Bisletbekken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bislettbekken ved Adamstuen, få år før den ble lagt i rør helt opp til Ullevål. Bekken krysses av Ullevålsveien. I bakgrunnen Vestre Aker kirke.
Foto: Thorkel Jens Thorkelsen (omkr. 1890)
Skader fra oversvømmelse i området ved Dalsbergstien i 1895. Selv etter av bekken ble lagt i rør kunne dette skje på grunn av problemer med å få unna overvann.
Foto: Ukjent (1895)

Bisletbekken er en tildekket bekk i Oslo kommune. Den renner fra Berg nord for Ullevål Hageby, gjennom sentrale deler av Oslo og ned til Pipervika. Fram til midten av 1800-tallet lå bekken åpent, men den har siden blitt lagt nesten fullstendig i rør fordi den skapte store flomproblemer i bebygde områder etterhvert som byen strakte seg utover.

Bekken utgjorde tomtegrense mellom Lille Aker og Store Aker da disse gårdene eksisterte. Det var på grunn av flomproblemene lite bebyggelse langs den, men i Pipervika ble det tett forstadsbebyggelse tett på deltaet den dannet nedenfor Piperviksbakken. Der skapte ikke bare flommen, men også forurenset vann mye problemer. I det som nå er sentrum i Oslo fløt den ut på Tullinløkka og videre til Studenterlunden, hvor det var et myrområde. Man drenerte deler av området, som det som ble Eidsvolls plass, og omkring 1860 ble denne delen av bekken lagt i rør. I 1880 ble den så lagt i rør hele veien sør for byløkka Bislett, og i 1893 sør for Ullevål.

Det har vært lite industri langs bekken, men Bislet teglverk ble etablert der Bislet stadion nå ligger rundt midten av 1800-tallet. Den hentet råmaterialet, blåleire, fra bekkefaret.

Etter at bekken ble lagt i rør har det vært problemer med å få unna overvannet langs dens løp, slik at det i kraftig eller langvarig regnvær kan oppstå oversvømmelser i kjellere og tunneler.

Kilder