Bibliografi:Sosiale forhold og helse

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Innlandet

 • Paulsberg, Terje: Livsverket Steffensrud - Historien om Steffensrud rehabliteringssenter, Alfa Forlag 2014.

Trøndelag

 • «Asbjørn Følling i Høgskoleparken» i Steinkjer Saga nr. 1 2003
 • Følling, Ivar: «Asbjørn Følling» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1988
 • Hofstad, Anton: «Fattigvesenet i Sparbu i forrige århundre» i Sparbu Historielag Årbok 1978
 • Jünge, Åke: "Frit er det ikke for at de qvaksalvere lidt" Glimt frå bygdesamane si historie i Innherred og på Fosen frå 1600- til 1900-tallet i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2008
 • Krogstad, Gunleif: «Skogskosthold i gammel og nyere tid - en studie fra A/S Meraker Brugs skoger» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2001
 • Landsem, Petter: «Husmannsregnskap fra 1890 - 98: Et innblikk i økonomiske og sosiale kår ved slutten av hundreåret» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1980
 • Langås, Arne: «Et i flere henseende høist umoralsk Menneske. En historie fra samfunnets skyggeside i 1800-tallets Stjørdal» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2013
 • Minsaas, Liv: «Eldresenter på Hamrum?» Del 1 i Sparbu Historielag Årbok 2004
 • Minsaas, Liv: «Tradisjoner ved barsel. Kåseri på Sparbudagen på Egge Museum 2004» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2004
 • Minsaas, Liv: «Hamrum eldresente» Del 2 i Sparbu Historielag Årbok 2005
 • Skjei, Jarle: «Høyrer du barnet gret» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1984
 • Stav, Jon Peter: «Madame Wessel - Nordre Trondhjems Amts første jordmor» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1999
 • Stav, Jon Peter: «Om koppevaksinasjonen i Nordre Trondhjems Amt» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2001
 • Sæther, Ragnhild: «Spanskesjuka» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1985
 • Tanem, Marit Skjevik: «Sjuke og eldreomsorg i gamle dager» i Sparbu Historielag Årbok 2003
 • Aarholt, T.: «Julen på Trana gamleheim» i Sålaupen Årbok Ogndal Historielag 2002


Nord-Norge

 • Elstad, Ingunn og Torunn Hamran: Sykdom i Nord-Norge før 1940, Fagbokforlaget, John Grieg A/S, Bergen 2006

Troms

Harstad kommune

 • Bruun, Turi: «Hele Sandtorgs "Søster Marie"» i Årbok for Harstad 2010
 • Johansen, Einar D.: «Om helsevesenet og noen leger i Trondenes» i Årbok for Harstad 2003
 • Johansen, Einar D.: «Distriktslegen Ove Gulberg Høegh fra Trondenes» i Årbok for Harstad 2007
 • Kristiansen, Gunnar: Hospitalskipet “Viking”. Kanonbåten som ble fredsskip, Sør-Troms Museum, Harstad U.Å.
 • Olsen, Andreas: «Fattigvæsenet er som sees, maadeligt indrettet. og skjænke derfor ogsss maadelige frugter for de stakkels fattige lemmer» i Årbok for Harstad 2014
 • Ræder, Svein: «Kopper - en utryddet sykdom» i Årbok for Harstad 2000
 • Stokmo, Eivind: «Harstad og omegn lag av LHL - 50 år» i Årbok for Harstad 2002

Kvæfjord kommune

 • Bruun, Turi: «Hele Sandtorgs "Søster Marie"» i Årbok for Harstad 2010

Frivilllige organisasjoner

Troms

Harstad kommune

 • Bruun, Turi: «Harstad og Trondenes Sanitetsforening 100 år 9. februar 2011» i Årbok for Harstad 2010
 • Harstad og Omegn krets av Norges Røde Kors:«For 70 år siden. Harstad Røde Kors hjelpekorps stiftet» i Årbok for Harstad 2009
 • Kristiansen, Gunnar E.: «H/S "Viking" - krigsskipet som ble fredsskip» i Årbok for Harstad 2010
 • Tennbakk, Ivar: «Syforeninga "Redningsskøyta", Ervik» i Årbok for Harstad 2011