Brukersamtale:Andreas Mar-Nor/Arkiv/2014

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Velkommen

Velkommen ombord, [...]! Om du ikke har tidligere erfaring med wikiarbeid, kan det være lurt å starte med å lese litt om wikien. Ta gjerne også en titt på hjelpesidene våre. Ellers er det bare å sette i gang med å skrive om lokalhistoriske emner som du har interesse og/eller praktisk eller teoretisk bakgrunn for å skrive om. Du kan finne andre brukere med samme interesser og eventuelt legge inn dine egne. Fra 1/1-2012 må du oppgi ditt virkelige navn under Mine innstillinger (se retningslinjer for navn). Skriv gjerne også noen ord om deg selv på din egen brukerside.

Om du skulle være vant til å arbeide på Wikipedia, så er det lurt å ha i bakhodet at lokalhistoriewiki.no skiller seg ut fra Wikipedia på mange måter. Wikien vår er hele tiden i utvikling, og veien blir i stor grad til mens vi går. Lokalhistorikeres og andre lokalhistorieinteressertes erfaringer, tanker og forslag vil selvfølgelig tillegges stor vekt under prosessen. Lykke til! :-)

Velkommen ombord, [...]! Om du ikkje har tidlegare erfaring med wikiarbeid, så er det lurt å begynna med å sjå gjennom sida «Om wikien» og å kike gjennom hjelpesidene våre. Elles er det berre å setje i gang med skrivinga om lokalhistoriske emne som du har interesse og/eller praktisk eller teoretisk bakgrunn for å skrive om. Du kan finne andre brukarar med same interesser, og eventuelt òg leggje inn dine eigne. Frå 1/1-2012 må du oppgi ditt verkelege namn under Mine innstillingar (sjå retningsliner for namn). Skriv gjerne nokre ord om deg sjølv på di eiga brukarside òg.

Om du skulle vera vant til å arbeide på Wikipedia, så er det lurt å ha i bakhovudet at lokalhistoriewiki.no skil seg ut frå Wikipedia på mange måtar. Wikien vår utviklar seg heile tida, og vegen blir i stor grad til medan vi går. Erfaringar, tankar og forslag frå både lokalhistorikarar og andre lokalhistorieinteresserte vil sjølvsagt bli lagt mykje vekt på under prosessen. Lykke til! :-)

Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 2. jan 2014 kl. 14:58 (CET)

Takk for hyggelig velkomsthilsen. N. 3. jan 2014 kl. 15:50 (CET)

Lisensmerker

Hei, vi bruker ikke lisensmerker som {{cc-by-sa-3.0}} på artiklene, ettersom alle artikler (med unntak av de fra Norsk historisk leksikon, som har egen merking) er publisert under cc-by-sa-3.0, slik det er angitt nederst på siden. Nå er det jo ikke noen krise med akkurat det lisensmerket, men det kan fort oppfattes av uerfarne brukere som en invitasjon til å publisere under den lisensen man selv velger, og da får vi fort problemer f.eks. hvis noen begynner å velge ikke-kommersielle lisenser som cc-by-nc. Må samtidig si at det er gøy å se at du skriver om lokale fenomen som Smørbukken (løftebukk) - det er slikt som så altfor fort går i glemmeboka, så det er bra at det blir tatt vare på. Chris Nyborg (diskusjon) 2. jun 2014 kl. 08:58 (CEST)

Alt i orden. Takk for underretningen. N. 4. jun 2014 kl. 23:08 (CEST)

Tydeligere om deling og gjenbruk

Utskilt fra seksjon Lisensmerker.

Hei. Gjennom Lokalhistoriewiki.no formidles kunnskap på en måte som lokalhistorikere før bare kunne drømme om. Dette inspirerer i alle fall meg til å delta, blant annet med unikt material som min fortegnelse over førerkort nr. 1–200 på Helgeland. Og Smørbukken, som Nyborg nevner.

