Dal og Brenna (strøk)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Brenna (strøk)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordre Dal gård ligger på en høyde mellom Oscar Dahls vei og Nordre Dals vei.
Foto: Leif-Harald Ruud (2022).

Dal og Brenna er et boligmråde i Bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Det er avgrenset av E6 i vest, Bakkeløkka i nord, Østmarka i øst og Lille Li i sør. Området ble utbygd med småhusbebyggelse i 1980-åra, selv om det allerede i flere årtier hadde vært ei grend med flere fastboende som ikke drev jordbruk. Derfor finner man i dag flere eksempler på eldre bebyggelse blant de tidstypiske åttitallseneboligene.

Historie

Navnet kommer fra den tidligere gården Dal og småbruket Brenna; sistnevnte opprinnelig en husmannsplass under Dal. På 1800-tallet ble så den opprinnelige gården delt opp i Nordre, Søndre og Lille Dal.

Før omreguleringen til boliger i 1980-årene omtalte man gjerne Dal og Brenna som to særskilte grender, men etter utbyggingen ble det naturlig å betrakte området under ett. Lengst i sør ble også jordveien til den tidligere husmannsplassen Bratli under Lille Li lagt ut til boligbygging, etter at den var blitt slått sammen med Brenna i 1985. Den delen som i dag utgjør Pasopsvingen og Pasoplia ble imidlertid ikke bygd ut før i 1999.

Mot nord, der gården Bakkeløkka og eiendommen Smeden ligger, ble det ikke behov for slike eiendomsjusteringer. Så langt har det ikke lykkes å spore noen kilder som tyder på at det noensinne har vært aktuelt å kjøpe opp byggegrunn i denne delen av området.

Tilbud og infrastruktur

Fra området er det bussforbindelse til Mortensrud, Hauketo og Holmlia, og via Mortensrud stasjon er beboerne tilknyttet hele Oslos T-banenett. Mesteparten av boligområdet ligger innen gangavstand fra Senter Syd på Mortensrud, og barna i strøket sokner til henholdsvis Klemetsrud barneskole og Lofsrud ungdomsskole. Den umiddelbare nærheten til Østmarka gir også beboerne svært gode rekreasjonsmuligheter.

Kilder