Bibliografi:Film og fjernsyn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Film- og fjernsynsbiografien er ikke ment som en uttømmende oversikt over litteratur og film- og fjernsynsrelaterte temaer, men som en inngang til litteratur som kan være praktisk å kjenne til i en lokalhistorisk sammenheng.

Film- og fjernsynshistorie

 • Diesen, Jan Anders: Film som statlig folkeopplyser : Statens filmsentral i 50 år. Utg. Norsk filminstitutt. Oslo. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjelsvik, Anne og Sara Brinch: Veier tilbake : filmhistoriske perspektiver : festskrift i anledning Gunnar Iversens 50-årsdag 18. januar 2009. Utg. Høyskoleforlaget. Kristiansand. 2009. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hanche. Øyvind; Gunnar Iversen og Nils Klevjer Aas: "Bedre enn sitt rykte" : en liten norsk filmhistorie. Utg. Norsk filminstitutt. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Iversen, Gunnar og Ove Solum: Den norske filmbølgen : fra Orions belte til Max Manus. Utg. Universitetsforlaget. 2010. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Iversen, Gunnar: Okkupasjonsdramaene : fem år slik vi har sett dem på film. Utg. Det norske filminstituttet. Oslo. 1995. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kulset, Brynjar: Brennende lidenskap : en innføring i nitratfilmens historie og bevaring av nitratfilm. Utg. Norsk filminstitutt. Oslo. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nistad, Einar (red.): Drømmen om de levende bilder : artikkelsamling i anledning åpning av Filmmuseet. Utg. Norsk filminstitutt. [Oslo]. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sinding, Leif: En filmsaga : fra norsk filmkunsts begynnelse : stumfilmårene som jeg så og opplevet dem. Utg. Universitetsforlaget. Oslo. 1972. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Strøm, Gunnar: Frå "Fanden i Nøtten" til "Fargesymfoni i blått" : animasjonsfilm i Norge 1913 - 1939. Volda. 1993. Digital versjonNettbiblioteket.

Biografisk materiale

 • Diesen, Jan Anders: Filmeventyret begynner : av og om filmpioneren Ottar Gladtvet. Utg. Norsk filminstitutt. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Diesen, Jan Anders: På optagelse i friluft : filmregissøren Rasmus Breisteins filmliv. Utg. Norsk filminstitutt. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hartviksen, Ivar: Undrer meg på hva jeg får å se : en studie av Carsten E. Munchs filmer og virke. [Trondheim]. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.

Kinohistorie

 • Braaten, Lars Thomas: Filmen kommer til Kristiania : filmens 100-årsjubileum i Norge. Utg. Oslo kinematografer. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hetland, Sigurd Moe: Karmøy kommunale kino : 30. års jubileum : 1968-1998 : en minnecollage. [Kopervik]. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nøkleby, Andreas: En beretning om Kommunenes filmcentral A.S fra starten i 1919 og litt om kinematografien og dens utvikling gjennom 60 år. Utg. Filmcentralen. [Oslo]. 1980. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tveito, Bjarne: Fra Johnsens butikk til Lundetangen kinosenter : med kinofilm i Skien i 100 år. Utg. Skien kommunale kinematografer. [Skien]. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tveito, Bjarne: Skiens kommunale kinematografer : 50 år 1916 - 1966. Utg. Skien kommunale kinematografer. [Skien]. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.

Geografisk inndelt

Østfold

 • Johansen, Øystein D.: «Kinodrift i Moss 1980–2007 : kommersialisering eller mangfold» i Solum, Ove og Dag Asbjørnsen: Film og kino : den norske modellen. Utg. Unipub. 2008. Digital versjonNettbiblioteket.

Oslo

 • Braaten, Lars Thomas: Filmen kommer til Kristiania : filmens 100-årsjubileum i Norge. Utg. Oslo kinematografer. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.

Hedmark

Buskerud

Telemark

 • Tveito, Bjarne: Skiens kommunale kinematografer : 50 år 1916 - 1966. Utg. Skien kommunale kinematografer. [Skien]. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

 • Hetland, Sigurd Moe: Karmøy kommunale kino : 30. års jubileum : 1968-1998 : en minnecollage. [Kopervik]. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.

Hordaland

Sogn og Fjordane

Trøndelag

Digitale ressurser