Bibliografi:Ungdomsforeninger

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
 • Halvorsen, Terje: Partiets salt: AUFs historie, Pax Forlag A/S, Oslo 2003
 • Moren, Sven og Edv. Os: Den frilynde ungdomsrørsla:Norigs Ungdomslag i 25 år, Johansen og Nilsen, Oslo U.Å.
 • Sogstad, Per Egeberg: Ungdoms fanevakt: den sosialistiske ungdomsbevegelsens historie i Norge, AUF, Oslo 1951

Nord-Trøndelag

 • Fuglum, Per: «Stadier i organisasjonsveksten i Nordre Trondhjems Amt» i Årbok for Nord-Trøndelag Historielag 1982
 • «Klart for leikarring» (Bondeungdomslaget i Steinkjer) i Steinkjer Saga nr 1 2000
 • Kluken, Morten: Med Bondeungdomslaget i Steinkjer i 100 år: 1909-2009, 2009
 • Kristiansen, Gunnar E.: «Sparbu socialdemokratiske ungdomslag: Et sosialdemokratisk ungdomslag - i strid med seg sjøl» i Sparbu Historielag Årbok 2006
 • Kristiansen, Gunnar E.: Stod Ungdomslag i «Nåkkå tå kvart», Årbok 22 Kvam Historielag 2011
 • Moen, Jon R., Jakob Bjerkem og Johan Einar Bjerkem (red): Bagabu Ungdomslag 1899-1999 100 år, Steinkjer Trykkeri AS, 1999
 • Ryan, Ragnar H.: «Frå leikarvollen til samfunnshuset» i Sparbu Historielag Årbok 1997
 • Stod Ungdomslag 100 år 1873-1973, Alstad Offsettrykk, Steinkjer U.Å.
 • Ungdomslaget Ogna: Ognaminne, Indtrøndelagens prentverk, Steinkjer 1900
 • Ålberg, Ola: «Det kulturelle livet i Sparbu frå 1860-åra og utetter» i Sparbu Historielag Årbok 1997

Sør-Trøndelag

 • Berg, Kolbjørn: «Orkladal Ungdomslag 75 år: Eit streiftog gjennom lagssoga» i Årbok for Trøndelag 9. årg. 1975 (red) Ola Stemshaug, Trønderlaget, Trondheim 1975

Troms

 • Heide, Knut: «U.L. Solhov i 100» i Årbok for Harstad 2013
 • Heide, Martinius: «UL Solhovs mannskor 1946» i Årbok for Harstad 2012
 • Reppen, Gunnar: «Ungdomslaget «Trondarnes» 1905-1913» i Årbok for Harstad 2012
 • Richardsen, Odd: «BUL Harstad - 80 år» i Årbok for Harstad 2002