Bråten (Øvre Eiker, 176/16)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bråten er en eiendom under Ristvedt i Bingen. Den har i 2018 en størrelse på 23 mål hvorav 10 er dyrket mark og 10 mål er skog. Den ble skilt ut fra bruksnummer 1 i 1905 og fikk da en skyld på 18 øre.

Eiere og brukere av gården

1905: Ole Herbrandsen Bergan

Det er Ole Herbrandsen Bergan som fra bruksnummer 1 skiller ut eiendommen i 1905. Den får bruksnummer 16 og skyld 16 øre. [1]

1906-1933: Karl Andersen

Skjøte i 1906 fra Ole Herbrandsen Bergan til Karl Andersen for kr. 1.200,-. [2]

FT 1910:[3]

 • Karine Borge, f. 1845 i Øvre Eiker, ugift, rentenist, arbeiderske.

Egen husstand:

 • Maren A. Ristvedt, f. 1845 i Øvre Eiker, husmoder, ugift, rentenist, arbeiderske

Ny familie:

 • Karl A. Ristvedt, f. 1865 Ø. Eiker, hf, g. skomaker.
 • Karoline Ristvedt, f. 1867 Ø. Eiker, husmor
 • Anders K. Ristvedt, f. 1887 Ø. Eiker, sønn, ug, murer
 • Martin K. Ristvedt, f. 1894 Ø. Eiker, sønn, ug, spillemann, arbeider
 • Johan K. Ristvedt, f. 1897 Ø. Eiker, sønn
 • Kristian K. Ristvedt, f. 1900 Ø. Eiker, sønn

Det tinglyses en delingsforretning i 1914 hvorfra denne eienndom er utskilt parcel Bakken. Den får bruknummer 19 og skyld 7 øre. Ny skyld blir 11 øre. [4]

1933-1938: Johan Hansen

I 1933 er det auksjonsskjøte hvor Ekers Sparebank overtar en kort periode før Johan Hansen Ristvedt kjøper eiendommen for kr. 3.000,-. [5]

1938-1955: Martin Ristvedt

Johan Hansen gir skjøte i 1938 til Martin Ristvedt for kr. 3.800,-. [6]

Matrikkel 1950: Martin Ristvedt, skyld 11 øre.

Fra 1955: Kristian Ristvedt

I 1955 skjøter Martin Ristvedt eiendommen til sin bror Kristian Ristvedt for kr. 5.500,-. [7]

Bygslingskontrakt

 • 1894: Overtagelse, vedtaget av grundeieren, fra Anders Klausen til Kristiane og Maren Andersdatter paa bygselrett til et jordstykke. Den gjeldr i 4 ledd efter ham mod 40 øre aarlig til grundeieren tillige paa huse og løsøre. Med flere anmerkninger. [8]

Andre tinglysninger

 • 1905: Delingsforretning hvor denne eiendom skilles ut. [9]
 • 1914: Delingsforretning hvorved parcel Bakken av skyld 7 øre er utskilt. [10]


Kilder

Referanser

 1. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390616.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 257-258. Dato 25.08.1905. Tgl. 06.09.1905. Pantebok 1-501. ]
 2. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390616.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 257-258. Tgl. 10.01.1906. Pantebok 1-695. ]
 3. Digitalarkivet.
 4. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390616.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 257-258. Dato 22.04.1914. Tgl. 18.05.1914. Pantebok 5-1164. Se bnr. 19 pag. 263. ]
 5. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390616.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 257-258. Dato 19.04.1933. Tgl. 24.04.1933. Pantebok 26-214. ]
 6. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390616.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 257-258. Tgl. 24.08.1938. Db 13.08.1938. Pantebok 1760-1938. ]
 7. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390616.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 257-258. Dato 19.10.1955. Db. 29.10.1955. 3416. Pantebok A28-205. ]
 8. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390616.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 257-258. Tgl. 24.11.1894. Pantebok 13. ]
 9. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390616.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 257-258. Dato 25.08.1905. Tgl. 06.09.1905. Pantebok 1-501. ]
 10. [ http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-tl20070108390616.jpg Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, s. 257-258. Dato 22.04.1914. Tgl. 18.05.1914. Pantebok 5-1164. Se bnr. 19 pag. 263. ]