Byåsen Historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Byåsen Historielag i Trondheim kommune ble stiftet 15. februar 1992, som en medlemsforening som skal ivareta en rekke interesseområder på Byåsen i det gamle Strinda herred. Laget arbeider med innsamling av stedsnavn, kart, bilder og litteratur om Byåsen og Strinda og dokumenterer lokalhistorien via intervju med gamle byåsinger. Historielaget tar også vare på historiske gjenstander. Siden 1994 har laget vært medlem av Landslaget for lokalhistorie.

Pr. 2019 er det 500 medlemmer. ble registrert i underkant av 200 medlemmer på stiftelsesmøtet i 1992, og siden har laget hatt en jevn stigning frem til dagens medlemstall.

Hovedaktiviteter

Blant de viktigste aktivitetene er medlemsmøter, arbeid med utgivelse av årbøker og vandringer i lokalmiljøet. Laget drar også på ekskursjoner. Byåsen Historielag har flere dugnadsgjenger, som blant annet rydder gravhauger og vedlikeholder en del av Pilegrimsleden.

Lagets hovedprosjekt gjennom mange år er å ta vare på en gammel gård. I samarbeid med Trondheim kommune restaurerer historielagsmedlemmene bygninger og setter opp «nye» bygninger av gamle materialer fra andre gårder i kommunen. På gården oppbevarer historielaget også gamle gjenstander. Innmarka holdes i hevd.

Et annet stort prosjekt er «Damprosjektet». I samarbeid med Trondheim kommune er det laget en beskrivelse av vannene og bekkene/elvene i Bymarka. Historielaget setter opp informasjonstavler med tydelig skrift. I tillegg utstyres disse med QR-kode for ytterligere informasjon.

Lagets 10-årsjubileum ble markert med en tilstelning på Sverresborg museum. 25-årsjubileet ble holdt på Ferstad gård. Her ble fem medlemmer tildelt æresmedlemsskap. Ytterligere ni medlemmer ble hedret med honnørgave.

Publikasjoner

Årbøker er utgitt hvert år siden 1993. Sideantallet er økt fra 31 til 160, og siden 2011 har boka også inneholdt fargebilder. Opplaget er nå (2019) på 1.200; det var 1.500 et par år, men så mange klarte laget aldri å selge.

Nøkkelpersoner

Ledere

 • Arne Fjelnseth
 • Bjørn Seem
 • John-Erik Wennberg
 • Kjell Ivar Aune
 • Karl Kristian Eggan

Æresmedlemmer

 • Jo Benkow
 • Fridtjof Simonsen
 • Kjell Ivar Aune.
 • Arne Fjelnseth
 • John-Erik Wennberg
 • Arnulf Selnes
 • Erik Solem
 • Helge Wanvik

Mottakere av honnørgave ved 25-årsjubileet

 • Gunnar Schei
 • Roar Sæterhaug
 • Berit Sæterhaug
 • Eva Hov
 • Knut E. Møller
 • Synnøve Skaug
 • Thorvald Nakstad
 • Tormod Solem
 • Kjell Andersen

Andre sentrale medlemmer

 • Kristen Aspaas
 • Arne Sellæg
 • Erling Harms
 • Gaute Myhre
 • Fritjof Åldstedt

Kilder og litteratur

 • Opplysninger fra historielaget (Landslaget for lokalhistories lagsundersøkelse 2019).

Videre lesing

 • «Byåsen Historielag 25 år - historien i korte trekk», i historielagets årbok 2017.