Brekke (Nedre Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Brekke
Sted: Nedre Eiker
Sokn: Nedre Eiker
Fylke: Viken
Kommune: Drammen
Gnr.: 235 (35 i Nedre Eiker)
Postnummer: 3055

Brekke er en matrikkelgård (gnr. 235) rett vest for tettstedet Krokstadelva i Drammen kommune. Gården ligger i Sanden fjerding. Den tilhørte opprinnelig Haug hovedsogn, men har vært en del av Nedre Eiker sogn siden dette ble opprettet i 1860. Gården lå i Nedre Eiker kommune fram til 1. januar 2020, da kommunen ble innlemmet i Drammen.

Se også: Navnegårder på Eiker.

Navnet

Opprinnelse og forhistorie

Arkeologiske funn og kulturminner

Høymiddelalderen (1050-1350)

Seinmiddelalderen (1350-1500)

Tidlig nytid (1500-1650)

Fra matrikler og panteregister

Matrikkel 1647 Ødegård med landskyld 10 lispund malt eller 11/2 riksdaler
Gammel matrikkel MN 123 med skyld 10 tunge
Matrikkel 1838 MN 234 med skyld 1 riksdaler 1 ort 23 skilling
Matrikkel 1887 Gnr.xxx med skyld xx mark xx øre
Areal og antall bruk 2009


Nyere historie

I 1647 ble gården brukt av Madtz Breche, som skyldte 1/2 skippund malt (1 1/2 riksdaler) til Haug prestebol.

Deling av gården fra omkring 1800

I matrikkelen fra 1838 er gården oppført som matrikkelnummer 234 med landskyld 1 riksdaler 1 ort og 23 skilling, fordelt på to eiendommer med løpenummer 762 og 763:[1]

  • LN 762: Brekke, med skyld 1 riksdaler 19 skilling - eier Nils Nilsen
  • LN 763: Brekke, med skyld 1 ort 4 skilling - eier Ole Johannessen

Bruksnummer i 1887-matrikkelen

Referanser

Kilder