christian 1987. Misteltein - en hellig busk fra hedenold til julekveld. - I Ulvetider, medlemsblad for Halden Natur- og Miljøvern 3: 14-15.
 • Sævre, Rune 1984. Rokke-raet. Natur og kulturlandskap i fortid og framtid. - Rapport til institutt for naturforvaltning. NLH, Ås.
 • Sævre, Rune 1985. Beiteundersøkelser i skjærgarden i Østfold. - Rapport til Miljøvernavdelingen, Østfold fylke. NLH, Ås. 40 s.
 • Sævre, Rune 1985. Naturressurser langs Hæravassdraget, Østfold. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 14-1985. 72 s. IKKE I NB.
 • Sævre, Rune 1986. Beiteundersøkelser i skjærgården i Østfold. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 6-1986. 38 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sævre, Rune 1986. Noen elementer og verdier i landskapet på Raet i Østfold. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 4-1986. 35 s. + II vedlegg. IKKE NB.
 • Sævre, Rune 1986. Beiteundersøkelser i skjærgården. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 6-1986. 38 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Henrik Lauritz 1878. Norsk flora for skoler. 3. utgave. - Alb. Cammermeyer, Christiania. 125 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Henrik Lauritz 1882. Norsk flora for skoler. 4. utgave. - Alb. Cammermeyer, Christiania. 126 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Henrik Lauritz 1885. Norsk flora for skoler. 5. utgave. - Alb. Cammermeyer, Kristiania. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Henrik Lauritz 1890. Norsk flora for skoler. 6. utgave. - Alb. Cammermeyer, Kristiania. 148 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Henrik Lauritz 1893. Norsk flora til bruk ved skoler og botaniske utflugter. - T.O. Brøgger, Kristiania. 168 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Henrik Lauritz 1896. Norsk flora til bruk ved skoler og botaniske utflugter. - T.O. Brøgger, Kristiania. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Henrik Lauritz 1911. Norsk flora til bruk ved skoler og botaniske utflugter. 7. utgave (red. Eugen Jørgensen). - T.O. Brøgger, Kristiania. 205 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Henrik Lauritz 1913. Norsk flora til bruk ved skoler og botaniske utflugter. 8. utgave (red. Eugen Jørgensen). - Aschehoug & Co., Kristiania. 205 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Henrik Lauritz 1920. Norsk flora til bruk ved skoler og botaniske utflugter. 10. utgave (red. Eugen Jørgensen). - Aschehoug & Co., Kristiania. 205 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Henrik Lauritz 1922. Norsk flora til bruk ved skoler og botaniske utflugter. 11. utgave (red. Eugen Jørgensen). - Aschehoug & Co., Kristiania. 226 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Henrik Lauritz 1932. Norsk flora til bruk ved skoler og botaniske utflukter. 12. utgave (red. Eugen Jørgensen). - Aschehoug & Co., Kristiania. 226 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Henrik Lauritz 1936. Norsk flora til bruk ved skoler og botaniske utflukter. 13. utgave (red. Eugen Jørgensen). - Aschehoug & Co., Kristiania. 226 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Henrik Lauritz 1941. Norsk skoleflora til bruk ved undervisning og botaniske utferder. 16. utgave (red. Rolf Nordhagen). - Aschehoug & Co., Oslo. 303 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Henrik Lauritz 1945. Norsk skoleflora til bruk ved undervisning og botaniske utferder. 18. utgave (red. Rolf Nordhagen). - Aschehoug & Co., Oslo. 303 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Henrik Lauritz 1951. Norsk skoleflora til bruk ved undervisning og botaniske utferder. 19. utgave (red. Rolf Nordhagen). - Aschehoug & Co., Oslo. 303 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Henrik Lauritz 1957. Norsk skoleflora til ved undervisning og botaniske utferder. 20. utgave (red. Rolf Nordhagen). - Aschehoug & Co., Oslo. 303 s. Digital versjonNettbiblioteket.

T

 • Thowsen, Kjell 1986. Årets funn i Telemark? - Listera 1 (4): 8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tomter, Stein Michael & Rune Eriksen 1991. Statistikk over skogforhold og -ressurser i Østfold. Landsskogtakseringen 1995 - 1999. - NIJOS-Ressursoversikt 1/01, Ås. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Torp, Henrik A. 2017. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2016. 4. juni. Kinndalen og Strømsevja i Varteig, Sarpsborg. - Natur i Østfold 36 (1-2): 158-159. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Torp, Henrik A. 2018. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2017. 18. juni. Villblomstens dag. Tur 1. Tur til Jeløy, Moss. - Natur i Østfold 37 (1-2): 109-110. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Torp, Henrik A. 2018. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2017. 12. august. Kartleggingstur til Fjella i Eidsberg. - Natur i Østfold 37 (1-2): 114-115. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Torp, Henrik Andreas & Løfall, Bjørn Petter 2018. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2017. - Natur i Østfold 37 (1-2): 97-98. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tutin, Thomas Gaskell et al. (red.) 1980. Flora Europaea. Vol. 5. - Cambridge.
 • Tømmerås, Bjørn Åge (red.) 1994. Introduksjoner av fremmede organismer til Norge. - NINA-utredning 62: 1-141. Digital versjonNettbiblioteket.