På den annen side savner jeg som forfatter og som rettighetsinnehaver klarere kommunikasjon av kravet om å kreditere forfattere. Jeg har sett tilfeller hvor forfatterinformasjon ikke følger med på lasset når tekst overføres til nettsider, til genealogiske databaser og videre. Dermed blir det vanskelig å vite hvor informasjon, tekster eller tekstpassasjer opprinnelig kommer fra, ikke minst når de beveger seg videre til nettsted nummer tre. På mange måter er det problematisk at tekst og metadata separeres. Vennlig, forståelig og ikke minst synlig lisensinformasjon er derfor viktig. Lekfolk har gode hensikter, og de bør motta adekvat informasjon.

Idag nøyer det nærværende nettsted seg med teksten «Innholdet er tilgjengelig under CC-BY-SA 3.0 der ikke annet er opplyst» nederst på hver side. Teksten har dårlig synlighet, og i tillegg er den lite spesifikk. Jeg kunne ønske meg en mal som bedre fremhever de grunnleggende krav som lisensen CC-BY-SA 3.0 stiller. Derfor har jeg laget eksempelmalen {{cc-by-sa-3.0 kreditere}}, som for øvrig får slettes hvis den av en eller annen grunn ikke er anvendelig. N. 2. jun 2014 kl. 19:58 (CEST)

Den nye malen lager de samme potensielle problemene med at noen kan begynne å lage egne lisensmaler. Jeg ser poenget med å ikke skille tekst og metadata, men malen løser ikke det heller. Den gir ikke den krediteringa som er nødvendig uansett (den er faktisk misvisende slik den står nå, med "kreditere opphavspersonen(e) ovenfor"), men den kan gi inntrykk av at det holder å kopiere over malteksten. Videre, når noen henter over tekst til en annen wiki vil de ofte hente den over fra kildekoden for å få med lenking og annen formatering - der finner de bare en malhenvisning og ikke teksten, så tekst og metadata er fortsatt atskilt. Hvis dette skal gjøres mer synlig er den rette veien å gjøre det gjennom en endring i Mediawiki-oppsettet, noe vi absolutt kan diskutere. Vi har i dag en løsning som tilfredsstiller jurister og som er nær sagt identisk med Wikipedias lisensinformasjon, men det betyr ikke at vi ikke kan diskutere å gjøre det annerledes - men da må det gjøres enhetlig, og ikke med en mal som må legges inn manuelt på alle sider. Det er jo en diskusjon vi eventuelt kan ta på lokalhistoriewiki.no:Diskusjonsforum slik at alle inviteres med til å si sitt. Chris Nyborg (diskusjon) 3. jun 2014 kl. 08:02 (CEST)
Jeg syns testmalen inneholder mange gode elementer, og jeg er helt enig i at standardteksten nederst på sidene har forbedringspotensial. Det er nok mange som er usikre på hvordan fri lisens egentlig fungerer og på hvordan de skal kreditere, så dette kan absolutt gjøres tydeligere, men som Chris sier må det gjøres i Mediawiki-oppsettet, slik at det blir likt for alle artikler. Vi tar derfor vare på teksten i malen, men sletter den fra enkeltartiklene og kommer tilbake med en mer brukervennlig tekst nederst på sidene. --Marianne Wiig 4. jun 2014 kl. 13:45 (CEST)
Som regel kan alt forbedres. Teksten «Innholdet er tilgjengelig under [...]» er veldig vag. Man kan vel også si at teksten hverken er faglig eller språklig tilpasset flertallet av nettstedets brukere. Derfor blir det spennende å se hva som kanskje kommer isteden. N. 4. jun 2014 kl. 23:08 (CEST)
Jeg støtter ikke alt som du skriver, men vi behøver ikke å drøfte noe som vi er grunnleggende enige om. Takk for samtalen, begge to. N. 4. jun 2014 kl. 23:08 (CEST)