Borgevadstykket (Øvre Eiker, 176/15)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Borgevadstykket
Sted: Bingen
Sokn: Bakke
Fylke: Viken
Kommune: Øvre Eiker
Gnr.: 176
Bnr: 15
Type: Skogstykke
Postnummer: 3330 Skotselv

Borgevadstykket er en skog-eiendom under Ristvedt i Bingen. Den ble skilt ut i 1903 fra bnr. 4.

Eiere og brukere av gården

1904-1907: Anton Evensen Madsstuen

Eiendommen ble skilt ut fra bnr. 4 i 1903 i henhold til delingforretning. Den fikk da bruksnummer 15 og skyld 38 øre. [1]

Skjøte i 1904 fra skifteretten i Peder Hansen Borgevad og hustrus bo til Anton Evensen Madsstuen for kr. 1.350,-. [2]

Matrikkel 1905: Anton E. Madsstuen, skyld 38 øre.

1907-: Truls Øren

Allerede i 1907 selger Anton Evensen Madsstuen til Truls Øren for kr. 1.000,-. [3]

1920-: Flere eiere med 1/2 part hver

 • Auksjonsskjøte i 1920 til Ole E. Sørbel og Theodor Lobben for kr. 9.500,-. Salget omfatter også bnr. 14. [4]
 • Skjøte i 1936 fra Theodor Lobben og hustru Andrine til Nils Lobben på ½ del. [5]
 • Skjøte i 1936 fra Ole E. Sørbel til Tor Lobben på ½ del av denne eiendom med flere for kr. 1.500,-. [6]
 • Tor Lobben skjøter i 1949 sin ½ part til brorsønn Theodor Martin Lobben uten vederlag. Skjøte gjelder også bnr. 14. [7]

Matrikkel 1950: Theodor M. Lobben, skyld 38 øre. Ifølge panteregisteret skal han eie en ½ part i 1950. Nils Lobben skal eie den andre ½ parten.

Andre tinglysninger

 • 1872: Udskiftningsforretning hvorved denne eiendom istedenfor rettigheter i Ristvedt er tildelt et skogstykke. [8]
 • 1903: Delingsforretning hvor denne eiendom blir skilt ut. [9]

Kilder

Referanser

 1. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390603.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 231-232. Dato 26.07.1924. Tgl. 26.08.1924. Pantebok 11-399. ]
 2. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070105311711.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister III-8, s. 267. Dato 25.06.1904. Tgl. 25.06.1904. Pantebok fol. 987. ]
 3. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390615.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 255-256. Tgl. 07.01.1907. Pantebok 2-224. ]
 4. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390615.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 255-256. Dato 26.01.1920. Tgl. 26.01.1920. Pantebok 9-28. ]
 5. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390615.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 255-256. Dato 29.06.1936. Tgl. 15.07.1936. Db. 07.07.1936. ]
 6. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390615.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 255-256. Dato 30.06.1936. Tgl. 04.08.1936. Db. 24.07.1936. Pantebok 7. ]
 7. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390615.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 255-256. Dato 22.08.1949. Pantebok A10-504. Vedtatt av Ø. Eiker Overformynderi 06.09.1949. ]
 8. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070105311711.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister III-8, s. 267. Tgl. 31.01.1872. Pantebok fol. 304. ]
 9. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390615.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 255-256. Dato 31.10.1903. Tgl. 03.11.1903. Pantebok fol. 596. ]