V

 • Vestad, Toril, Gunnar Bjar og Bjørn Strandli 2002. Forvaltningsplan for Eldøya - Sletter landskapsvernområde. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 5-2002. 32 s. + 5 vedlegg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vigander, Kristin Steineger 2014. Strandtorn Eryngium maritimum: Om å hjelpe naturen. - Listéra 29 (2): 30-34. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Viker, Morten og Geir Hardeng 1992. Naturfaglige forhold i Gjølsjøen naturreservat i Marker. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 8-1992. 59 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Viker, Morten G., Rune G. Bosy & Per R. Viker 1990. Flora på S. Asmaløy, s. 61-78, i: Fauna og flora på søndre Asmaløy, Hvaler. - Østfold-Natur 31. 81 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vissås, Arne 1972. Onsøysfloraens hemmeligheter avsløres av amatørbotaniker. - Fredriksstad Blad, årg. 84, nr. 54, ørdag 4. mars. 1972, side 5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vogt, David 1989. Eldøya i Rygge, mangfoldets øy. - Natur i Østfold 8 (1): 10-12. Digital versjonNettbiblioteket.

W

 • Wahlberg, Gaute 1990. Skjøtselsplan for Telemarkslunden. - Landbrukskontoret Råde-Rygge-Moss, Rygge. 12 s. + 9 vedl.
 • Wergeland Krog, Ola M. 1996. Biologisk mangfold i Spydeberg kommune. Handlingsplan 1995 - 2007. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 7-1996. 69 s. + 2 vedlegg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wergeland Krog, Ola M. 1997. Biologisk mangfold : kartlegging av nøkkelbiotoper, tiltak for bevaring av artsmangfoldet. - Fredrikstad kommune, plan- og miljøseksjonen rapport 1-1997: 1-99. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wergeland Krog, Ola M. 1999. Myskemaure Galium triflorum i Østfold. - Natur i Østfold 18 (1): 31-33. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wergeland Krog, Ola M. 2002. Handlingsplan for biologisk mangfold i Sarpsborg kommune. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 3-2002. 108 s. + vedlegg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wergeland Krog, Ola M. 2002. Biologisk mangfold i Halden kommune. Kartlegging av naturtyper og viktige lokaliteter for biologisk mangfold. 27 s.
 • Wergeland Krog, Ola M. & Arne Laugsand 2010. Naturtypekartlegging i Halden 2009-2010. - Wergeland Krog Naturkart rapport 1, 2010. 28 s. + kart. FM-RAPPORT 1-2011
 • Wergeland Krog, Ola M. 2002. Biologisk mangfold i Hvaler kommune. Kartlegging av naturtyper og viktige lokaliteter for biologisk mangfold. 23 s.
 • Wergeland Krog, Ola M. 2007. Biologisk mangfold i Moss, Rygge og Råde kommuner. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 3-2007. 150 s. + vedlegg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wergeland Krog, Ola M. 2011. Naturtyper i Skiptvet. Sammenstilling og digitalisering av kommunens naturtyperegistreringer 2003-2008. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 2-2011. 311 s. IKKE I BIBLIOTEKKATALOGEN.
 • Wischmann, Finn 1957. Ekskursjonsrapport fra Jeløya 27. mai 1956. - Blyttia 15 (1): 20. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wischmann, Finn 1965. Huldreblomsten (Epipogium aphyllum) i Norge. - Blyttia 23 (3): 125-140. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wischmann, Finn 1979. 28. mai 1978: til Eldøya i Rygge. - Blyttia 37 (2): 77. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wischmann, Finn (red.) 1993. Ville planter i Norge, 2 utgave. - Forlaget Det Beste A/S, Oslo. 459 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wikström, Johan Emanuel 1828. Årsberättelse om framstegen uti botanik for år 1827. - Kungliga Vetenskaps-academien. Stockholm.
 • Wille, Nordal 1921. Misteltein. - Naturfredning i Norge, II. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wilse, Jacob Nicolai 1779. Physisk, oeconomisk og statistisk Beskrivelse over Spydeberg Præstegjeld og Egn i Aggershuus-Stift udi Norge og i Anledning deraf adskillelige Afhandlinger og Anmerkninger deels i Norge i Almindelighet, deels dens Østre Kant i Særdeleshet vedkommende. - Schwach, Christiania. 588 s. + 2 kart. [Nytrykk Halden 1920]. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wilse, Jacob Nicolai 1791. Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande, med Hensigt til Folkenes og Landenes Kundskab. Anden deel. Først udgivne paa Tydsk i det Bernoulliske Verk: Samlung kurzer Reisebeschreibungen. - S. Poulsens Forlag, København. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wolff, Torben 1951. Ecological investigations on the fly ophrys, Ophrys insectifera L. in Allindelille fredskov, Denmark. - Oikos 3 (1): 71-97.

