Brukersamtale:Høvås

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Velkommen!

Velkommen ombord, Høvås! Om du ikke har tidligere erfaring med wikiarbeide, så er det lurt å begynne med å se gjennom siden «Om wikien» og å ta en titt via basismanualen eller oversikten over hjelpesidene. Den siste siden viser deg videre til hjelp om spesifikke tema. Ellers er det bare å sette i gang med skrivingen om lokalhistoriske emner, inkludert orienteringsartikler om tilgrensende fagfelt, som du har interesse og/eller praktisk eller teoretisk bakgrunn for å skrive om. Du kan se om andre har samme interesser, og eventuelt legge inn dine på siden der brukerinteresser og ekspertise er listet opp. Fra 1/1-2012 må du oppgi ditt virkelige navn under Mine innstillinger (se retningslinjer for navn). Skriv gjerne også noen ord om deg selv på din egen brukerside.

Om du skulle være vant til å arbeide på Wikipedia, så er det lurt å ha i bakhodet at lokalhistoriewiki.no skiller seg ut fra Wikipedia på mange måter. Wikien vår er hele tiden i utvikling, og veien blir i stor grad til mens vi går. Lokalhistorikeres og andre lokalhistorieinteressertes erfaringer, tanker og forslag vil selvfølgelig tillegges stor vekt under prosessen. Lykke til! :-)

Velkommen ombord, Høvås! Om du ikkje har tidlegare erfaring med wikiarbeid, så er det lurt å begynna med å sjå gjennom sida «Om wikien» og å kike gjennom basismanualen eller oversynet over hjelpesidene. Den siste sida viser deg vidare til hjelp om spesifikke tema. Elles er det berre å setje i gang med skrivinga om lokalhistoriske emne, inkludert orienteringsartiklar om tilgrensande fagfelt, som du har interesse og/eller praktisk eller teoretisk bakgrunn for å skrive om. Du kan sjå om andre har same interesser, og eventuelt òg leggje inn dine eigne på sida der brukarinteresser og ekspertise er opplista. Frå 1/1-2012 må du oppgi ditt verkelege namn under Mine innstillingar (sjå retningsliner for namn). Skriv gjerne nokre ord om deg sjølv på di eiga brukarside òg.

Om du skulle vera vant til å arbeide på Wikipedia, så er det lurt å ha i bakhovudet at lokalhistoriewiki.no skil seg ut frå Wikipedia på mange måtar. Wikien vår utviklar seg heile tida, og vegen blir i stor grad til medan vi går. Erfaringar, tankar og forslag frå både lokalhistorikarar og andre lokalhistorieinteresserte vil sjølvsagt bli lagt mykje vekt på under prosessen. Lykke til! :-)

-- Olve Utne 4. jun 2012 kl. 23:39 (CEST)

Test

Klarer vi dette?

nei det tror jeg ikke trllala

Litt småtteri

Hei, flott med flere fyr på wikien! Jeg går over og legger inn infobokser i artiklene; en fordel med det (ut over det estetiske) er at det vil være mulig å hente ut informasjon fra artiklene ved hjelp av kodinga i boksene. Jeg gjør også noen endringer i kategoriene. Kategori:Navigere var en duplisering av Kategori:Navigasjon, så den er sletta. Hvert enkelt fyr skal ikke inn i den; Kategori:Fyr er nå plassert der slik at vi unngår for mange nivåer som kolliderer i kategorisystemet. Kategori:Kyst fjerner jeg; fyrene ligger under Kategori:Sjøfart og Kategori:Maritime kulturminner som plasserer dem godt i kystlandskapet. Vi legger heller ikke hvert enkelt fyr i Kategori:Kulturminner; de har en overordna kategorisering der slik at det er unødvendig - kategorien for kulturminner brukes bare til mer løsrevne ting, mens f.eks. kirker og fyr defineres som kulturminner over hele fjøla. Chris Nyborg 5. aug 2013 kl. 08:01 (CEST)

Fyrforside

I tilfelle du ikke har lagt merke til det: Forside:Fyr har blitt oppretta. Når jeg legger inn infoboks på fyrartiklene lenkes det automatisk dit, slik at flest mulig får vite om sida og kanskje leser mer fyrhistorie. Chris Nyborg 18. sep 2013 kl. 14:35 (CEST)

Lille Lyngøy fyrstasjon

Hei, på Lille Lyngøy fyrstasjon sto det at det ble oppretta i 1906 og nedlagt i 1904, hvilket jo ikke kan stemme. Det samme står på fyr.no. Såvidt jeg kan se er 1906 riktig, men når ble det nedlagt? Chris Nyborg 24. sep 2013 kl. 13:55 (CEST)