Bibliografi:Store nordiske krig

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bibliografi:Store nordiske krig tar for seg litteratur om store nordiske krig (1700–1721).

I den geografisk inndelte oversikta er enkelte bøker tatt med under flere fylker når stoffet i vesentlig grad berører dem uten at det kan sies å være et generelt verk om krigen.

Generell litteratur og biografier

 • Bjerke, Alf E.: Nordens løve : Karl 12. i Norge : felttogene i 1716 og 1718. Utg. Aschehoug. 1992. 241 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eilstrup, Per: Tordenskiold : Peter Wessel og hans tid. Oslo. 1968. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjerløff, Christian: Tordenskiold. Utg. Brun. Trondheim. 1941. 380 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kavli, Guthorm: I Tordenskiolds kjølvann. Utg. Schibsted. 1990. 140 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røsholdt, Ole: Tordenskiold : sjøhelten som reddet Norge. Utg. Gyldendal Tiden. 2000. 191 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schiøtz, Johannes: Elleveårskrigens militære historie : avslutningen av den store nordiske krig. 140 s.
  • 1 : Almindelige forhold ved krigsutbruddet : Troppesamlingen i 1709. Utg. Forsvarsdepartementet. Oslo. 1936. 500 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 2 : 1710 Det norske krigspotensial bygges opp : Tragedien Tritzschler. Utg. Forsvarsdepartementet. Oslo. 1949. 528 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • 3 : Hausman som fungerende Kommanderende General : Løwendalsfeiden : Løwendals siste opphold i Norge : Hausman påny Kommanderende General. Utg. Forsvarsdepartementet. Oslo. 1955. 612 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Kildeutgivelser / primærkilder

 • Kraft, Even Pedersen: «... og nu gikk alle ting til fiendens forlis...». Gjenfortalt av Bjarne Logstein. 2006.
 • Landsberg, Barthold Nicolai: Allerunderdanigste Relation og Journal hvad udi og i nærmeste Eignen omkring, denne Deris Kongelig Majsts. mig allernaadigst anfortroede Festning Friderichsteen fra Fiendens Indtrængende indtil hans Ud-Marsch herfra igien daglig er forefalden. [s.n.] 1718. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Todderud, Peder von: Optegnelser af Generalmajor Peder Todderud om Krigen 1709-19. Red. C.O. Munthe. Kristiania. 1897. 157 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Trosner, Niels: Tordenskiolds matros : dagbok ført av en norsk matros paa den dansk-norske flaate 1710-1714. Utg. Gyldendal. 1923. 217 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Østlandet

Østfold

 • Austestad, Atle: Nils Stålby : karolinen i Samnanger. Utg. Friske tankar. Øystese. 1995. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Landsberg, Barthold Nicolai: Allerunderdanigste Relation og Journal hvad udi og i nærmeste Eignen omkring, denne Deris Kongelig Majsts. mig allernaadigst anfortroede Festning Friderichsteen fra Fiendens Indtrængende indtil hans Ud-Marsch herfra igien daglig er forefalden. [s.n.] 1718. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solum, Ingebrigt: Trekk fra Haldens og Fredrikstens krigshistorie : hvem forsvarte byen og festningen, eller deltok i operasjoner ellers med tilknytning til festningen. 1978. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Buskerud

 • Nilsen, Tore: Forholdet mellom almuen i Hallingdal og Ringerikes sorenskriveri og den lokale og sentrale øvrighet under den store nordiske krig, 1709-20. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen høsten 1978. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Vestlandet

Rogaland

 • Lode, Asgeir: Tilhøvet mellom styresmakt og almuge i Jæren og Dalane sorenskriveri under den store nordiske krigen. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen høsten 1978. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Hordaland

 • Austestad, Atle: Nils Stålby : karolinen i Samnanger. Utg. Friske tankar. Øystese. 1995. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øvrebø, Egil: I kongens teneste : militær utskriving frå Bergens stift under Store nordiske krig 1709-1719. Utg. Riksarkivaren. 1996. 558 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Midt-Norge

Trøndelag

 • Hedin, Svante: Armfeldts fälttåg mot Trondheim 1718-1719 : en kommenterad bibliografi = Armfeldtin sotaretki Trondheimiin 1718-1719 : kommentoitu bibliografia. Utg. Visum. 1986. 367 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kjellmark, Ole Jørgen: Det tapte slaget om Røraas Bergstadt anno 1718 : en samling beretninger om begivenhetene på Røros under "Den store nordiske krig" i årene 1718 og 1719. 80 s. [Røros]. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nygård, Bjørn Olav: Forsvarsverkene ved Stene : bygdeborg, vardebrenning, skanse o-fag 4.-6. klasse. Utg. Verdal skolekontor. 1980. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.