Ø

 • Økland, Karen Anna 1970. Kranstusenblad, Myriophyllum verticillatum L., funnet i Finnmark, og noen andre funn av vannplanter fra Norge. - Blyttia 28 (3): 147-158. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Økland, Rune Halvorsen 1989. Hydromorphology and phytogeography of mires in inner Østfold and adjacent part of Akershus, SE Norway, in relation to regional variation in SE Fennoscandian mires. - Opera Botanica 97: 1-122.
 • Økland, Rune Halvorsen & Tonje Økland 1988. Forvaltningsplan for truete plantearter i Østfold fylke. - Økoforsk 1988: 1-54. Ås.
 • Øren, Inge J. 1982. Plantesosiologiske og plantegeografiske studier over Ledum palustre (L.) i Sør-Norge. Del I. - Hovedfagsoppgave ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Universitetet i Oslo.
 • Øren, Inge J. 1982. Plantesosiologiske og plantegeografiske studier over Ledum palustre (L.) i Sør-Norge, s. 59-79 i: Baadsvik, Karl & Olaf I. Rønning (red.). Fagmøte i vegetasjonsøkologi på Kongsvoll 14.-16..3.1982. - Kongelige norske Videnskabers Selskap Rapport Botanisk Serie 1982: 1-259. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øy, Nils E. 1990. Onsøy Leksikon. - Munin Forlag AS, Onsøy. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øy, Nils E. 2012. Kjennetjernet - et gammelt offertjern? - Varden (Gressvik) vol. 40: 21-30. Digital versjonNettbiblioteket.

Å

 • Aae, Rune & Jan Ingar I. Båtvik 2003. 28. august 2002: Ferskvannstur til Rødsvann i Halden. Blyttia 61 (2): 109-110. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aasen, Ivar 1860. Norske Plantenavne. - Budstikken et maanedsskrift 2 (1): 9-42. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aastorp, Siv M. 1990. Ressursregistrering/ressursvurdering i Eidsberg kommune. - Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen, rapport 5-1990. 277 s. + 6 vedl. A + 6 vedl. B. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Åstrøm, Svein. Østfold Botaniske Forening - ekskursjoner 2000. 3. september: Fellestur til kystlandskapet på Thorsø. - Natur i Østfold 19 (2): 190-191. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Åstrøm, Svein 2000. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2000. - Natur i Østfold 19 (2): 199. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Åstrøm, Svein 2003. 1. juni 2002: orkidétur til Asmaløy på Hvaler. - Blyttia 61 (2): 108. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Åstrøm, Svein 2003. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2002. 1. juni. Orkidetur til Asmaløy på Hvaler. - Natur i Østfold 22 (1-2): 93-94. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Åstrøm, Svein 2003. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2002. 7. juli. Sommertur til Hankø, Onsøy i Fredrikstad. - Natur i Østfold 22 (1-2): 95. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Åstrøm, Svein 2005. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2003. Mærrapanna, Onsøy i Fredrikstad 6. april. - Natur i Østfold 24 (1-2): 78. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Åstrøm, Svein 2006. Turreferater for Østfold Botaniske Forening (ØBF) 2004. Buerbekken i Skjebergdalen, Sarpsborg 21. juli. - Natur i Østfold 25 (1-2): 15. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Åstrøm, Svein 2007. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2006. 10. mai: Tur til Mærrapanna i Onsøy. - Natur i Østfold 26 (1-2): 94. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Åstrøm, Svein 2008. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2007. 17. juni - Villblomstens dag: Tur til Guttormsvauven, Hvaler. - Natur i Østfold 27 (1-2): 133-134. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Åstrøm, Svein 2009. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2008. 24. april Skjøtselstur til Mærrapanna i Onsøy, Fredrikstad. - Natur i Østfold 28 (1-2): 64. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Åstrøm, Svein 2009. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2008. 3. mai Fellestur med ornitologene og entomologene til Akerøya i Hvaler. - Natur i Østfold 28 (1-2): 64-65. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Åstrøm, Svein 2010. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2009. 9. mai Vårtur til Papper på Vesterøy, Hvaler. - Natur i Østfold 29 (1-2): 107-108. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Åstrøm, Svein 2014. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2013. 13. april Dugnad på Mærrapanna i Onsøy. - Natur i Østfold 33 (1-2): 137. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Åstrøm, Svein 2014. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2013. 16. juni Villblomstens dag. 1. Tur til Vikerkilen på Hvaler. - Natur i Østfold 33 (1-2): 137. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Åstrøm, Svein 2016. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2015. 14. juni. Villblomstens dag. 2. Tur til Gamlebyen i Fredrikstad. - Natur i Østfold 35 (1-2): 123-124. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Åstrøm, Svein 2019. Turreferater fra Østfold Botaniske Forening 2018. 4. august. Tidlig høsttur til Hankø, Onsøy, Fredrikstad. - Natur i Østfold 38 (1-2): 62-63. Digital versjonNettbiblioteket.