Bibliografi:Jødisk historie

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Generelle verk

Biografi og slektshistorie

Primærkilder

I dette avsnittet nevnes primærkilder som er direkte knytta til jøder i Norge. I tillegg til dette vil religiøs tilhørighet ofte være notert i folketellinger, og jøder ble tidligere også ført i kirkebøkene ettersom disse ble brukt som folkeregister.

Regional historie

Midt-Norge

Nord-Norge

Vestlandet

Sørlandet

 • Hagen, Thomas V..H. m.fl.: Jakten etter jødene på Agder – fortellinger om det sørlandske holocaust. Utg. Stiftelsen Arkivet. 2010. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket

Østlandet

 • Drama om liv og død : jødisk historie i Hedmark. Utg. Estergruppen. 2012. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjernes, Marita: Jødar i Kristiania. Dei fyrste innvandrarne si geografiske og sosioøkonomiske plassering i samfunnet frå 1851 til 1942. Hovudfagsoppgåve i Historie, UiO. 2002.

Holocaust og antisemittisme

 • Améry, Jean: Ved forstandens grenser : en overlevendes forsøk på å overkomme det umulige. Utg. Document. Oslo. 1994. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter. Utg. HL-senteret. Oslo. 2012. Digital versjon (pdf).
 • Bauman, Zygmunt: Moderniteten og Holocaust. Utg. Vidarforlaget. Oslo. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Borchsenius, Poul: Hep! hep! : av antisemittismens historie. Utg. Nomi. Stavanger. 1960. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bruland, Bjarte: Det norske Holocaust. Forsøket på å tilintetgjøre de norske jødene. Utg. HL-senteret. Oslo. 2011.
 • Eitinger, Leo: Mennesker blant mennesker : en bok om antisemittisme og fremmedhat. Utg. Cappelen. Oslo. 1985. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eitringer Leo og Hallvard Rieber-Mohn (red.): Retten til å overleve : en bok om Israel, Norge og antisemittismen. Utg. Cappelen. Oslo. 1976. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eitinger, Leo (red.): The antisemitism in our time : a threat against us all : proceedings of the First International Hearing on Antisemitism, Oslo 7.-8. June 1983. Oslo. 1984. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fragell, Levi (red.): Humanist kompendium : rasisme og ny-nazisme : artikler fra Humanist 1988-1993. Utg. Human-etisk forbund. Oslo. 1993. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Foss, Øyvind: Antijudaisme, kirke og misjon. Utg. Ad Notam. Oslo. 1994. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hagen, Thomas V..H. m.fl.: Jakten etter jødene på Agder – fortellinger om det sørlandske holocaust. Utg. Stiftelsen Arkivet. 2010. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Harper, Christopher S.: Rettsoppgjørets behandling av deportasjonen av jødene fra Norge under krigen 1940-1945. Utg. HL-senteret. Oslo. 2012.
 • Hetland, Øystein: Kva visste Nasjonal Samling om Holocaust?. Utg. HL-senteret. Oslo. 2012.
 • Jansen, Hans: Antisemittismen : en historisk skildring i tekst og bilder. [Oslo]. 1993. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Jahn Otto: Anti-semittismens spøkelse. Utg. Ansgar. Oslo. 1985. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Levin, Irene: Flukten - Jødenes flukt til Sverige under annen verdenskrig. Utg. HL-senteret. Oslo. 2011.
 • Lorenz, Einhart: Leirene. Utg. HL-senteret. Oslo. 2011.
 • Mendelsohn, Oskar: Jødeforfølgelsene i Norge under 2. verdenskrig. Utg. Norges hjemmefrontmuseum. [Oslo]. 1989. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Michelet, Marte: Den største forbrytelsen : ofre og gjerningsmenn i det norske Holocaust. Utg. Gyldendal. Oslo. 2014.
 • Moe, Vibeke og Øivind Kopperud (red.): Forestillinger om jøder - aspekter ved konstruksjonen av en minoritet. Utg. HL-senteret. Oslo. 2011.
 • Norsk fangeleksikon : Grinifangene. Utg. Cappelen. Oslo. 1946. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ottosen, Kristian: Historien om nordmenn i tysk fangenskap 1940-45 : I slik en natt : historien om deportasjonen av jøder fra Norge. utg. Aschehoug. Oslo. 1995. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Poliakov, Léon: Rasisme. Utg. Samlaget. 1978. Digital versjonNettbiblioteket.'
 • Reisel, Micha: Du skal fortelle det til dine barn : Det mosaiske trossamfund i Oslo 1892-1992. Utg. Det mosaiske trossamfund i Oslo. Oslo. 1992. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rian, Dagfinn: Den store løgnen : myten om den jødiske verdenssammensvergelse og de såkalte Zions vises protokoller. Utg. Sjalom. Oslo. 1992. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sachnowitz, Herman: Det angår også deg. Utg. Cappelen. 1979. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Scheradsky, Abraham: Jødiske skjebner. Utg. Den norske Israelmisjon. Stavanger. 1960. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Simonsen, Kjetil Braut: Antisemittisme, innvandringsfiendtlighet og rasetenkning i norsk bondebevegelse, 1918–1940. Utg. HL-senteret. Oslo. 2012.
 • Ulvund, Frode: Fridomens grenser 1814-1851. Handhevinga av den norske "jødeparagrafen" . Utg. HL-senteret. 2014.
 • Vogt, Judith: Historien om et image : antisemitisme og antizionisme i karikaturer. Utg. Cappelen. Oslo. 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vold, Jan Erik: Ruth Maiers dagbok : en jødisk flyktning i Norge. Utg. Gyldendal. Oslo. 2007.
 • Våre falne : 1939-1945, Grøndahl, Oslo 1949, bd. 1 Digital versjonNettbiblioteket.
 • Våre falne : 1939-1945, Grøndahl, Oslo 1950, bd. 2 Digital versjonNettbiblioteket.
 • Våre falne : 1939-1945, Grøndahl, Oslo 1950, bd. 3 Digital versjonNettbiblioteket.
 • Våre falne : 1939-1945, Grøndahl, Oslo 1951, bd. 4 Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wiesel, Elie: De tause jøder. Utg. Aschehoug. Oslo. 1969. Digital versjonNettbiblioteket.

Antisemittiske tekster

NB! Tekstene i denne seksjonen er antisemittiske publikasjoner som i stor grad er basert på konspirasjonsteorier om jødene. De er tatt med her fordi de er nødvendige for å se omfanget av antisemittisme i Norge, og fordi når denne litteraturen er så lett tilgjengelig, er det viktig å sette den inn i en sammenheng hvor man også finner et korrektiv til konspirasjonsteoriene.

Kultur og kulturminner

 • London, Liv: Jødisk mat på norske fat utg. Press. 2009. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Maier, Ruth: En lys sommers usigelige smerte : dikt og prosaskisser 1939-1942. Utg. Gyldendal. Oslo. 2012.
 • Mendelsohn, Oskar: Jødiske innslag i Oscar Levertins diktning. Oslo. 1938. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rødner, Harry: «Død og sorg : jødiske kulturminner i Norge» i Fortidsminneforeningens årbok. 2014.